FCM EC 1935/2004

Uredba FCM EC 1935/2004 zahteva, da FCM ne smejo sproščati sestavin v živila v količinah, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi ali povzročile spremembe v sestavi, vonju ali okusu živila. Vsi FCM morajo biti izdelani v skladu z načeli dobre proizvodne prakse iz Uredbe (ES) št. 2023/2006.

Evropa ima za varnost FCM usklajen pravni okvir .

Nekatere FCM, kot so plastika, keramika in regenerirana celuloza, so zajete v neodvisnih usklajenih predpisih na ravni EU. Uporabijo se kot sredstvo za dokazovanje skladnosti s splošnimi varnostnimi zahtevami okvirne uredbe.

Vsem materialom, ki so v kontaktu z živili, za katere velja poseben ukrep v Evropi, je treba priložiti pisno izjavo o skladnosti. V njej mora biti navedeno, da so skladni s predpisi, ki veljajo zanje. Poleg tega je treba zagotoviti podporno dokumentacijo in sledljivost z označevanjem ali dokumentacijo v dobavni verigi.

Predstavljamo Ebro data loggerje, ki vam zagotavljajo izpolnjevanje uredbe FCM EC 1935/2004.

Iskanje

Filter

Prikazovanje 1–40 od 58 rezultatov