SIST EN ISO 15883

SIST EN 15883-1: Čistilno-dezinfekcijske naprave

  1. del: Osnovne zahteve, termini, definicije in preskusi (ISO 15883-1:2006/Amd 1: 2014)

ISO 15883-2: Čistilno-dezinfekcijske naprave

  1. del: Zahteve in preskusi za čistilno-dezinfekcijske naprave s toplotno dezinfekcijo za kirurške instrumente, anestezijsko opremo, posode idr. (ISO 15883-2:2006)

SIST EN ISO 15883-3: Čistilno-dezinfekcijske naprave

  1. del: Zahteve in preskusi za čistilno-dezinfekcijske naprave s toplotno dezinfekcijo za zbiralnike človeških izločkov (ISO 15883-3:2006)

SIST EN ISO 15883-4: Čistilno-dezinfekcijske naprave

  1. del: Zahteve in preskusi za čistilno-dezinfekcijske naprave s kemično dezinfekcijo za termolabilne endoskope (ISO 15883-4:2018)

SIST EN ISO 15883-5: Čistila

  1. del: Zahtevane lastnosti in merila preskusnih metod za prikaz učinka čiščenja (ISO 15883-5:2021)

SIST EN ISO 15883-6: Čistilno-dezinfekcijske naprave

  1. del: Zahteve in preskusi čistilno-dezinfekcijskih naprav s toplotno dezinfekcijo za neinvazivne, nenujne medicinske pripomočke in zdravstveno opremo (ISO 15883-6:2011)

SIST ISO 15883-7: Čistilno-dezinfekcijske naprave

  1. del: Zahteve in preskusne metode za čistilno-dezinfekcijske naprave s kemično dezinfekcijo za neinvazivne, nekritične termolabilne medicinske pripomočke in zdravstveno opremo (ISO 15883-7:2016)

Vir: Slovenski inštitut za standardizacijo, povzeto s spletne strani junij 2022.

Iskanje

Filter

Prikazovanje 1–40 od 42 rezultatov