Za nujne situacije zastojev in okvar koristite našo 24 h izdelavo temperaturnih tipal in merilno regulacijske opreme. Medtem, ko ste vi na poti do nas, mi že delamo. Več o tem >
Garantiramo vam 100 % izhodno kontrolo ELPRO temperaturnih tipal.Več o tem >
Sledimo načelom trajnosti, zato projektiramo in izdelujemo tako, da lahko kalibriramo, popravljamo, recikliramo, ponovno uporabimo. Več o tem >
Podatke, skice in specifikacije o temperaturnih tipalih trajno hranimo, zato jih lahko ponovimo čez 1, 10, 20 let. Več o tem >

Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

Kako vključujemo vidike varnosti in zdravja pri delu v naš poslovni proces?

Mednarodna organizacija dela ILO je 28. april razglasila za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu. To je dan, ko se spominjamo vseh, ki so se pri delu poškodovali, postali invalidi ali celo izgubili življenje. A njihova žrtev ni bila zaman, na osnovi teh primerov so in še nastajajo načrti preprečevanja nezgod, ocene tveganja in preventivno ukrepanje.

Letošnji svetovni dan opozarja na pomembnost zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v času podnebnih sprememb. EU si je zastavila ambiciozne podnebne cilje, da bi do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina, pri čemer sta ključna cilja razogljičenje in ponovna uporaba kritičnih materialov. V povezavi s tem je načrt, da nova delovna mesta v krožnem (zelenem) gospodarstvu dajejo prednost varnosti in trajnosti, še zlasti varnosti in zdravju pri delu. Kako mi skrbimo za kritične materiale, si lahko preberete v prispevku o platini in njeni predelavi, https://www.elpro.si/zbiranje-platine-in-ponovna-uporaba-po-recikliranju/.

Izpolnjevanje ukrepov varnosti in zdravja na delovnem mestu predstavlja sklop nenehnih prizadevanj za izboljšanje delovnih pogojev in preprečevanje delovnih nesreč.

Za podjetja, zraven moralne odgovornosti do zaposlenih, pomeni zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja bistven prispevek k večji produktivnosti, zmanjšanju bolniških odsotnosti, izboljšanju ugleda podjetja, predvsem pa izboljšanje počutja zaposlenih.

ELPRO LEPENIK & Co. d.o.o. smo zavezani k izvajanju politike sistema vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu.

Te vidike vključujemo v vse naše procese. Delujemo na dolgi rok, zato stalno spremljamo procese, razvoj, znanje in kompetence zaposlenih ter jih usklajujemo s standardi, zakonodajo, potrebami poslovnega procesa in trga.

Z našimi prizadevanji in aktivnostmi gremo v smeri upravljanja po direktivi ESG.

ELPRO LEPENIK prizadevanja glede varnosti in zdravja pri delu, kaj nam pomeni beseda varno

V naši viziji je beseda “varno” posebnega in ključnega pomena. Namenjena je najprej našim kupcem, saj želimo, da se kupci varno počutijo in so varni ob uporabi naših izdelkov, nadalje nam, saj v vse procese delovanja vključujemo varnost za ljudi, poslovni sistem in premoženje ter okolici, saj preko zavez trajnosti in družbene odgovornosti do svoje okolice ravnamo skrbno in s krajevno pripadnostjo. Verjamemo, da se mora vsak naš kupec počutiti varno in zaščiteno pri poslovanju z nami. To pomeni več kot le zagotavljanje kakovostnih izdelkov in storitev. Gre za celovito skrb za varnost in dobro počutje naših strank na vseh ravneh.

Kako izražamo to zavezo v našem podjetju?

Strokovnost in izkušnje

Naša ekipa je sestavljena iz strokovnjakov z bogatimi izkušnjami na področju varnosti izdelkov, tehnologije in poslovnih sistemov. S tem zagotavljamo, da so naše rešitve vedno na vrhunski ravni in skladne z najnovejšimi standardi stroke.

Strokovnjak na področju optimizacije tehnoloških procesov, MRT opreme, CE in Ex: 
Rok Samec
 +386 51 228 494
Strokovnjakinja za temperaturne meritve, vodenje kakovosti in poslovanje: 
Aleksandra Lepenik
 +386 31 663 808
Strokovnjak za merilne sisteme, meritve in regulacije, kalibracije ter Ex:
Zoran Lepenik
 +386 41 626 771

Dosegljivost in odzivnost

Vse delovnike smo dosegljivi in hitro odzivni na potrebe naših strank. Razumemo, da je hitra rešitev ključnega pomena za ohranjanje varnosti poslovanja pri naših kupcih. Zato nudimo urgentno izvajanje in 24 h tehnično podporo na številke naših strokovnjakov. Tudi izven delovnega časa vam bomo priskočili na pomoč.

