Merilniki pH, CO2, prevodnosti, vakuuma, vsebnosti soli, kvalitete olja

Merilniki CO2, pH, upornosti, prevodnosti, vsebnosti soli, kvalitete olja in vakuuma.

  1. Merilniki CO2 (ogljikov dioksid): se uporabljajo za merjenje koncentracije CO2 v zraku ali tekočinah. Pomembni so v industriji, kjer spremljajo kakovost zraka v notranjih prostorih, v rastlinjakih za nadzor rasti rastlin, v industriji hrane in pijače za nadzor procesov fermentacije, ter v številnih drugih aplikacijah.
  2. Merilniki pH: merijo kislost ali alkalnost tekočine. Uporabljajo se v laboratorijskih, industrijskih in okoljskih aplikacijah, kot so proizvodnja hrane, kemična industrija, vodno inšpekcijski postopki ter v raziskovalne namene.
  3. Merilniki upornosti: merijo električno upornost materiala. Uporabljajo se v elektronskih vezjih za nadzor kakovosti in stabilnosti električnih komponent, v laboratorijskih aplikacijah za karakterizacijo materialov ter v industriji za nadzor procesov.
  4. Merilniki prevodnosti: merijo električno prevodnost raztopine. Ta parameter je pomemben za nadzor kakovosti vode, v industriji za nadzor procesov in v laboratorijih za analizo različnih tekočin.
  5. Merilniki vsebnosti soli: merijo koncentracijo raztopljenih soli v tekočinah, predvsem v vodi. Pomembni so v kmetijstvu za nadzor soljenja tal, v industriji za nadzor procesov in v laboratorijih za analizo vzorcev.
  6. Merilniki kvalitete olja: se uporabljajo za oceno stanja olja v strojih ali vozilih. Merijo različne parametre, kot so viskoznost, kislinsko število, stopnja oksidacije itd. Tako zagotovijo optimalno delovanje olja in povečajo življenjsko dobo strojev oziroma motorjev.
  7. Merilniki vakuuma: se uporabljajo za merjenje nizkega tlaka v vakuumskih sistemih. Pomembni so v industriji, znanosti in raziskavah ter tehnologiji, kjer je nizki tlak pomemben za številne procese, kot so vakuumsko sušenje, metalurški procesi, raziskave plazme itd.

Iskanje

Filter