Za nujne situacije zastojev in okvar koristite našo 24 h izdelavo temperaturnih tipal in merilno regulacijske opreme. Medtem, ko ste vi na poti do nas, mi že delamo. Več o tem >
Garantiramo vam 100 % izhodno kontrolo ELPRO temperaturnih tipal. Več o tem >
Sledimo načelom trajnosti, zato projektiramo in izdelujemo tako, da lahko kalibriramo, popravljamo, recikliramo, ponovno uporabimo. Več o tem >
Podatke, skice in specifikacije o temperaturnih tipalih trajno hranimo, zato jih lahko ponovimo čez 1, 10, 20 let. Več o tem >

VALIDACIJA PEČI

V avtomobilski in letalski industriji veljajo smernice CQI-9, ki narekujejo zahteve standarda AMS 2750, določene za obravnavo pirometričnih zahtev, ki jih mora izpolnjevati oprema za toplotno/termično obdelavo. Zahteve smernic vključujejo temperaturne senzorje, instrumentacijo, opremo za toplotno/termično obdelavo (peči), teste glede točnosti sistemov ter raziskave o homogenosti temperature. Vse omenjeno je nujno potrebno za zagotovitev, da so deli, materiali ali surovine toplotno obdelani v skladu s standardi. Da bi v vašem procesu zagotovili skladnost s smernicami omenjenih standardov, vam v nadaljevanju predstavljamo, kakšen pomen ima pri zgoraj navedenih zahtevah zagotavljanje temperaturne homogenosti opreme za termično obdelavo oziroma validacija peči. V povezavi z navedenim, se bomo dotaknili tudi ustrezne uporabe temperaturnih tipal namenjenih za to področje uporabe.

Zahteve avtomobilske industrije

Smernice CQI-9 (Special Process Heat Treat System Assessment and Calibration) opredeljujejo zahteve glede toplotne obdelave v avtomobilski industriji in so nujno potrebne za zagotovitev kakovosti obdelovanega izdelka. Iz tega vidika je potrebno redno spremljanje delovanja opreme za termično obdelavo, z namenom zagotavljanja temperaturne homogenosti (TUS) in metodologije testiranja točnosti sistemov (SAT). Smernice CQI-9 opredeljujejo zahteve, ki določajo pogostost izvajanja TUS vsaj enkrat letno. Pri aluminijastih delih je zahtevana pogostost izvajanja validacij vsakih 6 mesecev, medtem, ko se SAT običajno zahteva na četrtletje.

Zahteve letalske industrije

V zadnji reviziji letalskega standarda AMS 2750F, izdani junija 2020, je bilo sprejetih nemalo sprememb, ki so odpravile pomisleke glede uporabe/ponovne uporabe termoelementov ter vrste kontrol, ki so potrebne za zaščito le-teh pred lezenjem (”drift-om”). Te zahteve so podrobneje specificirane v poglavju 3.1.4.4, kjer piše:

“Uporabnikovi postopki nadzorujejo pogostost zamenjave senzorjev opreme za toplotno obdelavo, vključno z omejitvami najdaljše življenjske dobe in/ali števila uporab, na podlagi podpornih podatkov, kot so SAT (sistem akreditacije in testiranje), TUS (merjenje homogenosti temperature) ter rekalibracija in/ali analiza.”


Slika: Simbol CQI-9

ELPRO LEPENIK primer dobre prakse – validacija peči

Izziv – Zagotavljanje enakomernosti temperature v skladu s smernicami CQI-9

Stranka je od naročnika prejela izziv, da mora v postopku izdelave proizvodnega produkta upoštevati skladnost s CQI-9. Slednje zahtevajo tudi avditi.

