Za nujne situacije zastojev in okvar koristite našo 24 h izdelavo temperaturnih tipal in merilno regulacijske opreme. Medtem, ko ste vi na poti do nas, mi že delamo. Več o tem >
Garantiramo vam 100 % izhodno kontrolo ELPRO temperaturnih tipal.Več o tem >
Sledimo načelom trajnosti, zato projektiramo in izdelujemo tako, da lahko kalibriramo, popravljamo, recikliramo, ponovno uporabimo. Več o tem >
Podatke, skice in specifikacije o temperaturnih tipalih trajno hranimo, zato jih lahko ponovimo čez 1, 10, 20 let. Več o tem >

Blower-door-test

Merjenje zrakotesnosti stavbe

Zrakotesen ovoj stavbe preprečuje kondenzacijo ali strukturne poškodbe in izgubo toplote zaradi nenadzorovanega prezračevanja. Poleg tega je skladnost z mejnimi vrednostmi zrakotesnosti pogoj za prihranek stroškov.

To lahko ugotovite z meritvijo Blower Door (meritev zrakotesnosti).

Blower-door-test je meritev tlačne razlike, pri kateri se simulira vpliv vetra s silo vetra 5 na stavbo. To približno ustreza razmeram na nevihtni jesenski dan. Določi se stopnja izmenjave zraka in dokumentirajo se netesnosti v ovoju stavbe.

Metode merjenja so opisane v EN 13829 in EN ISO 9972 in se razlikujejo glede na pripravo grajenja:

Stavbni ovoj se preizkusi, da se dokaže, da izpolnjuje zahteve, specifične za posamezno državo. Vse odprtine v zunanjosti so zatesnjene (npr. mačje lopute, okenske odprtine, odprtine za izpušni zrak, sistem za odsesavanje dima itd. ).

Za dokazovanje zahtev v skladu z nemškim zakonom GEG (Building-Energy-Law) se na primer preveri stanje uporabe stavbe. Pri tem so odprtine, ki jih je mogoče zapreti, zaprte, vendar ne dodatno zatesnjene. Vse druge odprtine v ovoju stavbe ostanejo nespremenjene.

Z merilno napravo Wöhler BC 600 Blower Door je popolnoma samodejni postopek merjenja v skladu z EN ISO 9972 ali EN 13829 v celotnem območju prostorninskega pretoka od 15 m³/h do 6000 m³/h opravljen v kratkem času brez menjave merilne odprtine.

Blower-door-test ima naslednje prednosti:

Pokaže se velik potencial za prihranke in grozeče izgube energije. Meritve lahko prispevajo k prihrankom pri stroških ogrevanja in večjemu bivalnemu udobju, saj prepih skozi ovoj stavbe zmanjšuje raven udobja.

Odkrijejo se šibke točke v ovoju stavbe. Z meritvami s pihalnimi vrati med gradnjo lahko vnaprej preprečite resne strukturne poškodbe.

Kako se izvede preizkus?

Postopek merjenja Blower Door

Za določitev stopnje izmenjave zraka so med merjenjem z ventilatorjem zaprta vsa okna in zunanja vrata. Notranja vrata vseh ogrevanih, hlajenih, mehansko prezračevanih in prezračevanih prostorov ostanejo odprta, da se ustvari območje z usklajenim zračnim tokom. Na tem območju je treba določiti prostornino. Tudi velike stavbe (npr. večstanovanjske stavbe) je mogoče razdeliti na več merilnih območij.

Wöhler BC 600 je sestavljen iz ventilatorja z zračno tesnilnim platnom. Merilni sistem se tesno vstavi v okensko ali vratno odprtino s pomočjo Wöhlerjevega sistema vpenjanja.

zrakotesen ovoj stavbe, tlačna stikala, prihranek pri stroških ogrevanja, pregrevanje, simulacija vpliva vetra, pihalna vrata, konvekcijski preboj, netesnost, ventilator, nevarnost kondenzacije, stopnja izmenjave zraka, merjenje z ventilatorjem, kondenzacija vlage, meritev zrakotesnosti, zračni tok, zrakotesen ovoj stavbe, meritve zrakotesnosti, konvekcije vodne pare, meritve tlačne razlike,  puščanje zraka, PURES 2, netesnost v ovoju stavbe, negativni tlak, toplotne izgube, energetska učinkovitost, EN 13829, pozitivni tlak, toplotne obrementive, kondenzacija, EN ISO 9972, volumski pretok zraka, mikroklima, zrakotenost, GEG, poškodbe konstrukcije, dihanje stavbe, zrakotesen ovoj, nemški zakon GEG, poškodbe konstrukcije, meritve tlačne razlike, prihranek pri stroških ogrevanja, pregrevanje, tlačna razlika, pihalna vrata, konvekcijski preboj, simulacija vpliva vetra, ventilator, nevarnost kondenzacije, Merjenje zrakotesnosti stavbe
Pritrjevanje objemk merilne naprave Wöhler BC 600 Blower Door za metodo merjenja diferenčnega tlaka v stavbah.

