For emergency situations of jams and malfunctions, use our 24-hour production of temperature sensors and measurement and regulation equipment. While you are on your way to us, we are already working. Find out more >
We guarantee you 100% output control of ELPRO temperature sensors.Find out more >
We follow the principles of sustainability, so we design and manufacture in such a way that we can calibrate, repair, recycle, reuse. Find out more >
We store data, sketches and specifications about temperature sensors permanently, so they can be repeated in 1, 10, 20 years. Find out more >

Obnove peči za keramiko in kristalizacijo

ELPRO LEPENIK predstavlja inovativno rešitev, ki je ključnega pomena za izboljšanje učinkovitosti in natančnosti peči za stomatologe, kar je bistvenega pomena pri vrhunski izdelavi zobnih restavracij. Opisana rešitev, ki smo jo izvedli za podjetje 3DMED d.o.o., prinaša pomembne tehnične in tehnološke izboljšave na področju stomatološke industrije.


Zobozdravstvo igra ključno vlogo pri ohranjanju in izboljšanju zobne higiene, estetike nasmeha in zdravja celotnega človeškega organizma. Pri ustvarjanju različnih zobnih restavracij, kot so mostički, prevleke in proteze, je izdelava zobovja v peči za keramiko in kristalizacijo ena izmed ključnih faz postopka. V teh procesih se uporabljajo posebni materiali, ki morajo biti natančno obdelani pri točno določenih temperaturah, da zagotovijo vrhunske rezultate. Rešitev, ki smo jo razvili za podjetje 3DMED, d.o.o., prinaša inovativne rešitve, ki omogočajo še večjo natančnost in učinkovitost v tem ključnem koraku procesa izdelave zobnih restavracij.

Problematika

Pri ELPRO LEPENIK smo skozi leta poslušali povratne informacije in izkušnje stomatologov in zobotehnikov. Njihove pripovedi so nas usmerile k identifikaciji ključnih težav, ki se pojavljajo pri uporabi peči za izdelavo zobovja:

  1. težavno doseganje želene temperature peči;
  2. izbira temperaturnega tipala ni bila ustrezna;
  3. potreben je bil ročni vklop peči.
Slika: velika peč za keramiko in kristalizacijo v podjetju 3DMED, d.o.o.

Rešitev ELPRO LEPENIK & Co.


V odgovor na te izzive smo pri ELPRO LEPENIK razvili rešitev za izboljšanje učinkovitosti in točnosti peči za keramiko in kristalizacijo. Ta rešitev, ki smo jo oblikovali za podjetje 3DMED, d.o.o., predstavlja pomemben korak naprej v doseganju vrhunskih rezultatov v industriji zobne stomatologije:

NAPREDNA TEMPERATURNA TIPALA s termočlenom S tipa (platinasti termočlen): K tip termočlena (NiCr-Ni) smo nadgradili s S tip termočleni (Pt-RhPt), ki so temperaturno primernejša izbira temperaturnega tipala za peči za keramiko in kristalizacijo – zaradi temperaturnega območja, procesa, vzdržljivosti, točnosti, obnovljivosti in predvsem energetske učinkovitosti.

V veliko peč za keramiko in kristalizacijo smo vgradili platinasto temperaturno tipalo s priključno glavo, z regulacijsko in varnostno funkcijo.

V manjšo peč smo vgradili platinasto temperaturno tipalo brez priključne glave, z regulacijsko funkcijo.

Slika: temperaturno tipalo v veliki peči v podjetju 3DMED, d.o.o.
Slika: temperaturno tipalo v mali peči v podjetju 3DMED, d.o.o.

VGRADNJA ČASOVNIKOV

V krmilno regulacijsko omarico smo dogradili napredne časovnike, ki samodejno vklopijo peči.

VGRADNJA REGULATORJEV

Prav tako smo v vgradili programske regulatorje , ki uporabniku omogočajo nastavitev gretja po želeni časovni krivulji v odvisnosti od temperature. S tem se občutno podaljša življenjska doba grelcev, ter zmanjša poraba, saj se keramika segreva enakomerno (izogibanje termičnim šokom na materialih).

Na spodnji slikah si oglejte stanje PREJ in POTEM.

Slika: velika peč pred modifikacijo v podjetju 3DMED, d.o.o.
Slika: velika peč po modifikaciji s časovnikom v podjetju 3DMED, d.o.o.
Slika: mala peč pred modifikacijo
Slika: mala peč po modifikaciji s časovnikom

Zaključek

Obnova temperaturne peči in njene krmilno regulacijske omarice prinaša številne pomembne prednosti, ki izboljšujejo učinkovitost in natančnost izdelave zobovja. Nova temperaturna tipala, ki so termočleni tipa S (platinasti termočleni), so ključni del te obnove in zagotavljajo hitrejšo in stabilnejšo temperaturo. Temperaturni senzor je osnova, ker se pri senzorju vse začne. Ko je ta osnova urejena, je omogočeno doseganje točnih temperaturnih procesov brez nihanj temperature, ki precej neugodno vplivajo na kvaliteto izdelkov v peči, kakor tudi na življenjsko dobo peči in njenih vgrajenih komponent.

Poleg tega obnovljene peči z novo tehnologijo zagotavljajo dolgo življenjsko dobo samih temperaturnih tipal in peči, kar predstavlja dolgoročno pozitivno investicijo. Vzpostavitev stabilnejše temperature v peči, ki je posledica te obnove, omogoča enakomerno segrevanje materialov in izboljšano homogenost izdelave zobovja.

Vgradnja časovnikov povečuje učinkovitost delovanja peči in postopka izdelave zobovja ter zobotehnikom in stomatologom izboljšuje organizacijo dela. Časovnik samodejno vklopi pečko popolnoma nastavljivo, izvajalcu ni več potrebno čakati na ustrezno temperaturo, sedaj pečka čaka nanj. Prav tako pa podaljša življenjsko dobo grelcev in zmanjša porabo energije, saj se keramika segreva enakomerno in se s tem izogiba termičnim šokom na materialih.


Obnovljene peči za zobozdravstvo so zasnovane tako, da omogočajo doseganje najvišje kakovosti in natančnosti na področju izdelave zobovja.
Stomatologi in zobotehniki bodo imeli koristi od povečane učinkovitosti, natančnosti in kakovosti opravljenega dela, kar dviguje zadovoljstvo uporabnikov in pacientov.


☏ Pokličite nas za ogled na vaši lokaciji: +386 2 62 96 720

Za mnenja in razlage sta vedno na voljo:

strokovnjakinja za temperaturne meritve: Aleksandra Lepenik

strokovnjak za meritve: Zoran Lepenik


Avtorja: Zoran Lepenik in Mojca Kugler, februar 2024


For your victories, with our solutions. Call us:
Contact us.