Pisalniki/registratorji

So vmesni model med regulatorjem in avtomatiziranim procesom ali data loggerjem.

Uporabljamo jih tam, kjer je na licu mesta potreben še fizični zapis ali hramba podatkov loggiranje (to je papirni zapis z datumom in uro, ki ga je zelo težko poneveriti). Pogosto gre za kritična procesna mesta v energetiki (beleženje pomembnih parametrov, tlakov, temperatur), čistilne naprave (beleženje vrednosti pH v izpustih). Enako velja za živilsko predelovalno industrijo (beleženje vrednosti temperature pasterizacije).

Iskanje

Filter