Ko je stavba pripravljena v skladu s standardi, je prvi korak predhodni preskus, ki je namenjen ugotavljanju velikih netesnosti. Vsa večja puščanja je treba dokumentirati. Poleg tega mora izvajalec meritev preveriti, ali njegova začasna tesnila prenesejo najvišji preskusni tlak, predviden za meritev.

V naslednjem koraku se najprej za 30 sekund določi naravna razlika tlakov, pri čemer je ventilator merilne naprave zaprt. Glede na naravno tlačno razliko se določijo tlačne stopnje, ki jih je treba doseči. V skladu s standardoma EN 13829 in EN ISO 9972 je to najmanj 5 merilnih točk. Ena od njih mora biti vsaj 50 Pa. Najmanjša tlačna razlika je vedno 10 Pascalov ali petkratnik vrednosti določene naravne tlačne razlike, odvisno od tega, katera vrednost je večja.

Nato se izvedejo meritve negativnega ali pozitivnega tlaka, da se določi stopnja izmenjave zraka. Pri meritvah v skladu s standardom EN 13829 zadostuje le ena serija meritev pri negativnem ali pozitivnem tlaku. Pri merjenju v skladu z metodo 3 standarda EN ISO 9972 je treba vedno izvesti tako merjenje podtlaka kot merjenje nadtlaka.

Pri merjenju podtlaka z napravo Wöhler BC 600 se zrak samodejno odvaja iz stavbe v vsaj 5 različnih stopnjah tlaka, na primer od 10 do 50 Pascalov. Pri merjenju nadtlaka se zrak v stavbo vpihuje popolnoma samodejno v vsaj 5 različnih ravneh tlaka, na primer od 10 do 50 paskalov. Za vsako stopnjo tlaka se samodejno izračuna volumski pretok, ki je potreben za vzdrževanje ustreznega preskusnega tlaka.

Na koncu se ponovno določi naravna tlačna razlika na koncu meritve. V nobenem primeru ne sme razlika v naravnem tlaku pred in po meritvi preseči 5 Pascalov. Ta zahteva je opredeljena v standardih EN 13829 in EN ISO 9972.

Na koncu aplikacija Wöhler BC 600 iz izmerjenih podatkov izračuna srednji volumski pretok, korigiran glede na gostoto in temperaturo pri 50 Pascalih. Ta prostorninski pretok se nato deli z notranjo prostornino merilnega območja. Rezultat je stopnja izmenjave zraka. To opisuje, kako pogosto se notranja prostornina merilnega območja zamenja na uro, če je diferenčni tlak 50 Pa.

Rezultati se nato samodejno prenesejo v podrobno poročilo o meritvah v skladu s standardi z uporabo programa Wöhler BC 600

zrakotesen ovoj stavbe, tlačna stikala, prihranek pri stroških ogrevanja, pregrevanje, simulacija vpliva vetra, pihalna vrata, konvekcijski preboj, netesnost, ventilator, nevarnost kondenzacije, stopnja izmenjave zraka, merjenje z ventilatorjem, kondenzacija vlage, meritev zrakotesnosti, zračni tok, zrakotesen ovoj stavbe, meritve zrakotesnosti, konvekcije vodne pare, meritve tlačne razlike,  puščanje zraka, PURES 2, netesnost v ovoju stavbe, negativni tlak, toplotne izgube, energetska učinkovitost, EN 13829, pozitivni tlak, toplotne obrementive, kondenzacija, EN ISO 9972, volumski pretok zraka, mikroklima, zrakotenost, GEG, poškodbe konstrukcije, dihanje stavbe, zrakotesen ovoj, nemški zakon GEG, poškodbe konstrukcije, meritve tlačne razlike, prihranek pri stroških ogrevanja, pregrevanje, tlačna razlika, pihalna vrata, konvekcijski preboj, simulacija vpliva vetra, ventilator, nevarnost kondenzacije, Merjenje zrakotesnosti stavbe
Popolnoma samodejni postopek merjenja lahko spremljate na mobilni napravi prek aplikacije.

☏ Pokličite nas: +386 2 62 96 720

Za mnenja in razlage sta vedno na voljo:

strokovnjak za meritve: Zoran Lepenik

tehnična podpora: Rok Samec


Mojca Kugler, Vir: Blower-door-test, Wöhler Technik GmbH

Junij 2023


Za vaše zmage, z našimi rešitvami. Pokličite nas:
Kontaktirajte nas.

Pokličite nas:
+386 (0)2 62 96 720

Pišite nam:
[email protected]