Za nujne situacije zastojev in okvar koristite našo 24 h izdelavo temperaturnih tipal in merilno regulacijske opreme. Medtem, ko ste vi na poti do nas, mi že delamo. Več o tem >
Garantiramo vam 100 % izhodno kontrolo ELPRO temperaturnih tipal.Več o tem >
Sledimo načelom trajnosti, zato projektiramo in izdelujemo tako, da lahko kalibriramo, popravljamo, recikliramo, ponovno uporabimo. Več o tem >
Podatke, skice in specifikacije o temperaturnih tipalih trajno hranimo, zato jih lahko ponovimo čez 1, 10, 20 let. Več o tem >

VALIDACIJA PEČI po CQI-9 in AMS 2750F

V avtomobilski in letalski industriji veljajo smernice CQI-9, ki narekujejo zahteve standarda AMS 2750, določene za obravnavo pirometričnih zahtev, ki jih mora izpolnjevati oprema za toplotno/termično obdelavo. Zahteve smernic vključujejo temperaturne senzorje, instrumentacijo, opremo za toplotno/termično obdelavo (peči), teste glede točnosti sistemov ter raziskave o homogenosti temperature. Vse omenjeno je nujno potrebno za zagotovitev, da so deli, materiali ali surovine toplotno obdelani v skladu s standardi. Da bi v vašem procesu zagotovili skladnost s smernicami omenjenih standardov, vam v nadaljevanju predstavljamo, kakšen pomen ima pri zgoraj navedenih zahtevah zagotavljanje temperaturne homogenosti opreme za termično obdelavo oziroma validacija peči po CQI-9 in AMS 2750F. V povezavi z navedenim, se bomo dotaknili tudi ustrezne uporabe temperaturnih tipal namenjenih za to področje uporabe.

Zahteve avtomobilske industrije

Smernice CQI-9 (Special Process Heat Treat System Assessment and Calibration) opredeljujejo zahteve glede toplotne obdelave v avtomobilski industriji in so nujno potrebne za zagotovitev kakovosti obdelovanega izdelka. Iz tega vidika je potrebno redno spremljanje delovanja opreme za termično obdelavo, z namenom zagotavljanja temperaturne homogenosti (TUS) in metodologije testiranja točnosti sistemov (SAT). Smernice CQI-9 opredeljujejo zahteve, ki določajo pogostost izvajanja TUS vsaj enkrat letno. Pri aluminijastih delih je zahtevana pogostost izvajanja validacij vsakih 6 mesecev, medtem, ko se SAT običajno zahteva na četrtletje.

Zahteve letalske industrije

V zadnji reviziji letalskega standarda AMS 2750F, izdani junija 2020, je bilo sprejetih nemalo sprememb, ki so odpravile pomisleke glede uporabe/ponovne uporabe termoelementov ter vrste kontrol, ki so potrebne za zaščito le-teh pred lezenjem (”drift-om”). Te zahteve so podrobneje specificirane v poglavju 3.1.4.4, kjer piše:

“Uporabnikovi postopki nadzorujejo pogostost zamenjave senzorjev opreme za toplotno obdelavo, vključno z omejitvami najdaljše življenjske dobe in/ali števila uporab, na podlagi podpornih podatkov, kot so SAT (sistem akreditacije in testiranje), TUS (merjenje homogenosti temperature) ter rekalibracija in/ali analiza.”

Slika: Simbol CQI-9

ELPRO LEPENIK primer dobre prakse – validacija peči

Izziv – Zagotavljanje enakomernosti temperature v skladu s smernicami CQI-9

Stranka je od naročnika prejela izziv, da mora v postopku izdelave proizvodnega produkta upoštevati skladnost s CQI-9. Slednje zahtevajo tudi avditi.

ELPRO LEPENIK strokovnjaki smo pri naročniku za celotno pokritost po standardu CQI-9 izvedli naslednje operacije:

zamenjava obstoječih termoelementov s kalibriranimi termoelementi (kalibracija v našem akreditiranem laboratoriju);

zamenjani termoelementi so v izvedbi “on-site”, pri katerih preko kalibracijske odprtine in z referenčnim kalibracijskim tipalom, omogočajo uporabniško preverjanje temperature med delovanjem (na licu mesta) in s katero naročnik izpolnjuje zahtevo po mesečnem preverjanju;

simulacija termočlena na prikazovalnik/regulator – preveritev kabelske povezave in prikaza, akreditirano;

mapiranje oziroma preveritev homogenosti temperature v peči, v 20 točkah.

