Kabli, žice in konektorji

Kabli, žice in konektorji so povezovalni in spojni elementi za temperaturna tipala in kot taki usklajeni po materialu za ustrezne kompenzirane povezave, npr. pri termoelementih.

Kabli termočlenov (TC) in uporovnih senzorjev (RTD) so povezave v merilnih sistemih, ki merijo temperaturo. Določajo razliko v potencialu (termočlen) ali oddajajo električni signal (RTD), merilni instrumenti pa signal pretvorijo v odčitek temperature.

Izolirane žice termočlenov imajo izolacijo iz steklenih vlaken, MFA, silikona, PFA, PTFE, PVC, keramike …

Konektorji so namenjeni priklopom in podaljševanjem temperaturnih tipal. Posebej pomembni so pri termoelementih, kjer morajo biti vsi povezovalni elementi kompenzirani (istega tipa kot termopar).

POMEMBNO: SIST je 1. julija 2021 izdala SIST EN IEC 60584-3:2021, ki nadomešča SIST EN 60584-3:2008

Naslov: Termočleni – 3. del: Podaljševalni in kompenzacijski kabli – Tolerance in sistemi identifikacije (IEC 60584-3:2021)