Termometri

Termometer je naprava, ki meri temperaturo ali temperaturni gradient. Uporaba v tehnologiji, industriji za spremljanje procesov, v meteorologiji, medicini in znanstvenih raziskavah. Termometer ima dva pomembna elementa:

  1. temperaturni senzor, pri katerem pride do spremembe s spremembo temperature
  2. nekaj načinov pretvorbe te spremembe v številčno vrednost

Termometer se pogosto uporablja v tehnologiji in industriji za spremljanje procesov, v meteorologiji, medicini in znanstvenih raziskavah. Nekateri principi termometra so bili znani grškim filozofom izpred dva tisoč let. Kot je ugotovil Henry Carrington Bolton (1900), je “razvoj termometra od surove igrače do natančnega instrumenta zavzel več kot stoletje, njegova zgodnja zgodovina pa je obremenjena z napačnimi trditvami, ki so bile ponovljene s takšnim dogmatizmom, da so prejeli napačne žig avtoritete. Italijanski zdravnik Santorio Santorio (Sanctorius, 1561-1636) je pogosto zaslužen za izum prvega termometra, vendar je bila njegova standardizacija zaključena v 17. in 18. stoletju. V prvih desetletjih 18. stoletja je na Nizozemskem Daniel Gabriel Fahrenheit naredil dva revolucionarna preboja v zgodovini termometrije. Izumil je živo srebrni termometer v steklu (prvi široko uporabljen, natančen, praktičen termometer) in Fahrenheitovo lestvico (prva standardizirana temperaturna lestvica, ki se pogosto uporablja).

Medtem ko lahko posamezni termometer meri stopnje vročine, odčitkov na dveh termometrih ni mogoče primerjati, razen če ustrezajo dogovorjeni skali. Danes obstaja absolutna termodinamična temperaturna lestvica. Mednarodno dogovorjene temperaturne lestvice so zasnovane tako, da to natančno približajo na podlagi fiksnih točk in interpolacijskih termometrov. Najnovejša uradna temperaturna lestvica je mednarodna temperaturna lestvica iz leta 1990. Razteza se od 0,65 K (-272,5 ° C; -458,5 ° F) do približno 1.358 K (1 085 ° C; 1,985 ° F).

Vir: Wikipedija 01/2021

Iskanje

Filter