Izjava o varovanju zasebnosti -
Za nujne situacije zastojev in okvar koristite našo 24 h izdelavo temperaturnih tipal in merilno regulacijske opreme. Medtem, ko ste vi na poti do nas, mi že delamo. Več o tem >
Garantiramo vam 100 % izhodno kontrolo ELPRO temperaturnih tipal.Več o tem >
Sledimo načelom trajnosti, zato projektiramo in izdelujemo tako, da lahko kalibriramo, popravljamo, recikliramo, ponovno uporabimo. Več o tem >
Podatke, skice in specifikacije o temperaturnih tipalih trajno hranimo, zato jih lahko ponovimo čez 1, 10, 20 let. Več o tem >

Izjava o varovanju zasebnosti

Splošno

ELPRO Lepenik & Co. d.o.o. (v nadaljevanju družba) spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko te spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni, kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Družba se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne strani, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov. Prav tako se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.


Upravljalec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je ELPRO Lepenik & Co. d.o.o.,
naslov: Ob gozdu 7c, Rogoza, 2204-Miklavž na Dravskem polju,
e-naslov: [email protected]
telefonska številka: +386 (0)2 62 96 720

Ker nam je vaša zasebnost izjemno pomembna, smo v ta namen imenovali pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, na katero se lahko obrnete v primeru vprašanj v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Ta vam je na voljo na [email protected]. Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane s strani pooblaščene osebe za varstvo podatkov velja stroga zaupnost.


Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.


Obisk spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani družbe se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani.

Družba tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.


Vrsta osebnih podatkov, ki jih zbiramo:

Družba na podlagi spletne strani zbira osebne podatke obiskovalcev za namene pošiljanja povpraševanj, servisnega ali reklamacijskega zahtevka, naročil in registracije. V ta namen družba od vas zbira naslednje podatke:

 • ime in priimek,
 • naziv podjetja,
 • naslov podjetja,
 • e-naslov,
 • telefonska številka,
 • podatke o vsebini vašega povpraševanja, naročila, zahtevka itd.

Vsi podatki, ki so zbrani preko te spletne strani ali so kako drugače sporočeni družbi, se zbirajo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti družbe ter za odgovore na vaša vprašanja, sporočila, povpraševanja; za pripravo ponudb; za pripravo, sklenitev in izvajanje pogodb. Ker je obdelava teh informacij nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v razmerje.


Prijava na novice:

Na naši spletni strani se lahko naročite tudi na prejemanje novic in informacij o naših storitvah in dejavnostih. V ta namen vas lahko družba preko elektronske pošte obvešča o novostih iz svoje ponudbe, o morebitnih akcijah in pomembnejših družbenih obvestilih. Novice predvidoma pošiljamo enkrat mesečno.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer obstaja možnost, da prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo pod točko »Vaše pravice«.


Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedene pravne podlage, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebni podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev in ponudnikom odpremnih storitev;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 • administratorju in skrbniku spletne strani.

Družba se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredovala ali prenesla v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.


Obdobje hrambe

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni, in sicer:

 • dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 (tri) mesece;
 • podatki o povpraševanju se hranijo najdlje do konca leta, ki sledi zadnjemu povpraševanju;
 • vsi podatki v zvezi s poslovnim sodelovanjem in sklenjeno pogodbo se hranijo še 5 (pet) let po zaključku sodelovanja na podlagi sklenjene pogodbe;
 • vaši kontaktni podatki za namen neposrednega trženja se obdelujejo do odjave.

Če za določene podatke, ki se obdelujejo, obstaja drugačen rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), upoštevamo zakonska določila.


Način varstva vaših podatkov

Družba se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo naše spletne strani. Družba bo storila vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, zlorabo, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

Zaščita serverja in podatkov na njem je izvedena na več nivojih:

 • Dostop do serverja je fizično onemogočen vsem razen vodstvu in za to pooblaščenim osebam. Programski dostop je zaščiten z gesli.
 • Server je pred zunanjim vdorom nepooblaščene osebe zaščiten s hardverskim požarnim zidom, preko katerega je usmerjen in nadziran ves promet preko interneta.
 • Vsa računalniška oprema se napaja iz UPS naprav, ki zagotavljajo energijo v času izpada električni energije iz omrežja.
 • Programsko je server zaščiten z antivirusnim programom.
 • Podatki na diskih so zaščiteni.
 • Izvajamo več vrst varnostnega kopiranja.
 • Varnostna kopija podatkov (backup) se z programsko opremo samodejno izvede vsak dan.
 • Najmanj vsakih 6 mesecev se varnostna kopija prekopira na trdi disk.

Vaše pravice

Družba zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.


Odjava od prejemanja novic:

Če obvestil o novicah po elektronski pošti ne želite več prejemati, se lahko odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni elektronski novici, ali nam pošljete elektronsko sporočilo z vsebino “ODJAVA” na elektronski naslov: [email protected].

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu družba:

 • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
 • poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
 • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
 • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
 • omogoči pravico do omejitve obdelave,
 • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica
 • poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe.

Prav tako lahko družba posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo poda tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

Družba se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovarjala brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.


Stik

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila odgovorna oseba družbe in/ali pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov.


Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Za vaše zmage, z našimi rešitvami. Pokličite nas:
Kontaktirajte nas.

Pokličite nas:
+386 (0)2 62 96 720

Pišite nam:
[email protected]