MOLLET - MOLOScode sistem za spremljanje (monitoring) cevnih priključkov

Popolnoma avtomatiziran nadzor vseh sklopnih sistemov z MOLOScode inteligentno cevno spojko

Prednosti MOLOScode:

Varnost pred zamenjavo cevnih priključkov: sistem zaznavanja MOLOScode v prvi fazi varuje cevi pred vplivom človeških napak ter nesreč. Prehodi se odprejo šele po preveritvi pravilne kombinacije izvorne destinacije.

Spremljanje (monitoring) pretoka materiala v vseh procesnih korakih: sistem vodenja procesa je nenehno obveščen o dejanski kombinaciji izvorne destinacije. Nadaljnji proizvodni koraki se začnejo šele, ko se podatki iz izvorne destinacije, shranjeni v PLC-ju, ujemajo z dejansko prejetimi signali.

Varnost naprave in procesa: porazdelitev materiala, frekvenca spajanja, čas povezave in drugi servisni podatki se lahko posnamejo brez presledkov.

Dokumentacija: sestavine, sledljivost in kakovost izdelkov je mogoče dokumentirati.

Varnost postopka: sestava izdelkov je validirana in certificirana.

Upravljanje cevi: omogoča spremljanje (monitoring) kontaminacije in datumov za predvidene preglede cevi.

Iskanje

Filter