Temperaturna tipala

Temperaturna tipala so izdelki z vgrajenimi ali izvedenimi senzorji temperature. Senzorji temperature zaznano spremembo temperature pretvarjajo v upornost ali napetost, zato jim rečemo tudi temperaturna zaznavala. Merilniki, ki so lahko del temperaturnih tipal ali pa so samostojni, nam to vrednost prikažejo kot temperaturo.

Poznamo veliko različnih načinov izvedbe temperaturnega tipala. Nekatero potapljamo, drugo pritrdimo na površino ali vgradimo v ohišje in različne medije. Veliko je standardnih, podobnih si izvedb, še več je takšnih, ki so narejena po potrebi naročnika. Zato obstaja velik nabor izvedb temperaturnega tipala.

RTD = resistance temperature detector = uporovni temperaturni senzor

TC = thermocouple = termočlen/termopar

NTC thermistor = negative temperature coefficient = NTC termistor

PTC thermistor = positive temperature coefficient = PTC termistor

Osnovna značilnost senzorja temperature je meritev lastne temperature. Z vgradnjo v ohišje ga zaščitimo, hkrati pa mu podaljšamo odzivni čas. S kvaliteto senzorjev in materialov, načinom izdelave, povezav, polnili in vgradnimi globinami vplivamo na točnost meritve. Te lastnosti izkoriščamo za prilagoditev zahtevam naročnika oziroma procesa ter za pravilno obravnavo rezultatov.

Na splošno imajo uporovni senzorji in termočleni dokaj široko območje uporabe in standardizirane lastnosti. Imajo pa tako eni kot drugi značilnosti s katerimi izvajamo že zgoraj omenjene prilagoditve, zato ni vseeno katero senzorsko tehniko uporabimo za določen namen. Tukaj so pomembne izkušnje in testne/kalibracijske sposobnosti nas, proizvajalcev temperaturnih tipal.

Iskanje

Filter