multiplikativen učinek senzorja, kakovostna tehnika za merjenje in regulacijo, varnost in zdravje pri delu v proizvodnji, VZD v proizvodnji, VZD elektrotehnika, VZD proizvodnja temperaturnih senzorjev, varnost pri proizvodnji senzorjev, zdravje pri proizvodnji senzorjev, kako zmanjšati porabo energije, prihranek energije preko temperature, kako prihraniti energijo v industriji, temperatura in prihranek, optimizacija porabe energenta, temperaturni senzor, merilec temperature, temperaturni merilec, energetska učinkovitost s temperaturo, doseganje enakega rezultata z manjšo porabo energije, kako prihraniti energijo v proizvodnji, energija v proizvodnji, zmanjšanje porabe energije v proizvodnji, znižanje stroškov v proizvodnji, nižji stroški proizvodnje, točnost temperature, nižji stroški ogrevanja, nižji stroški segrevanja, temperaturni senzorji, temperaturni tipali, temperaturna tipala, peka, hlajenje, zamrzovanje, kotlovnica, ohlajevalni sistemi, ELPRO okoljska naravnanost, nizek ogljični odtis, metodologija spremljanja in poročanja toplogrednih plinov, družbena odgovornost, družbeno odgovorno podjetje, recikliranje platine, obnova in recikliranje izdelkov, recikliranje izdelkov, LCA izdelek, cikel uporabe izdelka, krožno gospodarstvo, park za zaposlene, trajnostno podjetje, trajnost in podjetje, trajnostna družba, vidiki trajnosti v podjetju, implementacija trajnostnega modela, trajnostni model v gospodarstvu, okoljski vidik gospodarstva, energetsko učinkovita proizvodnja, energetska učinkovitost podjetja, okoljski dan GZS, okoljski dan gospodarstva, 24 urna podpora, 24 urna dosegljivost strokovnjakov, strokovnjaki na voljo, dosegljiva strokovna pomoč pri proizvodnji, zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja, opolnomočeni zaposleni, opolnomočenost zaposlenih, razvoj zaposlenih, opolnomočeni delavci, opolnomočenost delavcev, zdrava delovna mesta, varna delovna mesta, zeleno delovno mesto, zelena delovna mesta, delovanje na dolgi rok, zaupanja vreden delodajalec, zanesljiv delodajalec, prizadevanja podjetja glede varnosti in zdravja pri delu, ukrepi VZD, ukrepi varnosti in zdravja pri delu, VPD pri delu, VPD na delovnem mestu, strokovnost in izkušnje, dosegljivost in odzivnosti, varni delovni procesi, varnost delovnih procesov, varovanje opreme in okolja, varna uporaba materialov, ponovna uporaba materialov, pravica do popravila, katera podjetja sledijo pravici do popravila, popravljivost izdelkov in podjetja, firme ki popravljajo izdelke, podjetja ki imajo popravljive izdelke, popravljivost v elektroniki, popravljivost v elektroindustriji, popravljivost v elektrotehniki, popravljivi materiali v elektrotehniki, izdelava temperaturnih sond, izdelava temperaturnih tipal, izdelava temperaturnih senzorjev, izbira trajnostnih materialov za izdelavo, varčevanje z energijo med proizvodnjo, varčevanje z elektriko v proizvodnji, nizko energetska proizvodnja, trajnostna proizvodnja, upoštevanje metode SIGMA8, metoda SIMGA8, metoda 5S, 5S v proizvodnji, SIGMA8 v proizvodnji, SIGMA 8 v proizvodnji, vrednote zaposlenih, fleksibilnost dela, stabilnost in varnost na delu, stabilnost in varnost na delovnem mestu, svetovni dan varnosti in zdravja pri delu, izboljšanje delovnih pogojev, preprečevanje delovnih nesreč, varno delovno okolje, varnost pri poslovanju, varnost strank, varnost kupca, kakovostni izdelki, kakovostne storitve, celovita skrb, dobro počutje strank, zaveza, strokovno poslovanje, izkušnje pri delu, izkušeni svetovalci, izkušeni zaposleni, strokovnjaki na področju elektrotehnike, strokovnjaki na področju elektronike, elektrotehnični strokovnjak, diplomiran inženir elektrotehnike, metrolog, diplomiran strojnik, strojni tehnik, tehnik za elektrotehniko, tehnik elektronike, strokovnjak optimizacije, strokovnjak za temperaturo, hitra rešitev za vaš proces, ohranjanje varnosti, učinkovitost poslovanja, varnost procesov, stabilnost procesov, učinkovit delovni proces, regulativne zahteve, sledenje regulativnim zahtevam, varovanje opreme, varovanje okolja, podaljšana življenjska doba, varovanje okolja, zaščita zaposlenih, zdravje zaposlenih, finančna varnost, zaupanje strank, varna dobava, garancija izdelkov, varna reklamacija, tehnična podpora, trajno partnerstvo, dosegljivost, odzivnost, zaščita pri delu. varnostna zaščita. delovna varnost, varnost na delovnem mestu. varovanje pri delu. ohranjanje varnosti, preventiva pri delu, delovna varnost in zdravje, varovanje zdravja pri delu, varovanje delavcev, zdravstvena varnost pri delu, delovno zdravje, varovanje zdravja na delovnem mestu, zdravstveno varstvo pri delu, preventiva za zdravje pri delu, varovanje zdravja delavcev, zdravje in varnost pri delu, zdravstvena oskrba pri delu, vzdrževanje zdravja na delovnem mestu, ohranjanje zdravja pri delu, optimizacija delovnih pogojev, poboljšanje delovnih razmer, ukrepi za izboljšanje delovnega okolja, napredek delovnih pogojev, posodobitev delovnih pogojev, dvig kakovosti delovnega okolja, spremembe za boljše delovne pogoje, nadgradnja delovnih pogojev, izboljšanje ergonomije delovnega mesta, ustvarjanje boljšega delovnega vzdušja, varnost pri delu, preprečevanje poškodb pri delu, izogibanje delovnim nezgodam, varovanje delavcev pred nesrečami, zmanjševanje tveganj pri delu, ukrepi za preprečevanje delovnih nesreč, omejevanje možnosti za delovne poškodbe, preventiva pred delovnimi nesrečami, zagotavljanje varnosti na delovnem mestu, zmanjševanje verjetnosti delovnih nesreč, varno delovno mesto, varnost na delovnem mestu, zaščita pri delu, varovanje delavcev, ohranjanje varnosti pri delu, ustvarjanje varnega delovnega okolja, varnostna zaščita pri delu, preventiva pred delovnimi nezgodami, zagotavljanje varnih delovnih pogojev, poslovna varnost, varnostno upravljanje poslovanja, poslovna zaščita, zaščita podatkov in informacij, varnostni protokoli poslovanja, upravljanje tveganj v poslovanju, zaščita poslovnih sredstev, varnostne politike poslovanja, varovanje poslovnih interesov, sistemi varnosti v poslovanju, zaščita strank, varovanje strank, varnostna zaščita strank, zagotavljanje varnosti strank, varovanje interesov strank, zaščita zasebnosti strank, varstvo pravic strank, preventiva za varnost strank, zaupanje strankam, poskrbeti za dobrobit strank, zaščita kupca, varnostni ukrepi za kupce, zagotavljanje varnosti kupcev, varovanje interesa kupcev, varnostna zaščita za kupce, varovanje pravic kupcev, zaščita nakupovalne izkušnje, preventiva za varnost kupcev, zaupanje kupcem, ohranjanje zaupanja kupcev, vrhunski izdelki, visokokakovostni izdelki, izdelki vrhunske kakovosti, kvalitetni izdelki, izdelki odlične kakovosti, premium izdelki, izdelki vrhunskega standarda, visoko ocenjeni izdelki, vrhunsko oblikovani izdelki, izdelki najvišjega standarda, vrhunske storitve, visokokakovostne storitve, storitve vrhunske kakovosti, kvalitetne storitve, storitve odlične kakovosti, premium storitve, storitve vrhunskega standarda, visoko ocenjene storitve, storitve najvišjega standarda, storitve prvovrstne kakovosti, celovita podpora, ugodje strank, dobro stanje strank, zadovoljstvo strank, pozitivna izkušnja strank, sproščenost strank, prijetno počutje strank, zdrav odnos s strankami, harmoničen odnos s strankami, osebna skrb za stranke, vzpostavljanje dobrega počutja strank, profesionalno poslovanje, ekspertno poslovanje, kvalificirano poslovanje, specializirano poslovanje, upravičeno poslovanje, sistematizirano poslovanje, strokovna dejavnost, kompetentno poslovanje, tehnično poslovanje, učinkovito poslovanje, specialisti na področju, eksperti na področju, poznavalci na področju, avtoriteti na področju, priznani strokovnjaki, profesionalci na področju, izkušeni strokovnjaki, kvalificirani specialisti, avtoritete na področju, vodilni strokovnjaki, specialist za optimizacijo, ekspert za optimizacijo, strokovnjak za optimizacijo, specialist za izboljšanje, ekspert za učinkovitost, strokovnjak za prilagajanje, specialist za optimiranje, ekspert za napredovanje, strokovnjak za povečanje učinkovitosti, specialist za optimizacijo procesov, specialist za termoregulacijo, ekspert za klimatske razmere, strokovnjak za termično upravljanje, specialist za termostate, ekspert za kontroliranje temperature, strokovnjak za regulacijo toplote, specialist za klimatske sisteme, ekspert za termodinamiko, strokovnjak za termalne razmere, specialist za temperaturne kontrolne naprave, hitrost odziva, hitra reakcija, promptnost, agilnost, pravočasnost, nemudnost, takojšnji odziv, spretnost, fleksibilnost, zanesljivost v odzivnosti, produktiven delovni proces, efektiven delovni proces, uspešen delovni proces, učinkovito delovanje, optimiziran delovni proces, učinkovita operacija, dober delovni tok, uspešna izvedba dela, učinkovita proizvodnja, nemoteno delovanje

Varnost procesov

Ko izvajamo rešitve po meri naročnika, so le te zasnovane tako, da zagotavljajo čim bolj stabilen in učinkovit delovni proces, brez nepotrebnih prekinitev, pa naj si gre za temperaturna tipala v ON SITE izvedbi, ali za merilne sisteme v katere smo povezani. Vse po dogovoru z uporabnikom in tako, da kar najbolje ustreza njihovemu sistemu delovanja in dejanskim potrebam. Ob tem z lastnim sledenjem regulativnim zahtevam skrbimo za varnost in zanesljivost na vsakem koraku naše izvedbe.

Varovanje opreme in okolja

Z našo opremo in storitvami varujemo stroje, naprave in okolje naših strank pred pregrevanjem, prekoračitvami in drugimi nevarnostmi, s čimer podaljšujemo življenjsko dobo opreme in prispevamo k varovanju okolja.

