Za nujne situacije zastojev in okvar koristite našo 24 h izdelavo temperaturnih tipal in merilno regulacijske opreme. Medtem, ko ste vi na poti do nas, mi že delamo. Več o tem >
Garantiramo vam 100 % izhodno kontrolo ELPRO temperaturnih tipal.Več o tem >
Sledimo načelom trajnosti, zato projektiramo in izdelujemo tako, da lahko kalibriramo, popravljamo, recikliramo, ponovno uporabimo. Več o tem >
Podatke, skice in specifikacije o temperaturnih tipalih trajno hranimo, zato jih lahko ponovimo čez 1, 10, 20 let. Več o tem >

Zakaj je kalibracija pomembna?

Namen kalibracije

Najprej se je potrebno zavedati, da ima vsaka kalibracija svoj namen. Če ni namena, kalibracija ni potrebna.

Kadar gre za zahteve zakonodajalca, ta z zakonom, aktom ali uredbo predpiše tudi namen in zakaj je to pomembno – varovanje zdravja, varnost pri delu, varovanje premoženja … ti nameni gredo pogosto v smeri za javno dobro. 

Kadar gre za zahteve kupca, ta določi točke nadzora in preverja svoje izvajalce, podizvajalce, dobavitelje. Pogosto rečemo, da gre za AUDIT (ocenjevanje s strani kupca).

Kadar gre za zahteve uporabnika, le ta z internim sistemom obvladovanja meril, kritičnih kontrolnih točk, kontrole hladne ali vroče verige, spremljanja energetske učinkovitost in predvsem iz vidika kontrole kvalitete izdelkov, preverja merila v uporabi. Zato, da lahko na osnovi rezultatov optimizira procese.

S kalibracijo pridobite relevantno in zaupanja vredno informacijo. Certifikat ni samo papir za v rednik ali datoteka za hrambo v oblak. Je pomemben vir za odločitve o ustreznosti izdelkov, storitev ali procesov, za odločitev kupca ali vam še zaupa, za odločitve vezane na trajnost in energetsko učinkovitost ipd. Rezultate kalibracij je potrebno pregledati, ovrednotiti in vpeljati ustrezne ukrepe, preden nadaljujete z uporabo. Če tega ne storite, niste na pravi poti.

V primerjavi s pozitivnimi učinki, vas kalibracija popolnoma nič ne stane, še več – prihrani veliko sredstev.  


Pomembnost kalibracije, pomen kalibracije, pomen kalibriranja, zahteve uporabnika po kalibraciji, zahteve procesa po kalibraciji, potrebno kalibracije, pomembno umerjanje, umerjanje etalonov, umerjanje meril, kalibriranje etalonov, kalibriranje meril, ecertifikat, e-certifikat, e-certificiranje, e certifikat, stroški kalibracije, stroški umerjanja, piramida sledljivosti meril, sledljivost meril, kalibracija je zaupanje, zaupanje v kalibracije, zaupanje v meritve, zaupanje v umerjanje, kalibriranje senzorja, umerjanje senzorja, kalibriranje meril, umerjanje meril, kalibriranje termometrov, umerjanje termometrov, umerjanje termometra, kalibracija termometra, metrolog, meroslovec, znanja metrolog opis delovnega mesta metrolog, vodja kakovosti, opis delovnega mesta vodja kakovosti, nadzor akreditacijskih organov, avdit, akreditacija
Slika: Piramida sledljivosti meril; Aleksandra Lepenik, junij 2022

Zakaj je kalibracija pomembna?

1. Uporabniki delate s senzorji, merili, merilnimi sistemi. Sami določite točke, kjer želite ali morate redno preverjati vaše rezultate z neodvisno primerjavo – le tej rečemo referenca. Referenca mora biti umerjena napram višjega oziroma primarnega etalona oziroma mednarodnega etalona. 

2. Uporabnik ne sme biti tudi izvajalec preverjanja, ki mu recimo kar metrolog. Metrolog ne sme biti tudi izvajalec kalibracije reference (razen v akreditiranih laboratorijih). Nastopijo torej trije različni tipi opreme in tri različne osebe. ZAKAJ? Zato da ima rezultat določljivo stopnjo zaupanja in merilne negotovosti. Akreditirani kalibracijski laboratoriji morajo dosegati 95 % stopnjo zaupanja v rezultat.

3. KALIBRACIJA je ZAUPANJE, a le, če jo izvede usposobljeno osebje, s sledljivo merilno opremo, ob nadzorovanih pogojih okolice in z upoštevanjem vseh relevantnih prispevkov k negotovosti in tveganj pri izvajanju. Kalibracija mora biti ponovljiva in posnemati mora način uporabe.

Pomembnost kalibracije, pomen kalibracije, pomen kalibriranja, zahteve uporabnika po kalibraciji, zahteve procesa po kalibraciji, potrebno kalibracije, pomembno umerjanje, umerjanje etalonov, umerjanje meril, kalibriranje etalonov, kalibriranje meril, ecertifikat, e-certifikat, e-certificiranje, e certifikat, stroški kalibracije, stroški umerjanja, piramida sledljivosti meril, sledljivost meril, kalibracija je zaupanje, zaupanje v kalibracije, zaupanje v meritve, zaupanje v umerjanje, kalibriranje senzorja, umerjanje senzorja, kalibriranje meril, umerjanje meril, kalibriranje termometrov, umerjanje termometrov, umerjanje termometra, kalibracija termometra, metrolog, meroslovec, znanja metrolog opis delovnega mesta metrolog, vodja kakovosti, opis delovnega mesta vodja kakovosti, nadzor akreditacijskih organov, avdit, akreditacija
Slika: Matrika zaupanja vredna kalibracija; Aleksandra Lepenik, junij 2022

Aleksandra Lepenik sem vodja kakovosti v ELPRO Laboratorij za kalibracije, ki deluje od 2010.
Na področju ISO sistemov in sistemov kakovosti delam od leta 1997 in v sistemih kakovosti vidim izključno prednosti.
Menim, da je kakovost namenjena predvsem nenehnim izboljšavam na vseh področjih: osebnem, strokovnem in finančnem.
Rada delim svoje znanje in izkušnje z vsemi.    


☏ Pokličite nas: +386 2 62 96 720

Za mnenja in razlage sta vedno na voljo:

strokovnjakinja za temperaturne meritve: Aleksandra Lepenik

strokovnjak za meritve: Zoran Lepenik

Več na: https://www.elpro.si/elpro-laboratorij-za-kalibracije/vprasanja-in-odgovori/


Avtorica: Aleksandra Lepenik
januar 2022; revizija junij 2023


Za vaše zmage, z našimi rešitvami. Pokličite nas:
Kontaktirajte nas.

Pokličite nas:
+386 (0)2 62 96 720

Pišite nam:
[email protected]