Merilniki nivoja

Plavajoča stikala, nivojske potopne sonde, detektorji izteka, nivojska stikala, zvezni merilniki nivoja.

Merilniki nivoja zaznajo nivo tekočin in sipkih materialov. Snov, ki jo je treba izmeriti, je lahko v posodah, kontejnerjih ali v silosih. Merjenje nivoja je lahko neprekinjeno ali točkovno. Neprekinjeni senzorji nivoja merijo nivo znotraj določenega območja in določajo natančno količino snovi na določenem mestu, medtem ko točkovni senzorji samo kažejo, ali je snov nad ali pod senzorsko točko. Na splošno slednji zaznajo visoko ali nizko raven procesnega medija.

Obstaja veliko fizikalnih in aplikativnih spremenljivk, ki vplivajo na izbiro metode spremljanja optimalne ravni za industrijske in komercialne procese. Merilniki nivoja so eden izmed zelo pomembnih indikatorjev in imajo zelo pomembno vlogo pri različnih potrošniških/industrijskih aplikacijah. Kot pri drugih vrstah senzorjev so tudi ti na voljo ali jih je mogoče izdelati z uporabo različnih načel zaznavanja. Izbira ustrezne vrste senzorja/merilnika, ki ustreza zahtevam aplikacije, je zelo pomembna.

Iskanje

Filter