multiplikativen učinek senzorja, kakovostna tehnika za merjenje in regulacijo, varnost in zdravje pri delu v proizvodnji, VZD v proizvodnji, VZD elektrotehnika, VZD proizvodnja temperaturnih senzorjev, varnost pri proizvodnji senzorjev, zdravje pri proizvodnji senzorjev, kako zmanjšati porabo energije, prihranek energije preko temperature, kako prihraniti energijo v industriji, temperatura in prihranek, optimizacija porabe energenta, temperaturni senzor, merilec temperature, temperaturni merilec, energetska učinkovitost s temperaturo, doseganje enakega rezultata z manjšo porabo energije, kako prihraniti energijo v proizvodnji, energija v proizvodnji, zmanjšanje porabe energije v proizvodnji, znižanje stroškov v proizvodnji, nižji stroški proizvodnje, točnost temperature, nižji stroški ogrevanja, nižji stroški segrevanja, temperaturni senzorji, temperaturni tipali, temperaturna tipala, peka, hlajenje, zamrzovanje, kotlovnica, ohlajevalni sistemi, ELPRO okoljska naravnanost, nizek ogljični odtis, metodologija spremljanja in poročanja toplogrednih plinov, družbena odgovornost, družbeno odgovorno podjetje, recikliranje platine, obnova in recikliranje izdelkov, recikliranje izdelkov, LCA izdelek, cikel uporabe izdelka, krožno gospodarstvo, park za zaposlene, trajnostno podjetje, trajnost in podjetje, trajnostna družba, vidiki trajnosti v podjetju, implementacija trajnostnega modela, trajnostni model v gospodarstvu, okoljski vidik gospodarstva, energetsko učinkovita proizvodnja, energetska učinkovitost podjetja, okoljski dan GZS, okoljski dan gospodarstva, 24 urna podpora, 24 urna dosegljivost strokovnjakov, strokovnjaki na voljo, dosegljiva strokovna pomoč pri proizvodnji, zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja, opolnomočeni zaposleni, opolnomočenost zaposlenih, razvoj zaposlenih, opolnomočeni delavci, opolnomočenost delavcev, zdrava delovna mesta, varna delovna mesta, zeleno delovno mesto, zelena delovna mesta, delovanje na dolgi rok, zaupanja vreden delodajalec, zanesljiv delodajalec, prizadevanja podjetja glede varnosti in zdravja pri delu, ukrepi VZD, ukrepi varnosti in zdravja pri delu, VPD pri delu, VPD na delovnem mestu, strokovnost in izkušnje, dosegljivost in odzivnosti, varni delovni procesi, varnost delovnih procesov, varovanje opreme in okolja, varna uporaba materialov, ponovna uporaba materialov, pravica do popravila, katera podjetja sledijo pravici do popravila, popravljivost izdelkov in podjetja, firme ki popravljajo izdelke, podjetja ki imajo popravljive izdelke, popravljivost v elektroniki, popravljivost v elektroindustriji, popravljivost v elektrotehniki, popravljivi materiali v elektrotehniki, izdelava temperaturnih sond, izdelava temperaturnih tipal, izdelava temperaturnih senzorjev, izbira trajnostnih materialov za izdelavo, varčevanje z energijo med proizvodnjo, varčevanje z elektriko v proizvodnji, nizko energetska proizvodnja, trajnostna proizvodnja, upoštevanje metode SIGMA8, metoda SIMGA8, metoda 5S, 5S v proizvodnji, SIGMA8 v proizvodnji, SIGMA 8 v proizvodnji, vrednote zaposlenih, fleksibilnost dela, stabilnost in varnost na delu, stabilnost in varnost na delovnem mestu, svetovni dan varnosti in zdravja pri delu, izboljšanje delovnih pogojev, preprečevanje delovnih nesreč, varno delovno okolje, varnost pri poslovanju, varnost strank, varnost kupca, kakovostni izdelki, kakovostne storitve, celovita skrb, dobro počutje strank, zaveza, strokovno poslovanje, izkušnje pri delu, izkušeni svetovalci, izkušeni zaposleni, strokovnjaki na področju elektrotehnike, strokovnjaki na področju elektronike, elektrotehnični strokovnjak, diplomiran inženir elektrotehnike, metrolog, diplomiran strojnik, strojni tehnik, tehnik za elektrotehniko, tehnik elektronike, strokovnjak optimizacije, strokovnjak za temperaturo, hitra rešitev za vaš proces, ohranjanje varnosti, učinkovitost poslovanja, varnost procesov, stabilnost procesov, učinkovit delovni proces, regulativne zahteve, sledenje regulativnim zahtevam, varovanje opreme, varovanje okolja, podaljšana življenjska doba, varovanje okolja, zaščita zaposlenih, zdravje zaposlenih, finančna varnost, zaupanje strank, varna dobava, garancija izdelkov, varna reklamacija, tehnična podpora, trajno partnerstvo, dosegljivost, odzivnost, zaščita pri delu. varnostna zaščita. delovna varnost, varnost na delovnem mestu. varovanje pri delu. ohranjanje varnosti, preventiva pri delu, delovna varnost in zdravje, varovanje zdravja pri delu, varovanje delavcev, zdravstvena varnost pri delu, delovno zdravje, varovanje zdravja na delovnem mestu, zdravstveno varstvo pri delu, preventiva za zdravje pri delu, varovanje zdravja delavcev, zdravje in varnost pri delu, zdravstvena oskrba pri delu, vzdrževanje zdravja na delovnem mestu, ohranjanje zdravja pri delu, optimizacija delovnih pogojev, poboljšanje delovnih razmer, ukrepi za izboljšanje delovnega okolja, napredek delovnih pogojev, posodobitev delovnih pogojev, dvig kakovosti delovnega okolja, spremembe za boljše delovne pogoje, nadgradnja delovnih pogojev, izboljšanje ergonomije delovnega mesta, ustvarjanje boljšega delovnega vzdušja, varnost pri delu, preprečevanje poškodb pri delu, izogibanje delovnim nezgodam, varovanje delavcev pred nesrečami, zmanjševanje tveganj pri delu, ukrepi za preprečevanje delovnih nesreč, omejevanje možnosti za delovne poškodbe, preventiva pred delovnimi nesrečami, zagotavljanje varnosti na delovnem mestu, zmanjševanje verjetnosti delovnih nesreč, varno delovno mesto, varnost na delovnem mestu, zaščita pri delu, varovanje delavcev, ohranjanje varnosti pri delu, ustvarjanje varnega delovnega okolja, varnostna zaščita pri delu, preventiva pred delovnimi nezgodami, zagotavljanje varnih delovnih pogojev, poslovna varnost, varnostno upravljanje poslovanja, poslovna zaščita, zaščita podatkov in informacij, varnostni protokoli poslovanja, upravljanje tveganj v poslovanju, zaščita poslovnih sredstev, varnostne politike poslovanja, varovanje poslovnih interesov, sistemi varnosti v poslovanju, zaščita strank, varovanje strank, varnostna zaščita strank, zagotavljanje varnosti strank, varovanje interesov strank, zaščita zasebnosti strank, varstvo pravic strank, preventiva za varnost strank, zaupanje strankam, poskrbeti za dobrobit strank, zaščita kupca, varnostni ukrepi za kupce, zagotavljanje varnosti kupcev, varovanje interesa kupcev, varnostna zaščita za kupce, varovanje pravic kupcev, zaščita nakupovalne izkušnje, preventiva za varnost kupcev, zaupanje kupcem, ohranjanje zaupanja kupcev, vrhunski izdelki, visokokakovostni izdelki, izdelki vrhunske kakovosti, kvalitetni izdelki, izdelki odlične kakovosti, premium izdelki, izdelki vrhunskega standarda, visoko ocenjeni izdelki, vrhunsko oblikovani izdelki, izdelki najvišjega standarda, vrhunske storitve, visokokakovostne storitve, storitve vrhunske kakovosti, kvalitetne storitve, storitve odlične kakovosti, premium storitve, storitve vrhunskega standarda, visoko ocenjene storitve, storitve najvišjega standarda, storitve prvovrstne kakovosti, celovita podpora, ugodje strank, dobro stanje strank, zadovoljstvo strank, pozitivna izkušnja strank, sproščenost strank, prijetno počutje strank, zdrav odnos s strankami, harmoničen odnos s strankami, osebna skrb za stranke, vzpostavljanje dobrega počutja strank, profesionalno poslovanje, ekspertno poslovanje, kvalificirano poslovanje, specializirano poslovanje, upravičeno poslovanje, sistematizirano poslovanje, strokovna dejavnost, kompetentno poslovanje, tehnično poslovanje, učinkovito poslovanje, specialisti na področju, eksperti na področju, poznavalci na področju, avtoriteti na področju, priznani strokovnjaki, profesionalci na področju, izkušeni strokovnjaki, kvalificirani specialisti, avtoritete na področju, vodilni strokovnjaki, specialist za optimizacijo, ekspert za optimizacijo, strokovnjak za optimizacijo, specialist za izboljšanje, ekspert za učinkovitost, strokovnjak za prilagajanje, specialist za optimiranje, ekspert za napredovanje, strokovnjak za povečanje učinkovitosti, specialist za optimizacijo procesov, specialist za termoregulacijo, ekspert za klimatske razmere, strokovnjak za termično upravljanje, specialist za termostate, ekspert za kontroliranje temperature, strokovnjak za regulacijo toplote, specialist za klimatske sisteme, ekspert za termodinamiko, strokovnjak za termalne razmere, specialist za temperaturne kontrolne naprave, hitrost odziva, hitra reakcija, promptnost, agilnost, pravočasnost, nemudnost, takojšnji odziv, spretnost, fleksibilnost, zanesljivost v odzivnosti, produktiven delovni proces, efektiven delovni proces, uspešen delovni proces, učinkovito delovanje, optimiziran delovni proces, učinkovita operacija, dober delovni tok, uspešna izvedba dela, učinkovita proizvodnja, nemoteno delovanje
