Varnostni releji in signalerji

Ščitijo in signalizirajo stike pred visoko napetostjo in tokom ter imajo mehanizem za samozadržanje.