Merilniki vlage

RELATIVNA VLAŽNOST

Relativna vlažnost je razmerje dejanskega tlaka vodne pare (e) proti nasičenem parnem tlaku (es) pri določeni temperaturi, izražena v odstotkih:

% RV = 100xp / ps

Rezultat nam pove, koliko vode je v zraku, v primerjavi, s koliko bi je lahko bilo v zraku. Parni tlak je močno temperaturno odvisen, zato % relativne vlažnosti pada, ko temperatura narašča in obratno.

ZANIMIVO: pri isti količini vode je pri 10 °C: 99 % RV, pri 20 °C: 52 % RV in pri 30 °C: 28 % RV.

DEW POINT TEMPERATURA oziroma TOČKA ROSIŠČA

Je temperatura, na katero morate ohladiti plin, da pride do nasičenja (kondenzacije). Je osnovni parameter, ki je temperaturno neodvisen. Kondenzat = tekoč (rosa-DEW) ali trden (zmrzal-FROST).

Na področju merilnikov vlage ponujamo merilnike relativne vlažnosti oziroma higrometre, dew point merilnike, kalibratorje vlage, generatorje vlage, senzorje relativne vlažnosti, senzorje kisika, data loggerje, IoT senzorje, Web in Wirelles senzorje in še veliko več najdete v naboru pripravljenih kategorij.

Iskanje

Filter