multiplikativen učinek senzorja, kakovostna tehnika za merjenje in regulacijo, varnost in zdravje pri delu v proizvodnji, VZD v proizvodnji, VZD elektrotehnika, VZD proizvodnja temperaturnih senzorjev, varnost pri proizvodnji senzorjev, zdravje pri proizvodnji senzorjev, kako zmanjšati porabo energije, prihranek energije preko temperature, kako prihraniti energijo v industriji, temperatura in prihranek, optimizacija porabe energenta, temperaturni senzor, merilec temperature, temperaturni merilec, energetska učinkovitost s temperaturo, doseganje enakega rezultata z manjšo porabo energije, kako prihraniti energijo v proizvodnji, energija v proizvodnji, zmanjšanje porabe energije v proizvodnji, znižanje stroškov v proizvodnji, nižji stroški proizvodnje, točnost temperature, nižji stroški ogrevanja, nižji stroški segrevanja, temperaturni senzorji, temperaturni tipali, temperaturna tipala, peka, hlajenje, zamrzovanje, kotlovnica, ohlajevalni sistemi, ELPRO okoljska naravnanost, nizek ogljični odtis, metodologija spremljanja in poročanja toplogrednih plinov, družbena odgovornost, družbeno odgovorno podjetje, recikliranje platine, obnova in recikliranje izdelkov, recikliranje izdelkov, LCA izdelek, cikel uporabe izdelka, krožno gospodarstvo, park za zaposlene, trajnostno podjetje, trajnost in podjetje, trajnostna družba, vidiki trajnosti v podjetju, implementacija trajnostnega modela, trajnostni model v gospodarstvu, okoljski vidik gospodarstva, energetsko učinkovita proizvodnja, energetska učinkovitost podjetja, okoljski dan GZS, okoljski dan gospodarstva, 24 urna podpora, 24 urna dosegljivost strokovnjakov, strokovnjaki na voljo, dosegljiva strokovna pomoč pri proizvodnji, zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja, opolnomočeni zaposleni, opolnomočenost zaposlenih, razvoj zaposlenih, opolnomočeni delavci, opolnomočenost delavcev, zdrava delovna mesta, varna delovna mesta, zeleno delovno mesto, zelena delovna mesta, delovanje na dolgi rok, zaupanja vreden delodajalec, zanesljiv delodajalec, prizadevanja podjetja glede varnosti in zdravja pri delu, ukrepi VZD, ukrepi varnosti in zdravja pri delu, VPD pri delu, VPD na delovnem mestu, strokovnost in izkušnje, dosegljivost in odzivnosti, varni delovni procesi, varnost delovnih procesov, varovanje opreme in okolja, varna uporaba materialov, ponovna uporaba materialov, pravica do popravila, katera podjetja sledijo pravici do popravila, popravljivost izdelkov in podjetja, firme ki popravljajo izdelke, podjetja ki imajo popravljive izdelke, popravljivost v elektroniki, popravljivost v elektroindustriji, popravljivost v elektrotehniki, popravljivi materiali v elektrotehniki, izdelava temperaturnih sond, izdelava temperaturnih tipal, izdelava temperaturnih senzorjev, izbira trajnostnih materialov za izdelavo, varčevanje z energijo med proizvodnjo, varčevanje z elektriko v proizvodnji, nizko energetska proizvodnja, trajnostna proizvodnja, upoštevanje metode SIGMA8, metoda SIMGA8, metoda 5S, 5S v proizvodnji, SIGMA8 v proizvodnji, SIGMA 8 v proizvodnji, vrednote zaposlenih, fleksibilnost dela, stabilnost in varnost na delu, stabilnost in varnost na delovnem mestu, svetovni dan varnosti in zdravja pri delu, izboljšanje delovnih pogojev, preprečevanje delovnih nesreč, varno delovno okolje, varnost pri poslovanju, varnost strank, varnost kupca, kakovostni izdelki, kakovostne storitve, celovita skrb, dobro počutje strank, zaveza, strokovno poslovanje, izkušnje pri delu, izkušeni svetovalci, izkušeni zaposleni, strokovnjaki na področju elektrotehnike, strokovnjaki na področju elektronike, elektrotehnični strokovnjak, diplomiran inženir elektrotehnike, metrolog, diplomiran strojnik, strojni tehnik, tehnik za elektrotehniko, tehnik elektronike, strokovnjak optimizacije, strokovnjak za temperaturo, hitra rešitev za vaš proces, ohranjanje varnosti, učinkovitost poslovanja, varnost procesov, stabilnost procesov, učinkovit delovni proces, regulativne zahteve, sledenje regulativnim zahtevam, varovanje opreme, varovanje okolja, podaljšana življenjska doba, varovanje okolja, zaščita zaposlenih, zdravje zaposlenih, finančna varnost, zaupanje strank, varna dobava, garancija izdelkov, varna reklamacija, tehnična podpora, trajno partnerstvo, dosegljivost, odzivnost, zaščita pri delu. varnostna zaščita. delovna varnost, varnost na delovnem mestu. varovanje pri delu. ohranjanje varnosti, preventiva pri delu, delovna varnost in zdravje, varovanje zdravja pri delu, varovanje delavcev, zdravstvena varnost pri delu, delovno zdravje, varovanje zdravja na delovnem mestu, zdravstveno varstvo pri delu, preventiva za zdravje pri delu, varovanje zdravja delavcev, zdravje in varnost pri delu, zdravstvena oskrba pri delu, vzdrževanje zdravja na delovnem mestu, ohranjanje zdravja pri delu, optimizacija delovnih pogojev, poboljšanje delovnih razmer, ukrepi za izboljšanje delovnega okolja, napredek delovnih pogojev, posodobitev delovnih pogojev, dvig kakovosti delovnega okolja, spremembe za boljše delovne pogoje, nadgradnja delovnih pogojev, izboljšanje ergonomije delovnega mesta, ustvarjanje boljšega delovnega vzdušja, varnost pri delu, preprečevanje poškodb pri delu, izogibanje delovnim nezgodam, varovanje delavcev pred nesrečami, zmanjševanje tveganj pri delu, ukrepi za preprečevanje delovnih nesreč, omejevanje možnosti za delovne poškodbe, preventiva pred delovnimi nesrečami, zagotavljanje varnosti na delovnem mestu, zmanjševanje verjetnosti delovnih nesreč, varno delovno mesto, varnost na delovnem mestu, zaščita pri delu, varovanje delavcev, ohranjanje varnosti pri delu, ustvarjanje varnega delovnega okolja, varnostna zaščita pri delu, preventiva pred delovnimi nezgodami, zagotavljanje varnih delovnih pogojev, poslovna varnost, varnostno upravljanje poslovanja, poslovna zaščita, zaščita podatkov in informacij, varnostni protokoli poslovanja, upravljanje tveganj v poslovanju, zaščita poslovnih sredstev, varnostne politike poslovanja, varovanje poslovnih interesov, sistemi varnosti v poslovanju, zaščita strank, varovanje strank, varnostna zaščita strank, zagotavljanje varnosti strank, varovanje interesov strank, zaščita zasebnosti strank, varstvo pravic strank, preventiva za varnost strank, zaupanje strankam, poskrbeti za dobrobit strank, zaščita kupca, varnostni ukrepi za kupce, zagotavljanje varnosti kupcev, varovanje interesa kupcev, varnostna zaščita za kupce, varovanje pravic kupcev, zaščita nakupovalne izkušnje, preventiva za varnost kupcev, zaupanje kupcem, ohranjanje zaupanja kupcev, vrhunski izdelki, visokokakovostni izdelki, izdelki vrhunske kakovosti, kvalitetni izdelki, izdelki odlične kakovosti, premium izdelki, izdelki vrhunskega standarda, visoko ocenjeni izdelki, vrhunsko oblikovani izdelki, izdelki najvišjega standarda, vrhunske storitve, visokokakovostne storitve, storitve vrhunske kakovosti, kvalitetne storitve, storitve odlične kakovosti, premium storitve, storitve vrhunskega standarda, visoko ocenjene storitve, storitve najvišjega standarda, storitve prvovrstne kakovosti, celovita podpora, ugodje strank, dobro stanje strank, zadovoljstvo strank, pozitivna izkušnja strank, sproščenost strank, prijetno počutje strank, zdrav odnos s strankami, harmoničen odnos s strankami, osebna skrb za stranke, vzpostavljanje dobrega počutja strank, profesionalno poslovanje, ekspertno poslovanje, kvalificirano poslovanje, specializirano poslovanje, upravičeno poslovanje, sistematizirano poslovanje, strokovna dejavnost, kompetentno poslovanje, tehnično poslovanje, učinkovito poslovanje, specialisti na področju, eksperti na področju, poznavalci na področju, avtoriteti na področju, priznani strokovnjaki, profesionalci na področju, izkušeni strokovnjaki, kvalificirani specialisti, avtoritete na področju, vodilni strokovnjaki, specialist za optimizacijo, ekspert za optimizacijo, strokovnjak za optimizacijo, specialist za izboljšanje, ekspert za učinkovitost, strokovnjak za prilagajanje, specialist za optimiranje, ekspert za napredovanje, strokovnjak za povečanje učinkovitosti, specialist za optimizacijo procesov, specialist za termoregulacijo, ekspert za klimatske razmere, strokovnjak za termično upravljanje, specialist za termostate, ekspert za kontroliranje temperature, strokovnjak za regulacijo toplote, specialist za klimatske sisteme, ekspert za termodinamiko, strokovnjak za termalne razmere, specialist za temperaturne kontrolne naprave, hitrost odziva, hitra reakcija, promptnost, agilnost, pravočasnost, nemudnost, takojšnji odziv, spretnost, fleksibilnost, zanesljivost v odzivnosti, produktiven delovni proces, efektiven delovni proces, uspešen delovni proces, učinkovito delovanje, optimiziran delovni proces, učinkovita operacija, dober delovni tok, uspešna izvedba dela, učinkovita proizvodnja, nemoteno delovanje
