Merilniki vlage

Osnovni principi merjenja vlažnosti

Gostota vodne pare (absolutna vlažnost) : to je količina vodne pare (kg), vsebovana na enoto prostornine (m3) plinske mešanice. V mešanici plinov vodna para generira določen delni tlak, ki je del skupnega barometričnega tlaka plina. Parni tlak se lahko dvigne le do meje nasičenosti, ki je določena s temperaturo. Potem se voda odvaja v tekoči obliki (rosa). Najvišji tlak se imenuje nasični tlak in je odvisen od temperature. Temperaturna odvisnost pa ni vključena v izraz absolutne vlažnosti.

Relativna vlažnost

Relativna vlažnost je razmerje med dejanskim tlakom vodne pare in največjim možnim tlakom vodne pare.

% RV = 100xp / ps

% RV: odstotek relativne vlažnosti

p: tlak vodne pare v mešanici plinov pri sobni temperaturi

ps: tlak nasičenja vodne pare pri sobni temperaturi

100 % RV ustreza največji količini vodne pare, ki jo lahko vsebuje plinska zmes pri konstantnem tlaku in stalni temperaturi. Pri konstantnem parcialnem tlaku vodne pare in spreminjanju temperature okolice se spreminja tlak nasičenja vodne pare in posledično tudi relativna vlaga (glejte tlak nasičenosti vodne pare). Za pridobitev uporabnih meritev relativne vlažnosti je izredno pomembno, da imata merilna sonda in izmerjeni material enako temperaturo.

Ravnotežna relativna vlažnost (ERH)

Higroskopski material vedno poskuša doseči ravnovesje vlage z okoliškim zrakom. Ravnotežna relativna vlažnost je vsebnost proste vode v higroskopskem materialu, ko je ravnovesje doseženo v okolju s konstantno relativno vlažnostjo in temperaturo. Ravnovesje vlažnosti potem prevlada, ko je količina absorbirane in odvzete vode enaka. Odzivni čas senzorjev definira odzivni čas svojih senzorjev kot čas, potreben za dokončanje 63 % stopnje spremembe stopnje vlažnosti (Rotronic). Odzivni čas postane večji pri nizkih temperaturah in nizkem gibanju zraka. Poveča se tudi, če uporabljamo filter, saj se vodna para skozi filter počasneje prenaša skozi filter, izmenjava vode pa poteka s počasnejšo difuzijo molekul vode.

Filter