KALIBRACIJA VLAGE-Rotronic naprave za kalibracijo senzorjev relativne vlažnosti

Tipala relativne vlažnosti (senzorji vlage, sonde vlage) imajo odlično dolgoročno stabilnost.

Kljub temu priporočamo, da se njihova točnost redno preverja, ker je to splošna zahteva za senzorje vlažnosti. Pri normalni uporabi običajno zadostuje ena kalibracija letno. Nekateri uporabniki kalibrirajo pogosteje, tako da razpon kalibracijskih intervalov sega od enkrat na leto do umerjanja pred vsako meritvijo – odvisno od internih pravil za zagotavljanje kakovosti in zahtevah po točnosti.

Dolgoročna stabilnost senzorjev vlage ROTRONIC je v normalnih pogojih boljša od 1 % RV na leto.

Filter

Prikaz vseh 11 rezultatov