multiplikativen učinek senzorja, kakovostna tehnika za merjenje in regulacijo, varnost in zdravje pri delu v proizvodnji, VZD v proizvodnji, VZD elektrotehnika, VZD proizvodnja temperaturnih senzorjev, varnost pri proizvodnji senzorjev, zdravje pri proizvodnji senzorjev, kako zmanjšati porabo energije, prihranek energije preko temperature, kako prihraniti energijo v industriji, temperatura in prihranek, optimizacija porabe energenta, temperaturni senzor, merilec temperature, temperaturni merilec, energetska učinkovitost s temperaturo, doseganje enakega rezultata z manjšo porabo energije, kako prihraniti energijo v proizvodnji, energija v proizvodnji, zmanjšanje porabe energije v proizvodnji, znižanje stroškov v proizvodnji, nižji stroški proizvodnje, točnost temperature, nižji stroški ogrevanja, nižji stroški segrevanja, temperaturni senzorji, temperaturni tipali, temperaturna tipala, peka, hlajenje, zamrzovanje, kotlovnica, ohlajevalni sistemi, ELPRO okoljska naravnanost, nizek ogljični odtis, metodologija spremljanja in poročanja toplogrednih plinov, družbena odgovornost, družbeno odgovorno podjetje, recikliranje platine, obnova in recikliranje izdelkov, recikliranje izdelkov, LCA izdelek, cikel uporabe izdelka, krožno gospodarstvo, park za zaposlene, trajnostno podjetje, trajnost in podjetje, trajnostna družba, vidiki trajnosti v podjetju, implementacija trajnostnega modela, trajnostni model v gospodarstvu, okoljski vidik gospodarstva, energetsko učinkovita proizvodnja, energetska učinkovitost podjetja, okoljski dan GZS, okoljski dan gospodarstva, 24 urna podpora, 24 urna dosegljivost strokovnjakov, strokovnjaki na voljo, dosegljiva strokovna pomoč pri proizvodnji, zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja, opolnomočeni zaposleni, opolnomočenost zaposlenih, razvoj zaposlenih, opolnomočeni delavci, opolnomočenost delavcev, zdrava delovna mesta, varna delovna mesta, zeleno delovno mesto, zelena delovna mesta, delovanje na dolgi rok, zaupanja vreden delodajalec, zanesljiv delodajalec, prizadevanja podjetja glede varnosti in zdravja pri delu, ukrepi VZD, ukrepi varnosti in zdravja pri delu, VPD pri delu, VPD na delovnem mestu, strokovnost in izkušnje, dosegljivost in odzivnosti, varni delovni procesi, varnost delovnih procesov, varovanje opreme in okolja, varna uporaba materialov, ponovna uporaba materialov, pravica do popravila, katera podjetja sledijo pravici do popravila, popravljivost izdelkov in podjetja, firme ki popravljajo izdelke, podjetja ki imajo popravljive izdelke, popravljivost v elektroniki, popravljivost v elektroindustriji, popravljivost v elektrotehniki, popravljivi materiali v elektrotehniki, izdelava temperaturnih sond, izdelava temperaturnih tipal, izdelava temperaturnih senzorjev, izbira trajnostnih materialov za izdelavo, varčevanje z energijo med proizvodnjo, varčevanje z elektriko v proizvodnji, nizko energetska proizvodnja, trajnostna proizvodnja, upoštevanje metode SIGMA8, metoda SIMGA8, metoda 5S, 5S v proizvodnji, SIGMA8 v proizvodnji, SIGMA 8 v proizvodnji, vrednote zaposlenih, fleksibilnost dela, stabilnost in varnost na delu, stabilnost in varnost na delovnem mestu, svetovni dan varnosti in zdravja pri delu, izboljšanje delovnih pogojev, preprečevanje delovnih nesreč, varno delovno okolje, varnost pri poslovanju, varnost strank, varnost kupca, kakovostni izdelki, kakovostne storitve, celovita skrb, dobro počutje strank, zaveza, strokovno poslovanje, izkušnje pri delu, izkušeni svetovalci, izkušeni zaposleni, strokovnjaki na področju elektrotehnike, strokovnjaki na področju elektronike, elektrotehnični strokovnjak, diplomiran inženir elektrotehnike, metrolog, diplomiran strojnik, strojni tehnik, tehnik za elektrotehniko, tehnik elektronike, strokovnjak optimizacije, strokovnjak za temperaturo, hitra rešitev za vaš proces, ohranjanje varnosti, učinkovitost poslovanja, varnost procesov, stabilnost procesov, učinkovit delovni proces, regulativne zahteve, sledenje regulativnim zahtevam, varovanje opreme, varovanje okolja, podaljšana življenjska doba, varovanje okolja, zaščita zaposlenih, zdravje zaposlenih, finančna varnost, zaupanje strank, varna dobava, garancija izdelkov, varna reklamacija, tehnična podpora, trajno partnerstvo, dosegljivost, odzivnost, zaščita pri delu. varnostna zaščita. delovna varnost, varnost na delovnem mestu. varovanje pri delu. ohranjanje varnosti, preventiva pri delu, delovna varnost in zdravje, varovanje zdravja pri delu, varovanje delavcev, zdravstvena varnost pri delu, delovno zdravje, varovanje zdravja na delovnem mestu, zdravstveno varstvo pri delu, preventiva za zdravje pri delu, varovanje zdravja delavcev, zdravje in varnost pri delu, zdravstvena oskrba pri delu, vzdrževanje zdravja na delovnem mestu, ohranjanje zdravja pri delu, optimizacija delovnih pogojev, poboljšanje delovnih razmer, ukrepi za izboljšanje delovnega okolja, napredek delovnih pogojev, posodobitev delovnih pogojev, dvig kakovosti delovnega okolja, spremembe za boljše delovne pogoje, nadgradnja delovnih pogojev, izboljšanje ergonomije delovnega mesta, ustvarjanje boljšega delovnega vzdušja, varnost pri delu, preprečevanje poškodb pri delu, izogibanje delovnim nezgodam, varovanje delavcev pred nesrečami, zmanjševanje tveganj pri delu, ukrepi za preprečevanje delovnih nesreč, omejevanje možnosti za delovne poškodbe, preventiva pred delovnimi nesrečami, zagotavljanje varnosti na delovnem mestu, zmanjševanje verjetnosti delovnih nesreč, varno delovno mesto, varnost na delovnem mestu, zaščita pri delu, varovanje delavcev, ohranjanje varnosti pri delu, ustvarjanje varnega delovnega okolja, varnostna zaščita pri delu, preventiva pred delovnimi nezgodami, zagotavljanje varnih delovnih pogojev, poslovna varnost, varnostno upravljanje poslovanja, poslovna zaščita, zaščita podatkov in informacij, varnostni protokoli poslovanja, upravljanje tveganj v poslovanju, zaščita poslovnih sredstev, varnostne politike poslovanja, varovanje poslovnih interesov, sistemi varnosti v poslovanju, zaščita strank, varovanje strank, varnostna zaščita strank, zagotavljanje varnosti strank, varovanje interesov strank, zaščita zasebnosti strank, varstvo pravic strank, preventiva za varnost strank, zaupanje strankam, poskrbeti za dobrobit strank, zaščita kupca, varnostni ukrepi za kupce, zagotavljanje varnosti kupcev, varovanje interesa kupcev, varnostna zaščita za kupce, varovanje pravic kupcev, zaščita nakupovalne izkušnje, preventiva za varnost kupcev, zaupanje kupcem, ohranjanje zaupanja kupcev, vrhunski izdelki, visokokakovostni izdelki, izdelki vrhunske kakovosti, kvalitetni izdelki, izdelki odlične kakovosti, premium izdelki, izdelki vrhunskega standarda, visoko ocenjeni izdelki, vrhunsko oblikovani izdelki, izdelki najvišjega standarda, vrhunske storitve, visokokakovostne storitve, storitve vrhunske kakovosti, kvalitetne storitve, storitve odlične kakovosti, premium storitve, storitve vrhunskega standarda, visoko ocenjene storitve, storitve najvišjega standarda, storitve prvovrstne kakovosti, celovita podpora, ugodje strank, dobro stanje strank, zadovoljstvo strank, pozitivna izkušnja strank, sproščenost strank, prijetno počutje strank, zdrav odnos s strankami, harmoničen odnos s strankami, osebna skrb za stranke, vzpostavljanje dobrega počutja strank, profesionalno poslovanje, ekspertno poslovanje, kvalificirano poslovanje, specializirano poslovanje, upravičeno poslovanje, sistematizirano poslovanje, strokovna dejavnost, kompetentno poslovanje, tehnično poslovanje, učinkovito poslovanje, specialisti na področju, eksperti na področju, poznavalci na področju, avtoriteti na področju, priznani strokovnjaki, profesionalci na področju, izkušeni strokovnjaki, kvalificirani specialisti, avtoritete na področju, vodilni strokovnjaki, specialist za optimizacijo, ekspert za optimizacijo, strokovnjak za optimizacijo, specialist za izboljšanje, ekspert za učinkovitost, strokovnjak za prilagajanje, specialist za optimiranje, ekspert za napredovanje, strokovnjak za povečanje učinkovitosti, specialist za optimizacijo procesov, specialist za termoregulacijo, ekspert za klimatske razmere, strokovnjak za termično upravljanje, specialist za termostate, ekspert za kontroliranje temperature, strokovnjak za regulacijo toplote, specialist za klimatske sisteme, ekspert za termodinamiko, strokovnjak za termalne razmere, specialist za temperaturne kontrolne naprave, hitrost odziva, hitra reakcija, promptnost, agilnost, pravočasnost, nemudnost, takojšnji odziv, spretnost, fleksibilnost, zanesljivost v odzivnosti, produktiven delovni proces, efektiven delovni proces, uspešen delovni proces, učinkovito delovanje, optimiziran delovni proces, učinkovita operacija, dober delovni tok, uspešna izvedba dela, učinkovita proizvodnja, nemoteno delovanje
