Temperaturna tipala za industrijo MIMS

MIMS (Mineral Insulated Metal Sheathed) temperaturna tipala ali oplaščena temperaturna tipala ali kabelska mineralno izolirana temperaturna tipala ali »MI cable«, kabel z mineralno izolacijo. Kabelska glede na izdelavo in zato, ker je glavna lastnost MIMS temperaturnega tipala upogljivost, tipala so pogosto v malih premerih in velikih dolžinah ter kot taka lahko navita v kolut (kot kabel).

MIMS so standardizirane izvedbe termoparov po EN 61515 za termočlene (TC). Izvedbe so standardno dobavljive tudi za nekatere v standardu ne zajete tipe termočlenov in uporovne izvedbe (RTD). Uporabnik tip merilnega elementa, premer, dolžino ter ostalo izbere preko kodirne tabele.

MIMS omogočajo veliko prilagodljivost namenu uporabe (fit for purpose), pri sprejemljivi ceni.

Izredno dobra lastnost MIMS temperaturnih tipal je njihova upogljivost, veliki razponi temperaturnih območij, veliki razponi premerov in izredno veliko možnosti uporabe. So najbolj pogosto uporabljeni elementi v merilni tehniki v splošni uporabi.

Iskanje

Filter

Prikaz vseh 12 rezultatov