DIN EN 301 489

DIN EN 301 489 ureja ujemanje elektromagnetne kompatibilnosti.  Regulira združljivost radijske opreme in pomožne opreme ter preverja elektromagnetno usklajenost, delovanje in vpliv na okolje.

Standardizacija določa metode in način meritev in tehnične specifikacije povezane z antenskim priključkom radijske opreme. Opredeli obseg emisij, ki jih oddaja priključek ohišja radijske opreme ter kombinacije radijske in pripadajoče pomožne opreme.

Takšne tehnične specifikacije se nahajajo v dokumentaciji ustreznih standardov za izdelke, ki omogočajo učinkovito uporabo radijskega spektra.

Podobni standardi: 2014/53/EU – EMC, ETSI SL 301 489

Predstavljamo Ebro data loggerje, ki vam zagotavljajo doseganje standarda  DIN EN 301 489.

Filter

Prikaz vseh 9 rezultatov