multiplikativen učinek senzorja, kakovostna tehnika za merjenje in regulacijo, varnost in zdravje pri delu v proizvodnji, VZD v proizvodnji, VZD elektrotehnika, VZD proizvodnja temperaturnih senzorjev, varnost pri proizvodnji senzorjev, zdravje pri proizvodnji senzorjev, kako zmanjšati porabo energije, prihranek energije preko temperature, kako prihraniti energijo v industriji, temperatura in prihranek, optimizacija porabe energenta, temperaturni senzor, merilec temperature, temperaturni merilec, energetska učinkovitost s temperaturo, doseganje enakega rezultata z manjšo porabo energije, kako prihraniti energijo v proizvodnji, energija v proizvodnji, zmanjšanje porabe energije v proizvodnji, znižanje stroškov v proizvodnji, nižji stroški proizvodnje, točnost temperature, nižji stroški ogrevanja, nižji stroški segrevanja, temperaturni senzorji, temperaturni tipali, temperaturna tipala, peka, hlajenje, zamrzovanje, kotlovnica, ohlajevalni sistemi, ELPRO okoljska naravnanost, nizek ogljični odtis, metodologija spremljanja in poročanja toplogrednih plinov, družbena odgovornost, družbeno odgovorno podjetje, recikliranje platine, obnova in recikliranje izdelkov, recikliranje izdelkov, LCA izdelek, cikel uporabe izdelka, krožno gospodarstvo, park za zaposlene, trajnostno podjetje, trajnost in podjetje, trajnostna družba, vidiki trajnosti v podjetju, implementacija trajnostnega modela, trajnostni model v gospodarstvu, okoljski vidik gospodarstva, energetsko učinkovita proizvodnja, energetska učinkovitost podjetja, okoljski dan GZS, okoljski dan gospodarstva, 24 urna podpora, 24 urna dosegljivost strokovnjakov, strokovnjaki na voljo, dosegljiva strokovna pomoč pri proizvodnji, zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja, opolnomočeni zaposleni, opolnomočenost zaposlenih, razvoj zaposlenih, opolnomočeni delavci, opolnomočenost delavcev, zdrava delovna mesta, varna delovna mesta, zeleno delovno mesto, zelena delovna mesta, delovanje na dolgi rok, zaupanja vreden delodajalec, zanesljiv delodajalec, prizadevanja podjetja glede varnosti in zdravja pri delu, ukrepi VZD, ukrepi varnosti in zdravja pri delu, VPD pri delu, VPD na delovnem mestu, strokovnost in izkušnje, dosegljivost in odzivnosti, varni delovni procesi, varnost delovnih procesov, varovanje opreme in okolja, varna uporaba materialov, ponovna uporaba materialov, pravica do popravila, katera podjetja sledijo pravici do popravila, popravljivost izdelkov in podjetja, firme ki popravljajo izdelke, podjetja ki imajo popravljive izdelke, popravljivost v elektroniki, popravljivost v elektroindustriji, popravljivost v elektrotehniki, popravljivi materiali v elektrotehniki, izdelava temperaturnih sond, izdelava temperaturnih tipal, izdelava temperaturnih senzorjev, izbira trajnostnih materialov za izdelavo, varčevanje z energijo med proizvodnjo, varčevanje z elektriko v proizvodnji, nizko energetska proizvodnja, trajnostna proizvodnja, upoštevanje metode SIGMA8, metoda SIMGA8, metoda 5S, 5S v proizvodnji, SIGMA8 v proizvodnji, SIGMA 8 v proizvodnji, vrednote zaposlenih, fleksibilnost dela, stabilnost in varnost na delu, stabilnost in varnost na delovnem mestu, svetovni dan varnosti in zdravja pri delu, izboljšanje delovnih pogojev, preprečevanje delovnih nesreč, varno delovno okolje, varnost pri poslovanju, varnost strank, varnost kupca, kakovostni izdelki, kakovostne storitve, celovita skrb, dobro počutje strank, zaveza, strokovno poslovanje, izkušnje pri delu, izkušeni svetovalci, izkušeni zaposleni, strokovnjaki na področju elektrotehnike, strokovnjaki na področju elektronike, elektrotehnični strokovnjak, diplomiran inženir elektrotehnike, metrolog, diplomiran strojnik, strojni tehnik, tehnik za elektrotehniko, tehnik elektronike, strokovnjak optimizacije, strokovnjak za temperaturo, hitra rešitev za vaš proces, ohranjanje varnosti, učinkovitost poslovanja, varnost procesov, stabilnost procesov, učinkovit delovni proces, regulativne zahteve, sledenje regulativnim zahtevam, varovanje opreme, varovanje okolja, podaljšana življenjska doba, varovanje okolja, zaščita zaposlenih, zdravje zaposlenih, finančna varnost, zaupanje strank, varna dobava, garancija izdelkov, varna reklamacija, tehnična podpora, trajno partnerstvo, dosegljivost, odzivnost, zaščita pri delu. varnostna zaščita. delovna varnost, varnost na delovnem mestu. varovanje pri delu. ohranjanje varnosti, preventiva pri delu, delovna varnost in zdravje, varovanje zdravja pri delu, varovanje delavcev, zdravstvena varnost pri delu, delovno zdravje, varovanje zdravja na delovnem mestu, zdravstveno varstvo pri delu, preventiva za zdravje pri delu, varovanje zdravja delavcev, zdravje in varnost pri delu, zdravstvena oskrba pri delu, vzdrževanje zdravja na delovnem mestu, ohranjanje zdravja pri delu, optimizacija delovnih pogojev, poboljšanje delovnih razmer, ukrepi za izboljšanje delovnega okolja, napredek delovnih pogojev, posodobitev delovnih pogojev, dvig kakovosti delovnega okolja, spremembe za boljše delovne pogoje, nadgradnja delovnih pogojev, izboljšanje ergonomije delovnega mesta, ustvarjanje boljšega delovnega vzdušja, varnost pri delu, preprečevanje poškodb pri delu, izogibanje delovnim nezgodam, varovanje delavcev pred nesrečami, zmanjševanje tveganj pri delu, ukrepi za preprečevanje delovnih nesreč, omejevanje možnosti za delovne poškodbe, preventiva pred delovnimi nesrečami, zagotavljanje varnosti na delovnem mestu, zmanjševanje verjetnosti delovnih nesreč, varno delovno mesto, varnost na delovnem mestu, zaščita pri delu, varovanje delavcev, ohranjanje varnosti pri delu, ustvarjanje varnega delovnega okolja, varnostna zaščita pri delu, preventiva pred delovnimi nezgodami, zagotavljanje varnih delovnih pogojev, poslovna varnost, varnostno upravljanje poslovanja, poslovna zaščita, zaščita podatkov in informacij, varnostni protokoli poslovanja, upravljanje tveganj v poslovanju, zaščita poslovnih sredstev, varnostne politike poslovanja, varovanje poslovnih interesov, sistemi varnosti v poslovanju, zaščita strank, varovanje strank, varnostna zaščita strank, zagotavljanje varnosti strank, varovanje interesov strank, zaščita zasebnosti strank, varstvo pravic strank, preventiva za varnost strank, zaupanje strankam, poskrbeti za dobrobit strank, zaščita kupca, varnostni ukrepi za kupce, zagotavljanje varnosti kupcev, varovanje interesa kupcev, varnostna zaščita za kupce, varovanje pravic kupcev, zaščita nakupovalne izkušnje, preventiva za varnost kupcev, zaupanje kupcem, ohranjanje zaupanja kupcev, vrhunski izdelki, visokokakovostni izdelki, izdelki vrhunske kakovosti, kvalitetni izdelki, izdelki odlične kakovosti, premium izdelki, izdelki vrhunskega standarda, visoko ocenjeni izdelki, vrhunsko oblikovani izdelki, izdelki najvišjega standarda, vrhunske storitve, visokokakovostne storitve, storitve vrhunske kakovosti, kvalitetne storitve, storitve odlične kakovosti, premium storitve, storitve vrhunskega standarda, visoko ocenjene storitve, storitve najvišjega standarda, storitve prvovrstne kakovosti, celovita podpora, ugodje strank, dobro stanje strank, zadovoljstvo strank, pozitivna izkušnja strank, sproščenost strank, prijetno počutje strank, zdrav odnos s strankami, harmoničen odnos s strankami, osebna skrb za stranke, vzpostavljanje dobrega počutja strank, profesionalno poslovanje, ekspertno poslovanje, kvalificirano poslovanje, specializirano poslovanje, upravičeno poslovanje, sistematizirano poslovanje, strokovna dejavnost, kompetentno poslovanje, tehnično poslovanje, učinkovito poslovanje, specialisti na področju, eksperti na področju, poznavalci na področju, avtoriteti na področju, priznani strokovnjaki, profesionalci na področju, izkušeni strokovnjaki, kvalificirani specialisti, avtoritete na področju, vodilni strokovnjaki, specialist za optimizacijo, ekspert za optimizacijo, strokovnjak za optimizacijo, specialist za izboljšanje, ekspert za učinkovitost, strokovnjak za prilagajanje, specialist za optimiranje, ekspert za napredovanje, strokovnjak za povečanje učinkovitosti, specialist za optimizacijo procesov, specialist za termoregulacijo, ekspert za klimatske razmere, strokovnjak za termično upravljanje, specialist za termostate, ekspert za kontroliranje temperature, strokovnjak za regulacijo toplote, specialist za klimatske sisteme, ekspert za termodinamiko, strokovnjak za termalne razmere, specialist za temperaturne kontrolne naprave, hitrost odziva, hitra reakcija, promptnost, agilnost, pravočasnost, nemudnost, takojšnji odziv, spretnost, fleksibilnost, zanesljivost v odzivnosti, produktiven delovni proces, efektiven delovni proces, uspešen delovni proces, učinkovito delovanje, optimiziran delovni proces, učinkovita operacija, dober delovni tok, uspešna izvedba dela, učinkovita proizvodnja, nemoteno delovanje