validacija industrijske peči, validacija žarilne peči, validacija talilne peči, merjenje enakomernosti temperature v industrijski peči, merjenje enakomernosti temperature v žarilni peči, merjenje enakomernosti temperature v talilni peči, enakomernost temperature industrijske peči, enakomernost temperature žarilne peči, enakomernost temperature talilne peči, temperature uniformity in furnace, temperature uniformity in oven, pravilno merjenje temperature v industrijah pečeh, pravilno merjenje temperature v industriji, pravilno merjenje temperature v peči za aluminij, peči za predelavo aluminija, talilne peči, vzdrževalne peči, merjenje temperature v talilnih pečeh, nadzor temperature v pečeh, nadzor temperature v kovinski industriji, merjenje temperature kovinsko predelovalna industrija, kovinsko predelovalna dejavnost, temperatura pri kovinskih pečeh, merjenje temperature talilne peči, merjenje temperature vzdrževalne peči, termoelementi za industrijske peči aluminija, temperaturni senzorji v kovinsko predelovalni industriji, temperaturni senzorji za talilne peči, visoko temperaturno obstojna tipala, senzorji za merjenje visokih temperatur, popravilo temperaturnih tipal, popravilo temperaturnih sond, servis temperaturnih tipal, servis temperaturnih sond, termoelementi za livarski kotel, pritrditev termočlenov, meritve talin, talilne peči, meritve v talilnih pečeh, regulacije temperature v pečeh, kotni termoelementi za taline, žarilne peči, meritve temperature v žarilnih pečeh, merjenje temperature na talilni peči, merjenje temperature na žarilni peči, kotni TC, TC za livarski kotel, TC za talilno peč, TC za talilne peči, TC za žarilne peči, temperatura v žarilni peči, temperatura v talilni peči, temperatura livarskega kotla, temperatura v livarskem kotlu, energetska učinkovitost industrijske peči, energetska učinkovitost žarilne peči, energetska učinkovitost talilne peči, energetsko učinkovita industrijska peč, energetsko učinkovita talilna peč, energetsko učinkovita žarilna peč
Slika: Primer validacije peči pri naročniku

Rešitev ELPRO LEPENIK – validacija peči po CQI-9 in AMS 2750F

Za samostojen nadzor temperature peči vam dobavimo merilno opremo v REFERENČNEM SETU, ki ga sestavlja:

Referenčni set za validacijo je dobavljen v skladu z naročnikovo aplikacijo oziroma področjem uporabe.

Prednosti rešitev

ELPRO LEPENIK, kot primer dobre prakse ponujamo rešitev za zagotovitev homogenosti temperature (validacija peči) v vseh vrstah industrijskih peči, za področje temperature.

Validacijo peči je mogoče izvajati po internih zahtevah naročnika ali v skladu s standardi. Na podlagi pregleda izdelamo validacijsko poročilo z grafično predstavitvijo rezultatov. Prednosti za uporabnika:

vedenje in ukrepanje na osnovi točnih podatkov o temperaturi;

izreden vpliv na kakovost izdelkov, saj se zmanjšajo temperaturna nihanja in prekoračitve;

podaljšanje življenjske dobe peči, ker se odpravijo obremenitve na materiale zaradi temperaturnih prekoračitev;

skrajšanje ali optimizacija postopka;

velik vpliv na energetsko učinkovitost ter prihranek stroškov za energente;

zmanjšanje vzdrževalnih posegov in prihranek stroškov dela;

ukrepanje in planiranje za namene izboljšanja procesa in kakovosti izdelkov;

zadovoljni naročniki, zmanjšanje reklamacij in odpada;

izredno velik vpliv na trajnost, dokazovanje pozitivnih učinkov navzven.

Pregled homogenosti temperature lahko izvedemo v žarilnih in/ali sušilnih pečeh, ter kateri koli komori, kot so hladilnice ali avtoklavi.


ELPRO LEPENIK produkti in storitve v skladu s smernicami CQI-9

Izdelava temperaturnih tipal, akreditirana kalibracija in regulacija-avtomatizacija v skladu s CQI-9

V skladu s smernicami CQI-9 vam ELPRO LEPENIK izdelamo temperaturne senzorje popolnoma prilagojene vaši aplikaciji oziroma področju uporabe.

V ELPRO Lepenik & Co. d.o.o. Laboratorij za kalibracije vam v skladu s smernicami CQI-9 izvedemo akreditirano kalibracijo temperature (termoelementi, merilniki temperature). Več o tem si lahko ogledate na povezavi.

V sklopu storitev tehnične podpore izvajamo popolno obnovo krmilno regulacijskega dela peči za homogenizacijo in umetno staranje, ki omogoča doseganje zahtev za temperaturno obdelavo v skladu s CQI-9. Več o tem je dostopno na povezavi.


ELPRO Lepenik & Co. d.o.o. Laboratorij za kalibracije

ELPRO LEPENIK smo strokovnjaki za temperaturo in vlago za rutinske kontrole ter validacije različnih toplotnih procesov.

ELPRO Lepenik & Co. d.o.o. Laboratorij za kalibracije vam termoelemente ter merilno opremo kalibriramo skladno z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2017.


☏ Pokličite nas: +386 2 62 96 720

Za mnenja in razlage sta vedno na voljo:

strokovnjakinja za temperaturne meritve: Aleksandra Lepenik

strokovnjak za meritve: Zoran Lepenik


Sorodni članki:

Kalibracija v skladu s CQI-9 in CQI-11

Obnova peči za homogenizacijo in umetno staranje po CQI-9

Energetska učinkovitost se začne pri temperaturnem senzorju

Zbiranje platine in ponovna uporaba po recikliranju

Zakaj je kalibracija pomembna?

Kaj so kalibracije na terenu?


Avtorji: Rok Samec, Katarina Žunko, Aleksandra Lepenik
november 2022; revizija junij 2023


Za vaše zmage, z našimi rešitvami. Pokličite nas:
Kontaktirajte nas.

Pokličite nas:
+386 (0)2 62 96 720

Pišite nam:
[email protected]