Emisije

Analizo dimnih plinov je v industrijskih obratih pogosto treba izvajati v ekstremnih pogojih, na primer:

  • pri visokih temperaturah,
  • visoki vlažnosti,
  • visoki vsebnosti prahu v dimnih plinih.

Meritve emisij se izvajajo v procesih, ki zahtevajo veliko virov in energije, pri katerih nastajajo velike količine emisij, kot so ogljikov monoksid (CO), ogljikov dioksid (CO2), dušikovi oksidi (NOX) ali žveplov dioksid (SO2).

Za te emisije veljajo strogi predpisi, da bi zagotovili upoštevanje mejnih vrednosti ter optimizirali postopke in metode.

Za analizo dimnih plinov v omenjenih aplikacijah so najboljša rešitev Wöhler-jevi analizatorji dimnih plinov. V našem prodajnem programu so na voljo s številnimi sondami, senzorji, možnimi nastavitvami in dodatki, kot sta samodejno redčenje ali tehnologija Peltier, ki sta bili razviti posebej za ekstremne pogoje.

Iskanje

Filter

Prikaz vseh 11 rezultatov