Varna uporaba materialov in snovi ter njihova ponovna uporaba

Z navedenimi ukrepi zasledujemo cilje svetovnega dne varnosti in zdravja pri delu tako, da že od samega začetka:

  • Pri izdelavi temperaturnih tipal skrbno izbiramo surovine in materiale preverjenih dobaviteljev, ki sledijo smernicam prihodnosti in kakovosti ter imajo vpeljane sisteme varnosti pri delu, kot tudi trajnostnega upravljanja. Prioritetno izbiramo dobavitelje na domačem in evropskem trgu, s čimer vplivamo na ogljični odtis materialov in izdelkov.
  • Pri konstrukciji in zasnovi naših izdelkov uporabljamo sisteme in materiale, ki jim podaljšujejo življenjsko dobo in zaščito (so dolgotrajni). Naši izdelki so iz nenevarnih materialov. Sem sodijo v glavnem kovinski materiali, keramika, umetne mase in elektronske komponente brez nevarnih snovi.
  • Naši izdelki so popravljivi (zasledujemo trajnostni zakonodajni okvir EU, ki opredeljuje pravico do popravila), da ohranimo glavnino dragih delov za ponovno uporabo, ki so nemalokdaj posebej narejeni. Tako ohranimo materiale, delo, čas, razvoj, energijo, vse do primarne surovine. Kar ne moremo več uporabiti, recikliramo in/ali strogo ločujemo za nadaljnjo predelavo. Ob tem skrbimo za zbiranje in predelavo platine iz termočlenov, ki jo po predelavi ponovno vrnemo v cikel uporabe. Pri tem dosegamo kar 98 % izkoristek te kritične surovine.
  • V procesu proizvodnje si na vsakem koraku prizadevamo k zmanjšanju ogljičnega odtisa iz vidika ekonomične porabe virov energije, vode v naših procesih ne uporabljamo, prav tako ne spuščamo nevarnih izpustov oziroma snovi v okolje.

Zaščita zaposlenih

S konkretnimi ukrepi skrbimo za varnost in zdravje naših zaposlenih. Zagotavljamo ergonomska in zelena delovna mesta ter premišljeno vpeljujemo metode za optimizacijo dela. Vpeljujemo ukrepe in akitvnosti za motiviranost, usposobljenost, kompetentnost, pozitiven odnos do dela, varnost in zdravje zaposlenih. Slednje se odaža v kakovosti in razvoju naših izdelkov ter storitev. Pri tem vplivamo na njihov osebni in karierni razvoj, fleksibilnost dela, stabilnost, varnost in vrednote, ki jih povezujemo z našimi strategijami – VSI SKUPAJ ZA ISTI CILJ.

