ESG

ESG je kratica, ki se nanaša na okolje (Environment), družbeno odgovornost (Social Responsibility) ter upravljanje (Governance). Ti trije dejavniki sestavljajo okvir za oceno trajnostne uspešnosti podjetij in naložbenih projektov.

  1. Okolje (Environment): ta dejavnik ocenjuje, kako podjetje ravna z okoljskimi vprašanji. To vključuje ravnanje s podnebnimi spremembami, varovanje naravnih virov, ravnanje z odpadki, uporabo obnovljivih virov energije in podobne zadeve.
  2. Družbena odgovornost (Social Responsibility): ta dejavnik se osredotoča na odnose podjetja s svojimi zaposlenimi, strankami, dobavitelji in širšo družbo. To vključuje vprašanja, kot so delovne razmere, človekove pravice, raznolikost in vključenost zaposlenih, odnos s skupnostjo in drugi socialni vidiki poslovanja.
  3. Upravljanje (Governance): ta dejavnik se osredotoča na notranje upravljanje podjetja. Vključuje vprašanja, kot so preglednost, odgovornost, upravljanje tveganj, etično ravnanje in učinkovitost nadzornih struktur.

Iskanje

Filter

Prikaz rezultata