Kalibracijski instrumenti - temperatura

Za razne kalibracije, samodejno testiranje, določanje in zaznavanje temperature ter merjenje razmerja upornosti. Uporabljajo se v laboratorijih, delavnicah, nekatere pa se lahko zaradi njihove oblike uporablja tudi na licu merilnega mesta (ON SITE).

V kategorijo temperaturnih kalibracijskih instrumentov štejemo:

  • referenčne termometre
  • prenosne temperaturne kalibratorje
  • kalibracijske kopeli
  • uporovne temperaturne mostiče
  • prenosne (ročne) termometre ter drugo kalibracijsko opremo

Iskanje

Filter