Za nujne situacije zastojev in okvar koristite našo 24 h izdelavo temperaturnih tipal in merilno regulacijske opreme. Medtem, ko ste vi na poti do nas, mi že delamo. Več o tem >
Garantiramo vam 100 % izhodno kontrolo ELPRO temperaturnih tipal.Več o tem >
Sledimo načelom trajnosti, zato projektiramo in izdelujemo tako, da lahko kalibriramo, popravljamo, recikliramo, ponovno uporabimo. Več o tem >
Podatke, skice in specifikacije o temperaturnih tipalih trajno hranimo, zato jih lahko ponovimo čez 1, 10, 20 let. Več o tem >

Nadzor koncentracije plinov v mamilcih

Celovite tehnološke rešitve za optimizacijo proizvodnje v mesnopredelovalni industriji, ter njihov vpliv na etične smernice in učinkovitost.

Dan danes, v mesnopredelovalni industriji, ki predstavlja najpomembnejšo vejo prehrambnega sektorja, je zraven izpolnjevanja visokih standardov, vedno večji poudarek na etični proizvodnji mesa. Zato je ključnega pomena zagotoviti procese, ki te vidike vključujejo in upoštevajo.

Temeljno vodilo za zagotavljanje humanega pridobivanja mesa je Uredba Sveta (ES) št. 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi, ki postavlja jasne smernice za ravnanje z živalmi med postopkom usmrtitve. V povezavi s tem se poraja vprašanje, kako uskladiti visoke etične standarde s tehnološkimi izzivi, s katerimi se sooča mesnopredelovalna industrija, pri tem pa doseči optimalno ravnovesje med etičnostjo in učinkovitostjo proizvodnje.

V ta namen so se širom panoge uveljavile komore za omamljanje živali oziroma mamilci. Njihovo optimalno delovanje se moč doseči z nadzorom koncentracije plinov oziroma optimizacijo tega proizvodnega procesa.

Opis problema v slovenskem mesnopredelovalnem obratu

Za nadzor v komorah za omamljanje živali oziroma mamilcih se uporabljajo merilniki ogljikovega dioksida (CO2) in kisika (O2).

Naša stranka iz mesnopredelovalne industrije se je srečala z odstopanjem merilnikov CO2 in O2 v njihovih mamilcih. To odstopanje je rezultiralo v večji porabi plinov in energije, pogostih zastojih v proizvodnji, ter pojavu mešanice plinov, ki je v komorah negativno vplivala na končni rezultat.

Poleg tega, da so takšna odstopanja v nasprotju z etičnimi smernicami glede ravnanja z živalmi, so bistveno vplivala tudi na učinkovitost, donosnost proizvodnih linij ter povezano na poslovanje stranke. Ne ravno optimalno predhodno stanje torej ni bilo posledica nižanja stroškov oziroma kakšnega “šparanja”. Nasprotno, ustrezna ureditev linije in vzpostavitev nadzora je močno znižala stroške (prihranek plina in energije za 30 %), tako da ustrezna obravnava problema prispeva k zadovoljstvu na vseh ravneh.

ELPRO LEPENIK & CO. rešitve

V prizadevanju za rešitev teh težav smo ELPRO LEPENIK inženirji izvedli celovito analizo obstoječega sistema in identificirali ključne točke, kjer se pojavljajo odstopanja. S pomočjo uporabniškega pristopa, našega partnerskega programa merilno regulacijske tehnike in kalibracijskih storitev, smo implementirali rešitve v nadaljevanju.

Kalibracija sistema s tehničnimi plini

Za nadzor in spremljanje plinov v mamilcih smo izvedli kalibracijo sistema s kalibrirnimi plini, s poudarkom na natančnosti in stabilnosti. Z uvedbo različnih koncentracij CO2 (0 %, 30 %, 70 %, in 100 %) smo prilagodili delovanje sistema glede na specifične potrebe obrata. S tem smo optimizirali proces na tem delu.

Slika: Kalibracija sistema s kalibrirnimi plini
Slika: Vgradnja merilnih pretvornikov IPAQ 4-L INOR

Vgradnja merilnih pretvornikov – linearizacija

Za povečanje točnosti po celotnem merilnem območju senzorjev CO2 in O2 smo implementirali in vgradili IPAQ 4-L INOR merilne pretvornike. Implementacija oziroma vgradnja merilnih pretvornikov je omogočila vnos korekcij v celotnem območju – linearizacija, kar osnovni sistem ne omogoča, saj omogoča vnos korekcij samo v eni točki.

Celovito storitev (servis) smo izvedli v skladu z navodili proizvajalca, kar je pripomoglo k nemotenem delovanju, zmanjšanju izpadov in povezanih stroškov.

Rezultati rešitev

Rešitve, ki smo jih razvili za stranko v mesnopredelovalni industriji, so se rezultirale v izboljšanju in optimizaciji samega procesa omamljanja živali.

Stranki so se zmanjšali zastoji, proizvodnja in ostale linije sedaj tečejo nemoteno in učinkovito. Dosegli smo povečanje izkoristka in kapacitete proizvodne linije, kar je prispevalo k večji produktivnosti in konkurenčnosti na trgu.

Rešitev je energetsko učinkovita, saj smo dosegli zmanjšanje porabe plinov, ter neposredno zmanjšanje stroškov v tem delu.

Ti rezultati niso le izboljšali etične predelave mesa, ampak tudi dvignili uspešnost proizvodne linije in trajnostne vidike podjetja.


Če si tudi vi želite optimizirati vaš proizvodni proces, pokličite nas.

Strokovnjak na področju optimizacije, Rok Samec, vam je na razpolago za dodatne informacije:


Zaključek

Optimalno upravljanje s plinskimi sistemi je ključnega pomena za doseganje visokih standardov kakovosti in učinkovitosti v mesnopredelovalni industriji. Naša rešitev je pokazala, da z natančnim pristopom in uporabo sodobne tehnologije lahko premagamo izzive, ki se pojavljajo v procesih proizvodnje. S tem se zagotavlja skladnost z regulativnimi zahtevami, hkrati pa se izboljšuje uspešnost in trajnost obrata.


Pokličite nas!

Telefon: +386 2 62 96 720

Za mnenja in razlage sta vedno na voljo:

strokovnjak na področju optimizacije: Rok Samec

strokovnjak za meritve: Zoran Lepenik


Avtorja: Rok Samec in Mojca Kugler
marec 2024


Sorodni članki:

TOTAL COST OF OWNERSHIP – ELPRO LEPENIK & CO. d.o.o.

Hitro in učinkovito merjenje temperature na sprejemu živil in zdravil


Za vaše zmage, z našimi rešitvami. Pokličite nas:
Kontaktirajte nas.

Pokličite nas:
+386 (0)2 62 96 720

Pišite nam:
[email protected]