Temperaturna tipala termoelementi (TC), žični - žični termoelementi

Žični termoelementi so izdelani iz izoliranih polnih žic termočlenov, zato zanje velja klasa točnosti po SIST EN 60584-1, kot podana v standardu, vendar le pri uporabi znotraj predpisanega temperaturnega območja.

Za doseganje točnosti po klasi 1 se smejo uporabljati znotraj razpona izolacije oziroma največ v območju od -25 °C … 200 °C. Izven tega območja ne veljajo več klase točnosti, uporaba pa je še vedno mogoča znotraj temperaturnih mej izolacije.

Žični termoelementi so lasersko varjeni v nadzorovanem okolju, zato niso onesnaženi z drugimi kovinami ali spojinami.

Najpogosteje se uporabljajo v kombinacijah s prenosnimi merilniki, kalibratorji, dataloggerji in podobno opremo. Priljubljeni so tudi za uporabo pri kontroli temperatur orodij, izdelkov, peči in validacijah.