Palične elektrode JOLA v Ex izvedbi

Palične elektrode JOLA v Ex izvedbi se lahko uporabljajo za odkrivanje in signaliziranje uhajanja električno prevodnih tekočin v potencialno eksplozivnih atmosferah.