Varnostni releji in signalerji

Varnostni releji in signalerji ščitijo/signalizirajo stike pred visoko napetostjo in tokom in imajo mehanizem za samozadržanje.