Rešitve za asfalterje

Delo z asfaltom zahteva strogo upoštevanje temperaturnega limita (spodnja meja temperature), pri čemer temperatura asfalta ne sme pasti pod 110 stopinj Celzija – ves čas obdelave (nasutja, transporta in polaganja). Časovno okno je omejeno, zato je vse faze potrebno izvajati hitro. Podpreti pa jih je potrebno z zanesljivimi meritvami temperature asfalta. Le-te se izvajajo v ključnih fazah dela:

  • točenje asfalta v asfaltnih bazah;
  • prevozom in prevzemom asfalta v tovornjaku;
  • polaganjem asfalta na cestne površine.

V podjetju ELPRO LEPENIK smo zato, skupaj z uporabniki, razvili EL-PRO-SET4 temperaturni set za asfalterje, ki omogoča hitre in zanesljive meritve. Ključna komponenta kompleta je robustno 2220 9670 temperaturno tipalo, ki je mehansko posebej ojačano in prilagojeno za težke pogoje dela in zasnovano posebej za merjenje temperature asfalta. Najpogosteje tipalo kombiniramo s TFN 520-SMP termometrom, ki mu dodamo silikonski zaščitni ovoj. Komplet je v robustni izvedbi, komponente so dobro zaščitene in tudi zamenljive oziroma popravljive.

Iskanje

Filter