Kabli, žice in konektorji

Nudimo široko izbiro kablov, žic in konektorjev.

Kabli služijo za priklop termoelementov, pri katerih moramo biti posebej pazljivi, da jih priklopimo s kablom , ki po sestavi ustreza termoelementu. Naprimer NiCr-Ni ( K ) termoelement priklopimo samo s NiCr-Ni kompenzacijskim kablom.

Žice so materialno »čistejše« in jih lahko do določenih temperatur uporabljamo tudi za izdelavo termoelementa ali pa jo uporabimo kot priključni kabel.

Konektorji so namenjeni priklopom in podaljševanjem termoelementov. Kot pri kablu in žicah tudi pri konektorju uporabimo zgolj isti material in isto barvno shemo za vsak posamezen termoelement.