EN 13060

EN 1306določa zahteve za delovanje in preskusne metode za majhne parne sterilizatorje in sterilizacijske cikle, ki se uporabljajo v medicinske namene ali za materiale, ki lahko pridejo v stik s krvjo ali telesnimi tekočinami.

  • velja za samodejno krmiljene male parne sterilizatorje, ki proizvajajo paro z električnimi grelniki ali jo uporabljajo izven sterilizatorja
  • velja za majhne parne sterilizatorje, ki se uporabljajo za sterilizacijo medicinskih pripomočkov s prostornino komore manjšo od 60 l, v katero ni mogoče namestiti sterilizacijskega modula (300 mm × 300 mm × 600 mm)
  • ne velja za majhne parne sterilizatorje, ki se uporabljajo za sterilizacijo tekočin ali farmacevtskih izdelkov
  • ne določa varnostnih zahtev v zvezi s tveganji, povezanimi z območjem, v katerem se uporablja sterilizator (npr. vnetljivi plini)
  • ne določa zahtev za validacijo in rutinski nadzor sterilizacije z vlažno toploto.

OPOMBA: Zahteve za validacijo in rutinsko kontrolo sterilizacije z vlažno toploto so navedene v standardu EN ISO 17665.

Predstavljamo Ebro data loggerje, ki vam zagotavljajo doseganje standarda EN 13060.

Filter

Prikaz vseh 25 rezultatov