Razdelitev po industrijskih sektorjih

živilska industrija, medicina, farmacija…