Za nujne situacije zastojev in okvar koristite našo 24 h izdelavo temperaturnih tipal in merilno regulacijske opreme. Medtem, ko ste vi na poti do nas, mi že delamo. Več o tem >
Garantiramo vam 100 % izhodno kontrolo ELPRO temperaturnih tipal.Več o tem >
Sledimo načelom trajnosti, zato projektiramo in izdelujemo tako, da lahko kalibriramo, popravljamo, recikliramo, ponovno uporabimo. Več o tem >
Podatke, skice in specifikacije o temperaturnih tipalih trajno hranimo, zato jih lahko ponovimo čez 1, 10, 20 let. Več o tem >

KAJ SO KALIBRACIJE NA TERENU?

Strokovni tim ELPRO LEPENIK Laboratorija za kalibracije ponujamo kalibracije na terenu, ki jih s precizno merilno opremo in instrumenti izvajamo v skladu s SIST EN ISO/IEC 17025.

Kalibracijski laboratoriji opravljamo kalibracije v skladu s svojo akreditacijo, na lokaciji laboratorija, lahko pa tudi na lokacijah naročnikov/odjemalcev, če smo tako preverjeni. Ni nujno, da je vsak kalibracijski laboratorij akreditiran tudi za delo na terenu, naš je. Vsakokratni potrjeni obsegi akreditacije so dostopni na spletnih straneh Slovenske akreditacije, direktno povezavo na našo Prilogo k Akreditacijski listini najdete v tekstu spodaj. Tako storitev na terenu poimenujemo terenska kalibracija ali kalibracija na terenu.

“Kalibracijo po mednarodnem slovarju meroslovja definiramo kot “operacija”, pri kateri se ugotavlja povezava med vrednostjo merjene veličine s pripadno merilno negotovostjo znanega etalona in kazanjem vrednosti s pripadno merilno negotovostjo merila”.

ELPRO Lepenik & Co. d.o.o. Laboratorij za kalibracije v skladu s svojo akreditacijo izvajamo kalibracije temperature in relativne vlažnosti, tudi na terenu pri naročnikih oziroma odjemalcih, kot naročnike poimenuje standard SIST EN ISO/IEC 17025.

Odločitev o kraju izvedbe je dogovor med odjemalcem in laboratorijem, v prvi vrsti pa velja osnovno pravilo: »Če je merilo prenosljivo, se kalibracija izvaja pod nadzorovanimi pogoji okolice v laboratoriju, ker se tako doseže boljša merilna negotovost«. Če pa je zahteva in potreba uporabnika takšna, da je kalibracijo nujno izvesti na licu mesta delovanja naprave; npr. velika naprava (peč, komora, proces), zelo težka demontaža, velika možnost poškodb ipd., laboratorij preuči svoje zmožnosti in se pripravi za delo na terenu. Odvisno od priprave in uporabljenih generatorjev primerjalnega mesta, je lahko to enostaven, ali pa zelo zahteven premik opreme. Kalibracija na terenu zahteva posebej specializirano osebje za delo na terenu, ki mora poznati naročnikov proces in zahteve po varnosti. Od zahtevane opreme, specializacije osebja in težavnosti izvedbe zavisi tudi cena in zahtevnost same kalibracije. Kalibracija na terenu naročniku vedno prinaša posebej visoko dodano vrednost, zato je veliko bolj kot cena, pomembna njena pravilna izvedba, saj bo le tako naročnik dobil rezultate, ki jim lahko zaupa in na osnovi le teh potrjuje, ukrepa in izboljšuje.

Zakaj se izvaja kalibracija na terenu?

 • ker merilnega mesta ni mogoče prenesti v laboratorij;
 • ker tako zahtevajo smernice standardov (ISO, AMS ipd.), ki jih uporablja odjemalec;
 • ker tako določajo odjemalčevi naročniki in kontrolni organi (auditi, inšpektorji);
 • ker tako določajo odjemalčevi sistemi vodenja kakovosti;
 • zaradi dvoma o natančnosti meritve na licu mesta.

Kako poteka terenska kalibracija?

Postopek terenske kalibracije se začne z dogovorom med laboratorijem in naročnikom o kraju izvedbe, merilnih mestih in zahtevah naročnika. Nove lokacije spremlja pregled na licu mesta s strani strokovnega vodstva laboratorija. Laboratorij nato preuči svoje zmožnosti in jih potrdi s ponudbo ter okvirnim rokom izvedbe. Po potrditvi naročnika se osebje in oprema pripravi za delo na terenu ter pristopi k izvedbi, ki se zaključi z izdajo Certifikatov o kalibraciji. Vse to vključuje ustrezno pripravo opreme in uporabo generatorjev primerjalnega mesta. Celoten postopek kalibracije se izvaja v skladu s predhodno določenimi kalibracijskimi postopki in standardi.

Prednost ELPRO Lepenik Laboratorija za kalibracije so izkušnje in široko industrijsko znanje našega osebja, ki spremlja zahteve in svetuje že v fazi priprave na kalibracijo ter poskrbi, da se kalibracija izvaja skladno z zahtevami, hkrati pa je pozornost na ekonomičnosti in učinkovitosti, z mislijo na prihodnost in proces uporabnika.