multiplikativen učinek senzorja, kakovostna tehnika za merjenje in regulacijo, varnost in zdravje pri delu v proizvodnji, VZD v proizvodnji, VZD elektrotehnika, VZD proizvodnja temperaturnih senzorjev, varnost pri proizvodnji senzorjev, zdravje pri proizvodnji senzorjev, kako zmanjšati porabo energije, prihranek energije preko temperature, kako prihraniti energijo v industriji, temperatura in prihranek, optimizacija porabe energenta, temperaturni senzor, merilec temperature, temperaturni merilec, energetska učinkovitost s temperaturo, doseganje enakega rezultata z manjšo porabo energije, kako prihraniti energijo v proizvodnji, energija v proizvodnji, zmanjšanje porabe energije v proizvodnji, znižanje stroškov v proizvodnji, nižji stroški proizvodnje, točnost temperature, nižji stroški ogrevanja, nižji stroški segrevanja, temperaturni senzorji, temperaturni tipali, temperaturna tipala, peka, hlajenje, zamrzovanje, kotlovnica, ohlajevalni sistemi, ELPRO okoljska naravnanost, nizek ogljični odtis, metodologija spremljanja in poročanja toplogrednih plinov, družbena odgovornost, družbeno odgovorno podjetje, recikliranje platine, obnova in recikliranje izdelkov, recikliranje izdelkov, LCA izdelek, cikel uporabe izdelka, krožno gospodarstvo, park za zaposlene, trajnostno podjetje, trajnost in podjetje, trajnostna družba, vidiki trajnosti v podjetju, implementacija trajnostnega modela, trajnostni model v gospodarstvu, okoljski vidik gospodarstva, energetsko učinkovita proizvodnja, energetska učinkovitost podjetja, okoljski dan GZS, okoljski dan gospodarstva, 24 urna podpora, 24 urna dosegljivost strokovnjakov, strokovnjaki na voljo, dosegljiva strokovna pomoč pri proizvodnji, zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja, opolnomočeni zaposleni, opolnomočenost zaposlenih, razvoj zaposlenih, opolnomočeni delavci, opolnomočenost delavcev, zdrava delovna mesta, varna delovna mesta, zeleno delovno mesto, zelena delovna mesta, delovanje na dolgi rok, zaupanja vreden delodajalec, zanesljiv delodajalec, prizadevanja podjetja glede varnosti in zdravja pri delu, ukrepi VZD, ukrepi varnosti in zdravja pri delu, VPD pri delu, VPD na delovnem mestu, strokovnost in izkušnje, dosegljivost in odzivnosti, varni delovni procesi, varnost delovnih procesov, varovanje opreme in okolja, varna uporaba materialov, ponovna uporaba materialov, pravica do popravila, katera podjetja sledijo pravici do popravila, popravljivost izdelkov in podjetja, firme ki popravljajo izdelke, podjetja ki imajo popravljive izdelke, popravljivost v elektroniki, popravljivost v elektroindustriji, popravljivost v elektrotehniki, popravljivi materiali v elektrotehniki, izdelava temperaturnih sond, izdelava temperaturnih tipal, izdelava temperaturnih senzorjev, izbira trajnostnih materialov za izdelavo, varčevanje z energijo med proizvodnjo, varčevanje z elektriko v proizvodnji, nizko energetska proizvodnja, trajnostna proizvodnja, upoštevanje metode SIGMA8, metoda SIMGA8, metoda 5S, 5S v proizvodnji, SIGMA8 v proizvodnji, SIGMA 8 v proizvodnji, vrednote zaposlenih, fleksibilnost dela, stabilnost in varnost na delu, stabilnost in varnost na delovnem mestu, svetovni dan varnosti in zdravja pri delu, izboljšanje delovnih pogojev, preprečevanje delovnih nesreč, varno delovno okolje, varnost pri poslovanju, varnost strank, varnost kupca, kakovostni izdelki, kakovostne storitve, celovita skrb, dobro počutje strank, zaveza, strokovno poslovanje, izkušnje pri delu, izkušeni svetovalci, izkušeni zaposleni, strokovnjaki na področju elektrotehnike, strokovnjaki na področju elektronike, elektrotehnični strokovnjak, diplomiran inženir elektrotehnike, metrolog, diplomiran strojnik, strojni tehnik, tehnik za elektrotehniko, tehnik elektronike, strokovnjak optimizacije, strokovnjak za temperaturo, hitra rešitev za vaš proces, ohranjanje varnosti, učinkovitost poslovanja, varnost procesov, stabilnost procesov, učinkovit delovni proces, regulativne zahteve, sledenje regulativnim zahtevam, varovanje opreme, varovanje okolja, podaljšana življenjska doba, varovanje okolja, zaščita zaposlenih, zdravje zaposlenih, finančna varnost, zaupanje strank, varna dobava, garancija izdelkov, varna reklamacija, tehnična podpora, trajno partnerstvo, dosegljivost, odzivnost, zaščita pri delu. varnostna zaščita. delovna varnost, varnost na delovnem mestu. varovanje pri delu. ohranjanje varnosti, preventiva pri delu, delovna varnost in zdravje, varovanje zdravja pri delu, varovanje delavcev, zdravstvena varnost pri delu, delovno zdravje, varovanje zdravja na delovnem mestu, zdravstveno varstvo pri delu, preventiva za zdravje pri delu, varovanje zdravja delavcev, zdravje in varnost pri delu, zdravstvena oskrba pri delu, vzdrževanje zdravja na delovnem mestu, ohranjanje zdravja pri delu, optimizacija delovnih pogojev, poboljšanje delovnih razmer, ukrepi za izboljšanje delovnega okolja, napredek delovnih pogojev, posodobitev delovnih pogojev, dvig kakovosti delovnega okolja, spremembe za boljše delovne pogoje, nadgradnja delovnih pogojev, izboljšanje ergonomije delovnega mesta, ustvarjanje boljšega delovnega vzdušja, varnost pri delu, preprečevanje poškodb pri delu, izogibanje delovnim nezgodam, varovanje delavcev pred nesrečami, zmanjševanje tveganj pri delu, ukrepi za preprečevanje delovnih nesreč, omejevanje možnosti za delovne poškodbe, preventiva pred delovnimi nesrečami, zagotavljanje varnosti na delovnem mestu, zmanjševanje verjetnosti delovnih nesreč, varno delovno mesto, varnost na delovnem mestu, zaščita pri delu, varovanje delavcev, ohranjanje varnosti pri delu, ustvarjanje varnega delovnega okolja, varnostna zaščita pri delu, preventiva pred delovnimi nezgodami, zagotavljanje varnih delovnih pogojev, poslovna varnost, varnostno upravljanje poslovanja, poslovna zaščita, zaščita podatkov in informacij, varnostni protokoli poslovanja, upravljanje tveganj v poslovanju, zaščita poslovnih sredstev, varnostne politike poslovanja, varovanje poslovnih interesov, sistemi varnosti v poslovanju, zaščita strank, varovanje strank, varnostna zaščita strank, zagotavljanje varnosti strank, varovanje interesov strank, zaščita zasebnosti strank, varstvo pravic strank, preventiva za varnost strank, zaupanje strankam, poskrbeti za dobrobit strank, zaščita kupca, varnostni ukrepi za kupce, zagotavljanje varnosti kupcev, varovanje interesa kupcev, varnostna zaščita za kupce, varovanje pravic kupcev, zaščita nakupovalne izkušnje, preventiva za varnost kupcev, zaupanje kupcem, ohranjanje zaupanja kupcev, vrhunski izdelki, visokokakovostni izdelki, izdelki vrhunske kakovosti, kvalitetni izdelki, izdelki odlične kakovosti, premium izdelki, izdelki vrhunskega standarda, visoko ocenjeni izdelki, vrhunsko oblikovani izdelki, izdelki najvišjega standarda, vrhunske storitve, visokokakovostne storitve, storitve vrhunske kakovosti, kvalitetne storitve, storitve odlične kakovosti, premium storitve, storitve vrhunskega standarda, visoko ocenjene storitve, storitve najvišjega standarda, storitve prvovrstne kakovosti, celovita podpora, ugodje strank, dobro stanje strank, zadovoljstvo strank, pozitivna izkušnja strank, sproščenost strank, prijetno počutje strank, zdrav odnos s strankami, harmoničen odnos s strankami, osebna skrb za stranke, vzpostavljanje dobrega počutja strank, profesionalno poslovanje, ekspertno poslovanje, kvalificirano poslovanje, specializirano poslovanje, upravičeno poslovanje, sistematizirano poslovanje, strokovna dejavnost, kompetentno poslovanje, tehnično poslovanje, učinkovito poslovanje, specialisti na področju, eksperti na področju, poznavalci na področju, avtoriteti na področju, priznani strokovnjaki, profesionalci na področju, izkušeni strokovnjaki, kvalificirani specialisti, avtoritete na področju, vodilni strokovnjaki, specialist za optimizacijo, ekspert za optimizacijo, strokovnjak za optimizacijo, specialist za izboljšanje, ekspert za učinkovitost, strokovnjak za prilagajanje, specialist za optimiranje, ekspert za napredovanje, strokovnjak za povečanje učinkovitosti, specialist za optimizacijo procesov, specialist za termoregulacijo, ekspert za klimatske razmere, strokovnjak za termično upravljanje, specialist za termostate, ekspert za kontroliranje temperature, strokovnjak za regulacijo toplote, specialist za klimatske sisteme, ekspert za termodinamiko, strokovnjak za termalne razmere, specialist za temperaturne kontrolne naprave, hitrost odziva, hitra reakcija, promptnost, agilnost, pravočasnost, nemudnost, takojšnji odziv, spretnost, fleksibilnost, zanesljivost v odzivnosti, produktiven delovni proces, efektiven delovni proces, uspešen delovni proces, učinkovito delovanje, optimiziran delovni proces, učinkovita operacija, dober delovni tok, uspešna izvedba dela, učinkovita proizvodnja, nemoteno delovanje

Finančna varnost

Z našo platinasto AAA boniteto odličnosti (Dun & Bradstreet) dokazujemo, da smo zaupanja vredni, kredibilni, zanesljivi in nizko tvegan poslovni partner, kot tudi zaposlovalec. Z omenjenim zagotavljamo varnost in zaupanje naših strank glede dobav, garancij, reklamacij in tehnične podpore.


V ELPRO LEPENIK & Co. d.o.o. verjamemo, da je skupni imenovalec varnosti za naše stranke ključ do trajnega partnerstva in uspeha.

Ker smo v obdobju dolgih trideset let zgradili trdno zaupanje s strankami, želimo na tem nivoju ostati.

Z razvojem in opolnomočenostjo zaposlenih, ter izbiro kakovostnih materialov, proizvajamo izdelke z visoko dodano vrednostjo in dolgo življenjsko dobo.

Z njimi boste varno, enostavno ter energetsko učinkovito upravljali vaše aplikacije in procese.
S pomočjo naših usposobljenih in izkušenih strokovnjakov boste prejeli rešitve za optimizacijo vaših procesov in izboljšanje trajnostnih učinkov.
Blago vam bomo varno dostavili
.


Na nas se lahko zanesete. Dosegljivi smo kadarkoli.


Pokličite nas!

Telefon: +386 2 629 6720

Za mnenja in razlage sta vedno na voljo:


strokovnjakinja za temperaturne meritve: 
Aleksandra Lepenik

strokovnjak za meritve: Zoran Lepenik


Avtorici: Aleksandra Lepenik, Mojca Kugler, Katarina Žunko
april 2024


Sorodni članki:


Za vaše zmage, z našimi rešitvami. Pokličite nas:
Kontaktirajte nas.

Pokličite nas:
+386 (0)2 62 96 720

Pišite nam:
[email protected]