VLAGA, TEMPERATURA in TLAK - Comet merilni pretvorniki relativne vlage, temperature in atmosferskega tlaka