Namen kalibracije je vedno v veliki dodani vrednosti za naročnika. Odjemalec s kalibracijo vedno ureja neko stanje, ki vpliva na njegov izdelek, proces, zaposlene, varnost, energetsko učinkovitost, skladnost, zahteve njegovega naročnika, zakonodajne zahteve. Akreditiran kalibracijski laboratorij mu z zagotovljeno stopnjo zaupanja izvede storitev kalibracije, ob tem pa svetuje v svojem okviru in je hkrati tudi vir novosti, saj je osebje laboratorija sistemsko usposobljeno na novosti svojega področja v zakonodaji, smernicah in pravilih.

Na katerih napravah pogosto kalibriramo na terenu?

 • vzdrževalne peči,
 • talilne peči,
 • hladilnice, zamrzovalniki,
 • sušilnice,
 • komore,
 • posode, mešalnice …,
 • čiste sobe (t.i. ”clean rooms”),
 • peči za umetno staranje,
 • peči za termično obdelavo.

Razlike med kalibracijo v laboratoriju in kalibracijo na terenu: 

 generiranje stabilne okolice T + RVprisotnost naročnikastroški priprave in premika opremestroški povezani s potjoizdaja akreditiranega  certifikata
laboratorij
teren

PREDNOSTI:

zelo širok spekter temperaturnih meritev od -200 do 1820 °C;

fleksibilnost lokacij: delno v laboratoriju, delno na terenu (prihranek, ekonomičnost, fleksibilnost, hitrost).

Prednosti z dejavnostjo v hiši:

30 let strokovnih znanj in izkušenj na področju merjenja temperature, proizvodnje temperaturnih tipal in prodaje merilno regulacijske opreme;

strokovno svetovanje pri nabavi merilne opreme;  

popravila merilne opreme, naprav, strojev, avtomatizacija …

Rezultat – zagotavljanje zanesljivih meritev

Cilj terenske kalibracije je zagotoviti natančne in zanesljive meritve na napravah odjemalcev, na katerih se kalibracija izvaja. Le redno nadzorovane naprave in procesi optimalno služijo svojemu namenu. Po končanem postopku kalibracije ali validacije se izdela Certifikat o kalibraciji ali Poročilo o validaciji, ki vsebuje rezultate kalibracije/validacije, podatke o merilni negotovosti, uporabljene metode in ustrezne reference. Poročila se razlikujejo v smislu ali gre za akreditirano ali ne akreditirano dejavnost, kalibracijo ali validacijo. Za ustreznost izdaje teh dokumentov je v celoti odgovoren laboratorij.

Zaključna dokumentacija je pomembna za vrednotenje rezultatov pri naročniku in ukrepanje ter izboljševanje, za naročnikovo dokazovanje tretjim osebam, za pridobivanje poslov, za dokazovanje skladnosti z zahtevami standardov/zakonodaje. Terenska kalibracija ima široko uporabo v različnih panogah, kot so zdravstvene ustanove, farmacija in medicina, avtomobilska in letalska industrija, predelovalna industrija in vse ostale veje procesov, kjer se spremljajo vrednosti fizikalnih veličin kot so temperatura, relativna vlažnost, tlak, masa, dolžina … naj si bodo šole in restavracije ali pa nuklearna proizvodnja električne energije.

Primer terenske kalibracije:

Kalibracija grelne komore, merjenje homogenosti temperaturnega polja komore

Stranka: slovensko kovinsko predelovalno podjetje

Na osnovi predhodnega pregleda na lokaciji in naročnikovih zahtev, pripravimo nalog za izvedbo kalibracije. V laboratoriju pripravimo in ponovno kalibriramo opremo (kalibracija pred terenom) ter preverimo pripomočke. 

Merimo homogenost pravokotne grelne komore, dimenzij okvirno 2 m × 4 m × 2 m (V × Š × G), pri delovni temperaturi okoli 180 °C. Skladno s kalibracijskim postopkom za validacijo komor merimo temperaturo v 9-tih točkah komore. Beleženje podatkov je avtomatizirano, čas meritve od nekaj ur do nekaj dni, odvisno od procesa. Uporabimo namensko pripravljena in kalibrirana temperaturna tipala, proizvajalca ELPRO Lepenik. Prilagoditev izvedbe tipal je bila nujna, zaradi težje dostopnosti do merilnih mest. Beležene vrednosti prenesemo v laboratorijski program, kjer jih uredimo v Poročilo o validaciji komore po EN60068-3-5, EN60068-3-6, EN60068-3-7, EN360068-3-11, AMS 2750, CQI 9 … Opremo za izvajanje kalibracije ponovno kalibriramo in preverimo, za izključitev poslabšanja le te (kalibracija po terenu) med izvajanjem laboratorijskih aktivnosti. Rezultate in certifikat/poročilo posredujemo naročniku.

Namen kalibracije je ugotoviti dejansko stanje, zato je najpomembnejše zaupati v rezultat. Na osnovi rezultata naročnik potrdi ustreznost stanja oziroma vpelje potrebne ukrepe. Kalibracije imajo veliko vrednost, če jih uporabimo v skladu z namenom.


☏ Pokličite nas: +386 2 62 96 720

Za mnenja in razlage sta vedno na voljo:

strokovnjakinja za temperaturne meritve: Aleksandra Lepenik

strokovnjak za meritve: Zoran Lepenik


Avtorica: Aleksandra Lepenik
januar 2022; revizija junij 2023


Sorodni članki:

Predstavitev novega partnerja BATEMIKA

Kaj je kalibracija in zakaj je pomembna


Za vaše zmage, z našimi rešitvami. Pokličite nas:
Kontaktirajte nas.

Pokličite nas:
+386 (0)2 62 96 720

Pišite nam:
[email protected]