Za nujne situacije zastojev in okvar koristite našo 24 h izdelavo temperaturnih tipal in merilno regulacijske opreme. Medtem, ko ste vi na poti do nas, mi že delamo. Več o tem >
Garantiramo vam 100 % izhodno kontrolo ELPRO temperaturnih tipal. Več o tem >
Sledimo načelom trajnosti, zato projektiramo in izdelujemo tako, da lahko kalibriramo, popravljamo, recikliramo, ponovno uporabimo. Več o tem >
Podatke, skice in specifikacije o temperaturnih tipalih trajno hranimo, zato jih lahko ponovimo čez 1, 10, 20 let. Več o tem >

KAJ SO KALIBRACIJE NA TERENU?

ELPRO Laboratorij za kalibracije v skladu z akreditacijo in strokovnostjo ponuja učinkovite terenske kalibracije


Kalibracijski laboratoriji opravljamo kalibracije v skladu s svojo akreditacijo, na lokaciji laboratorija, lahko pa tudi na lokacijah naročnikov/odjemalcev. Slednje poimenujemo terenska kalibracija ali kalibracija na terenu.

“Kalibracijo po mednarodnem slovarju meroslovja definiramo kot “operacija”, pri kateri se ugotavlja povezava med vrednostjo merjene veličine s pripadno merilno negotovostjo znanega etalona in kazanjem vrednosti s pripadno merilno negotovostjo merila”.

ELPRO Laboratorij za kalibracije v skladu s svojo akreditacijo izvaja kalibracije temperature in relativne vlažnosti, tudi na terenu, pri naročnikih oziroma odjemalcih kot naročnike poimenuje standard 17025.

Odločitev o kraju izvedbe je dogovor med odjemalcem in laboratorijem, v prvi vrsti pa velja osnovno pravilo: »Če je merilo prenosljivo, se kalibracija izvaja pod nadzorovanimi pogoji okolice v laboratoriju«. Če pa je zahteva in potreba uporabnika takšna, da je kalibracijo nujno izvesti na licu mesta delovanja naprave; npr. zelo težka demontaža, velika možnost poškodb ipd., laboratorij preuči svoje zmožnosti in se pripravi za delo na terenu. Odvisno od priprave in uporabljenih generatorjev primerjalnega mesta, je lahko to enostaven, ali pa zelo zahteven premik opreme in od tega zavisi tudi cena in zahtevnost same kalibracije.


Razlike med kalibracijo v laboratoriju in kalibracijo na terenu: 

 generiranje stabilne okolice T + RVprisotnost naročnikastroški priprave in premika opremestroški povezani s potjoizdaja akreditiranega  certifikata
laboratorij
teren

Prednosti ELPRO Laboratorija za kalibracije:

zelo širok spekter temperaturnih meritev od -200 do 1820 °C;

fleksibilnost lokacij: delno lahko v laboratoriju, delno na terenu (prihranek, ekonomičnost, fleksibilnost, hitrost).

Prednosti z dejavnostjo v hiši:

30 let izkušenj z ELPRO Lepenik proizvodnjo temperaturnih tipal in prodajo merilno regulacijske opreme;

strokovno svetovanje pri nabavi merilne opreme;  

popravila naprav, strojev, avtomatizacija …

Primer terenske kalibracije:

Kalibracija grelne komore, merjenje homogenosti temperaturnega polja komore

Lokacija: slovensko kovinsko predelovalno podjetje

Na osnovi predhodnega pregleda na lokaciji in naročnikovih zahtev, pripravimo nalog za izvedbo kalibracije. V laboratoriju pripravimo in ponovno kalibriramo opremo (kalibracija pred terenom) ter preverimo pripomočke. 

Merimo homogenost pravokotne grelne komore, dimenzij okvirno 2 m × 4 m × 2 m (V × Š × G), pri delovni temperaturi okoli 180 °C. Skladno s kalibracijskim postopkom za validacijo komor merimo temperaturo v 9 točkah komore. Beleženje podatkov je avtomatizirano, čas meritve od nekaj ur do nekaj dni, odvisno od procesa. Uporabimo namensko pripravljena in kalibrirana temperaturna tipala, proizvajalca ELPRO Lepenik. Prilagoditev tipal je nujna zaradi težje dostopnosti do merilnih mest. Beležene vrednosti prenesemo v laboratorijski program, kjer jih uredimo v Poročilo o validaciji komore po EN60068-3-5, EN60068-3-6, EN60068-3-7, EN360068-3-11, AMS 2750, CQI 9 … Opremo za izvajanje kalibracije ponovno kalibriramo in preverimo, za izključitev poslabšanja le te (kalibracija po terenu). Rezultate in certifikat/poročilo posredujemo naročniku.

Namen kalibracije je ugotoviti dejansko stanje, zato je najpomembnejše zaupati v rezultat. Na osnovi rezultata naročnik potrdi ustreznost stanja oziroma vpelje potrebne ukrepe. Kalibracije imajo veliko vrednost, če jih uporabimo v skladu z namenom.

STROKOVNI ČLANEK: Kaj so kalibracije na terenu?

Avtorica: Aleksandra Lepenik
januar 2022; revizija januar 2023

Za mnenja in razlage sta vedno na voljo:

strokovnjak za meritve: Zoran Lepenik

strokovnjakinja za temperaturne meritve: Aleksandra Lepenik

Za vaše zmage, z našimi rešitvami.
Kontaktirajte nas.

Pokličite nas
+386 (0)2 62 96 720

Pišite nam
[email protected]