Za nujne situacije zastojev in okvar koristite našo 24 h izdelavo temperaturnih tipal in merilno regulacijske opreme. Medtem, ko ste vi na poti do nas, mi že delamo. Več o tem >
Garantiramo vam 100 % izhodno kontrolo ELPRO temperaturnih tipal.Več o tem >
Sledimo načelom trajnosti, zato projektiramo in izdelujemo tako, da lahko kalibriramo, popravljamo, recikliramo, ponovno uporabimo. Več o tem >
Podatke, skice in specifikacije o temperaturnih tipalih trajno hranimo, zato jih lahko ponovimo čez 1, 10, 20 let. Več o tem >

FARMACIJA- Nadzor nivoja z diferenčnim tlakom

Spremljanje nivoja v farmaciji je nepogrešljivo pri pripravi medijev (kultur), ključnih za pripravo antibiotikov - ELPRO LEPENIK predstavljamo merilni sistem za farmacevtske uporabnike WIKA

Farmacevtska industrija, nadzor nivoja z diferenčnim tlakom, farmacevtske industrije, nadzori nivoja, diferenčni tlak, diferenčni tlak, nadzor nivoja, zanesljivo spremljaje nivoja, nadzor nivoja v farmaciji, nadzor nivoja z diferenčnim tlakom v farmaciji, spremljanje nivoja v farmacevtski industriji, elektronski sistem za merjenje diferenčnega tlaka, WIKA, elektronskega sistema za merjenje diferenčnega tlaka WIKA, DPT-EL, DPT-EL WIKA, elektronsko merjenje diferenčnega tlaka, natančna merilna rešitev, procesi v farmacevtski industriji, spremljanje nivoja, proizvajanje antibiotikov, gojišča, gojišče, procesni transmiter, temperaturno okolje, spremljanje nivoja v farmacevtski industriji, indikator kakovosti, izdelava hranilne raztopine za bakterije, proizvodnja učinkovin, proizvodnja zdravil, spremljanje nivoja, spremljanje nivoja v procesu farmacevtski industriji, nivo v rezervoarju, indikator za pravilno mešalno razmerje, kakovost gojišča, proizvajalec antibiotikov, transmiter diferenčnega tlaka, procesni priključek, tlak P1, tlak P2, merjenje nivoja, merilne točke, kapilara, kapilare, proizvajalci antibiotikov, nihanje temperature okolja, temperatura okolja, temperature okolje, oddajnik, oddajniki, visoka temperatura okolja, visoke temperature okolja, merjenje nivoja, natančne meritve, antibiotiki, antibiotik, merjenje diferenčnega tlaka za spremljanje nivoja, farmacevtska podjetja, farmacevtsko podjetje, merilni sistem, merilni sistemi WIKA, merilni sistem WIKA, merilni sistemi, procesni oddajniki, signalni kabel, signalni kabli, higiena, higienske zahteve, varnostne zahteve, varnost v farmaciji, diafragma, diafragme, nivojske meritve, nivojska meritev, merilci diferenčnega tlaka s kapilarami, merilec diferenčnega tlaka s kapilarami, visoko statični tlak, merjenje diferenčnega tlaka
Farmacevtska industrija, nadzor nivoja z diferenčnim tlakom, farmacevtske industrije, nadzori nivoja, diferenčni tlak, diferenčni tlak, nadzor nivoja, zanesljivo spremljaje nivoja, nadzor nivoja v farmaciji, nadzor nivoja z diferenčnim tlakom v farmaciji, spremljanje nivoja v farmacevtski industriji, elektronski sistem za merjenje diferenčnega tlaka, WIKA, elektronskega sistema za merjenje diferenčnega tlaka WIKA, DPT-EL, DPT-EL WIKA, elektronsko merjenje diferenčnega tlaka, natančna merilna rešitev, procesi v farmacevtski industriji, spremljanje nivoja, proizvajanje antibiotikov, gojišča, gojišče, procesni transmiter, temperaturno okolje, spremljanje nivoja v farmacevtski industriji, indikator