Izolirane žice termoparov

Izolirane žice termoparov so masivne (solid) žice za termočlene, izolirane z različnimi izolacijami. Te izolacije jim določajo lastnosti (steklena vlakna, MFA, silikon, PFA, PTFE, PVC, keramika ipd.).

Izolirane žice termoparov svoje tolerančne lastnosti držijo znotraj podanega območja v tabelah standarda (npr. K tip ohranja klaso med -25 °C do +200 °C), uporabljajo pa se lahko v območju vzdržljivosti izolacije, z upoštevanjem, da je klasa točnosti izven priporočljivega območja nedefinirana.

Na splošno je uporaba izoliranih žic termoparov zelo široka. Termoelementi iz žic so fleksibilni, vzdržljivi, cenovno dostopni, imajo dokaj dobre točnosti in majhna lezenja, zavisi sicer od uporabe.