Disclaimer -
Za nujne situacije zastojev in okvar koristite našo 24 h izdelavo temperaturnih tipal in merilno regulacijske opreme. Medtem, ko ste vi na poti do nas, mi že delamo. Več o tem >
Garantiramo vam 100 % izhodno kontrolo ELPRO temperaturnih tipal.Več o tem >
Sledimo načelom trajnosti, zato projektiramo in izdelujemo tako, da lahko kalibriramo, popravljamo, recikliramo, ponovno uporabimo. Več o tem >
Podatke, skice in specifikacije o temperaturnih tipalih trajno hranimo, zato jih lahko ponovimo čez 1, 10, 20 let. Več o tem >

Disclaimer

Opozorilo

E-poštno sporočilo in priloge lahko vsebujejo zaupne in/ali privilegirane informacije in so namenjene samo navedenemu naslovniku. Če ste to sporočilo prejeli po pomoti, prosim nemudoma obvestite pošiljatelja ter zbrišite izvorno sporočilo in vse priloge iz vašega sistema. Nepooblaščena uporaba, distribucija, razkritje, reprodukcija ali sprememba tega e-poštnega sporočila je prepovedana.

Noben uslužbenec ni pooblaščen sklepati kakršnegakoli zavezujočega sporazuma v imenu ELPRO Lepenik & Co. d.o.o, z drugo stranko preko spletne pošte, ne da bi ob tem imel pisno odobritev enega izmed članov vodstva podjetja, ki ga predstavljata Aleksandra Lepenik in Zoran Lepenik.

Vsi pogledi in mnenja, predstavljena v tem sporočilu so izključno avtorjeva in ne predstavljajo nujno tistih, ki se navezujejo na ELPRO Lepenik & Co. d.o.o. Pomnite, da so zaposleni pri ELPRO Lepenik & Co. d.o.o. izrecno poučeni, da ne smejo pisati (govoriti) obrekovalnih izjav, kot tudi ne kršiti ali dovoliti kršenje avtorskih pravic. Vsako takšno sporočilo (komuniciranje) je v nasprotju s politiko podjetja in ga je treba obravnavati izven obsega zaposlitve zadevnega posameznika. Podjetje ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi s takšnim sporočilom. Odgovorni zaposleni bo v omenjenem primeru osebno odgovarjal za kakršno koli škodo, druge kršitve, namere ipd.

ELPRO Lepenik & Co. d.o.o., Ob gozdu 7c Rogoza, 2204 Miklavž na Dravskem polju, Slovenija, matična številka: 1121456, ID za DDV: SI41479220, registrski organ:Okrožno sodišče v Mariboru, št. vložka 1/10111/00.


Disclaimer

»This e-mail message and any attachment may contain confidential and/or privileged information and is intended for use by the indicated address only. If you have received this message in error, please notify the sender immediately, destroy the original message and any attachment and delete this message and any attachment from your system. Unauthorized use, distribution, disclosure, reproduction, or alteration of this e-mail message is forbidden.

No employee is authorized to conclude any binding agreement on the behalf Elpro Lepenik & Co. with another party by email without written confirmation by either Aleksandra Lepenik or Zoran Lepenik.

Any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of Elpro Lepenik & Co. Note that the employees of Lepenik & Co. are expressly required by to not make defamatory statements and to not infringe or authorize any infringement of copyright. Any such communication is contrary to the company policy and is to be considered outside the scope of the employment of the individual concerned. The company will not accept any liability in respect of such communication and the employee responsible will be personally liable for any damages or other liability be it intentional or otherwise. «

Za vaše zmage, z našimi rešitvami. Pokličite nas:
Kontaktirajte nas.

Pokličite nas:
+386 (0)2 62 96 720

Pišite nam:
[email protected]