SNAP & SWEEP®

SNAP & SWEEP® Wöhler so seti za čiščenje dimnikov in dimnovodov. Čiščenje opravite hitro in temeljito, brez pomoči druge osebe. V ponudbi so seti BASIC, SOFT, REGULAR in STRONG.