Naprave za tlačno zaščito silosov pri polnjenju

Omogočajo zanesljivo merjenje nenehno naraščajočega tlaka ter zaščito pred previsokim nadtlakom med postopkom pnevmatskega polnjenja.