2014/53/EU

Direktiva 2014/53/EU, radijska oprema (RED) ureja skladnost radijske opreme v Evropi.

Splošna načela direktive RED za radijsko opremo vključujejo skladnost z varnostnimi zahtevami za izdelke, elektromagnetno združljivost (EMC) in učinkovito uporabo radijskega spektra.

Direktiva RED temelji na usklajenih standardih za posebne tehnične zahteve. Skladnost s temi zahtevami, pa predpostavlja skladnost z bistvenimi načeli direktive.

Radijska oprema so vse električne in elektronske naprave, ki oddajajo in sprejemajo radijske valove s frekvencami nižjimi od 3.000 GHz.

Med radijsko opremo spadajo tudi: sprejemniki za radiodifuzijo, televizijski sprejemniki, naprave za odpiranje garažnih vrat in sistemi za nadzor stanovanj.

Predstavljamo Ebro data loggerje, ki vam zagotavljajo doseganje direktive EMC 2014/53/EU.

Iskanje

Filter

Prikazovanje 1–40 od 63 rezultatov