Tlak, diferenčni tlak

Manometri za merjenje tlaka so nepogrešljivi pripomočki pri merjenju v HVAC in dimnih sistemih, pri prevzemnih meritvah, preizkusih tlaka in drugje.

Merilniki pretoka prikazujejo pretok, ki ga je potrebno izmeriti, in/ali skupno količino tekočine v izbranem časovnem intervalu. Ti merilniki se uporabljajo za merjenje pretoka tekočine v ceveh ali odprtih kanalih.

Indikatorji točke rosišča (dew point) prikažejo temperaturo, pri kateri se začne iz vlažnega zraka izločati voda. V tem programu je to vezano na pregled gorilnih naprav za preprečitev izlitja dimnih plinov.

Merilniki diferenčnega ali diferencialnega tlaka merijo in spremljajo diferencialni tlak tam, kjer lahko že majhne razlike v tlaku v sistemih HVAC, gorilnikih v industriji, motornem inženiringu ter v ostalih industrijskih aplikacijah, povzročijo velik vpliv.

Ponudba instrumentov in merilnikov je v skladu s standardi za sisteme prezračevanja.

Iskanje

Filter

Prikaz vseh 14 rezultatov