CSRD

CSRD je zakonodaja Evropske unije (EU), ki velja od 5. januarja 2023, ki od podjetij v EU – vključno s kvalificiranimi podružnicami podjetij zunaj EU – zahteva poročanje o okoljskem in družbenem vplivu njihovih poslovnih dejavnosti ter o vplivu na poslovanje njihovih okoljskih, socialnih in upravljavskih (ESG) prizadevanjih in pobudah.

Standardi poročanja CSRD in zahteve glede razkritja

ESRS

Leta 2022 je Evropska svetovalna skupina za finančno poročanje (EFRAG) izdala svoj prvi sklop evropskih standardov poročanja o trajnostnem razvoju (ESRS). ESRS zagotavlja okvir za to, katere meritve morajo podjetja poročati in kako morajo o njih poročati, da izpolnijo zahteve glede razkritja CSRD.

  • Medsektorsko: splošna načela in splošna razkritja.
  • Okolje: podnebne spremembe, onesnaževanje, vodni in morski viri, biotska raznovrstnost in ekosistemi, uporaba virov in krožno gospodarstvo.
  • Socialno: lastna delovna sila, delavci v vrednostni verigi, prizadete skupnosti, potrošniki in končni uporabniki.
  • Upravljanje: poslovno ravnanje.

 

 

Iskanje

Filter

Prikaz rezultata