AMS 2750

Standard AMS 2750 uveljavlja in definira zahteve in postopke za nadzor in preizkušanje industrijskih žarilnih peči, solnih kopeli, vakuumskih peči, hladilnih pripomočkov in sorodnih pirometričnih pripomočkov, ki se primarno uporabljajo za toplotno/termično obdelavo kovinskih delov (polizdelkov in izdelkov). Upoštevanje navedenih zahtev je ključnega pomena za zagotavljanje, da so deli, materiali ali surovine toploto obdelani v skladu s standardi.

AMS2750 ima več dodatkov, od katerih vsak obravnava zahteve za določeno fazo procesa/postopka, opreme ali pripomočkov, ki se uporabljajo pri toplotni/termični obdelavi.

Standard AMS 2750 se uporablja v avtomobilski in letalski industriji. Zanj veljajo smernice CQI-9 in CQI-11, ki narekujejo zahteve standarda AMS 2750.

Zahteve smernic vključujejo temperaturne senzorje, instrumentacijo, opremo za toplotno/termično obdelavo, teste glede točnosti sistemov (SAT) ter raziskave o homogenosti temperature (TUS).

V zadnji reviziji letalskega standarda AMS 2750F, izdani junija 2020, je bilo sprejetih nemalo sprememb, ki so odpravile pomisleke glede uporabe/ponovne uporabe termoelementov ter vrste kontrol, ki so potrebne za zaščito le-teh pred lezenjem (”drift-om”). Te zahteve so podrobneje specificirane v poglavju 3.1.4.4, kjer piše:

“Uporabnikovi postopki nadzorujejo pogostost zamenjave senzorjev opreme za toplotno obdelavo, vključno z omejitvami najdaljše življenjske dobe in/ali števila uporab, na podlagi podpornih podatkov, kot so SAT (sistem akreditacije in testiranje), TUS (merjenje homogenosti temperature) ter rekalibracija in/ali analiza.”

V ELPRO Lepenik & Co. d.o.o. Laboratorij za kalibracije pa vam v skladu s standardom izvedemo akreditirano kalibracijo temperature (termoelementi, merilniki temperature).

Iskanje

Filter

Prikaz rezultata