KALIBRACIJA VLAGE-Rotronic naprave za kalibracijo senzorjev relativne vlažnosti

Kalibracija vlage se izvaja v generiranih stanjih vlažnosti in zagotavlja merilno sledljivost rezultatov, ki jih prikazujejo senzorji vlažnosti.
Rotronic tipala relativne vlažnosti (senzorji vlage, sonde vlage) imajo odlično dolgoročno stabilnost. Kljub temu priporočamo, da se njihova točnost redno preverja, ker je to splošna zahteva za senzorje vlažnosti. Pri normalni uporabi zadostujeta ena do dve kalibraciji letno (ena akreditirana, ena kontrolna na primer). Pri težkih pogojih delovanja in zelo intenzivnem delovanju je potrebno kalibrirati/preverjati pogosteje, tako da razpon kalibracijskih intervalov sega od enkrat na leto do pred vsako meritvijo – odvisno od internih pravil za zagotavljanje kakovosti in zahtevah po točnosti.

Za letna umerjanja z odlično merilno negotovostjo se kalibracija izvede v generatorju vlažnosti, za terenska in vmesna hitrejša preverjanja, se lahko uporabijo tudi standardi vlage za enkratno uporabo.

Dolgoročna stabilnost senzorjev vlage Rotronic je v normalnih pogojih boljša od 1 % RV na leto.

Iskanje

Filter

Prikaz vseh 12 rezultatov