ELPRO LEPENIK strokovnjaki smo pri naročniku za celotno pokritost po standardu CQI-9 izvedli naslednje operacije:

zamenjava obstoječih termoelementov s kalibriranimi termoelementi (kalibracija v našem akreditiranem laboratoriju);

zamenjani termoelementi so v izvedbi “on-site”, pri katerih preko kalibracijske odprtine in z referenčnim kalibracijskim tipalom, omogočajo uporabniško preverjanje temperature med delovanjem (na licu mesta) in s katero naročnik izpolnjuje zahtevo po mesečnem preverjanju;

simulacija termočlena na prikazovalnik/regulator – preveritev kabelske povezave in prikaza, akreditirano;

mapiranje oziroma preveritev homogenosti temperature v peči, v 20 točkah.


ELPRO LEPENIK, kot primer dobre prakse ponujamo rešitev za zagotovitev homogenosti temperature (validacija peči) v vseh vrstah industrijskih peči, za področje temperature.

Validacijo peči je mogoče izvajati po internih zahtevah naročnika ali v skladu s standardi. Na podlagi pregleda izdelamo validacijsko poročilo z grafično predstavitvijo rezultatov. Prednosti za uporabnika:

 • vedenje in ukrepanje na osnovi točnih podatkov o temperaturi;
 • izreden vpliv na kakovost izdelkov, saj se zmanjšajo temperaturna nihanja in prekoračitve;
 • podaljšanje življenjske dobe peči, ker se odpravijo obremenitve na materiale zaradi temperaturnih prekoračitev;
 • skrajšanje ali optimizacija postopka;
 • velik vpliv na energetsko učinkovitost ter prihranek stroškov za energente;
 • zmanjšanje vzdrževalnih posegov in prihranek stroškov dela;
 • ukrepanje in planiranje za namene izboljšanja procesa in kakovosti izdelkov;
 • zadovoljni naročniki, zmanjšanje reklamacij in odpada;
 • izredno velik vpliv na trajnost, dokazovanje pozitivnih učinkov navzven.

Pregled homogenosti temperature lahko izvedemo v žarilnih in/ali sušilnih pečeh, ter kateri koli komori, kot so hladilnice ali avtoklavi.


Rešitev ELPRO LEPENIK

Za samostojen nadzor temperature peči vam dobavimo merilno opremo v REFERENČNEM SETU, ki ga sestavlja:

Referenčni set za validacijo je dobavljen v skladu z naročnikovo aplikacijo oziroma področjem uporabe.


ELPRO LEPENIK primer dobre prakse – izdelava temperaturnih tipal in kalibracija v skladu s CQI-9

ELPRO LEPENIK strokovnjaki vam v skladu s smernicami CQI-9 izdelamo temperaturne senzorje popolnoma prilagojene vaši aplikaciji oziroma področju uporabe. V ELPRO Lepenik & Co. d.o.o. Laboratorij za kalibracije pa vam v skladu s smernicami CQI-9 izvedemo akreditirano kalibracijo temperature (termoelementi, merilniki temperature).

ELPRO Lepenik & Co. d.o.o. Laboratorij za kalibracije

ELPRO Lepenik smo strokovnjaki za temperaturo in vlago za rutinske kontrole in validacije različnih toplotnih procesov.

ELPRO Lepenik & Co. d.o.o. Laboratorij za kalibracije vam termoelemente ter merilno opremo kalibriramo skladno z zahtevami stndarda SIST EN ISO/IEC 17025:2017.

Avtorji: Rok Samec, Katarina Žunko, Aleksandra Lepenik
november 2022

Pokličite nas!

Telefon: +386 2 62 96 720.

Za mnenja in razlage sta vedno na voljo:

 • strokovnjak za meritve: Zoran Lepenik
 • strokovnjakinja za temperaturne meritve: Aleksandra Lepenik

Sorodni članki:

Kalibracija v skladu s CQI-9 in CQI-11

Energetska učinkovitost se začne pri temperaturnem senzorju

Zakaj je kalibracija pomembna?

Zbiranje platine in ponovna uporaba po recikliranju

Kaj so kalibracije na terenu?

Za vaše zmage, z našimi rešitvami.
Kontaktirajte nas.

Pokličite nas
+386 (0)2 62 96 720