kakovosti, izdelava hranilne raztopine za bakterije, proizvodnja učinkovin, proizvodnja zdravil, spremljanje nivoja, spremljanje nivoja v procesu farmacevtski industriji, nivo v rezervoarju, indikator za pravilno mešalno razmerje, kakovost gojišča, proizvajalec antibiotikov, transmiter diferenčnega tlaka, procesni priključek, tlak P1, tlak P2, merjenje nivoja, merilne točke, kapilara, kapilare, proizvajalci antibiotikov, nihanje temperature okolja, temperatura okolja, temperature okolje, oddajnik, oddajniki, visoka temperatura okolja, visoke temperature okolja, merjenje nivoja, natančne meritve, antibiotiki, antibiotik, merjenje diferenčnega tlaka za spremljanje nivoja, farmacevtska podjetja, farmacevtsko podjetje, merilni sistem, merilni sistemi WIKA, merilni sistem WIKA, merilni sistemi, procesni oddajniki, signalni kabel, signalni kabli, higiena, higienske zahteve, varnostne zahteve, varnost v farmaciji, diafragma, diafragme, nivojske meritve, nivojska meritev, merilci diferenčnega tlaka s kapilarami, merilec diferenčnega tlaka s kapilarami, visoko statični tlak, merjenje diferenčnega tlaka
Farmacevtska industrija, nadzor nivoja z diferenčnim tlakom, farmacevtske industrije, nadzori nivoja, diferenčni tlak, diferenčni tlak, nadzor nivoja, zanesljivo spremljaje nivoja, nadzor nivoja v farmaciji, nadzor nivoja z diferenčnim tlakom v farmaciji, spremljanje nivoja v farmacevtski industriji, elektronski sistem za merjenje diferenčnega tlaka, WIKA, elektronskega sistema za merjenje diferenčnega tlaka WIKA, DPT-EL, DPT-EL WIKA, elektronsko merjenje diferenčnega tlaka, natančna merilna rešitev, procesi v farmacevtski industriji, spremljanje nivoja, proizvajanje antibiotikov, gojišča, gojišče, procesni transmiter, temperaturno okolje, spremljanje nivoja v farmacevtski industriji, indikator kakovosti, izdelava hranilne raztopine za bakterije, proizvodnja učinkovin, proizvodnja zdravil, spremljanje nivoja, spremljanje nivoja v procesu farmacevtski industriji, nivo v rezervoarju, indikator za pravilno mešalno razmerje, kakovost gojišča, proizvajalec antibiotikov, transmiter diferenčnega tlaka, procesni priključek, tlak P1, tlak P2, merjenje nivoja, merilne točke, kapilara, kapilare, proizvajalci antibiotikov, nihanje temperature okolja, temperatura okolja, temperature okolje, oddajnik, oddajniki, visoka temperatura okolja, visoke temperature okolja, merjenje nivoja, natančne meritve, antibiotiki, antibiotik, merjenje diferenčnega tlaka za spremljanje nivoja, farmacevtska podjetja, farmacevtsko podjetje, merilni sistem, merilni sistemi WIKA, merilni sistem WIKA, merilni sistemi, procesni oddajniki, signalni kabel, signalni kabli, higiena, higienske zahteve, varnostne zahteve, varnost v farmaciji, diafragma, diafragme, nivojske meritve, nivojska meritev, merilci diferenčnega tlaka s kapilarami, merilec diferenčnega tlaka s kapilarami, visoko statični tlak, merjenje diferenčnega tlaka

IZZIV

REŠITEV

REZULTAT

Zanesljivo spremljanje nivoja v farmacevtski industriji.

Uporaba elektronskega sistema za merjenje diferenčnega tlaka WIKA – pod modelno oznako DPT-EL.

Z elektronskim merjenjem diferenčnega tlaka dobi nadzor nivoja v farmacevtski industriji visoko natančno merilno rešitev, ki jo je mogoče prilagodljivo uporabljati.


Zanesljivo spremljanje nivoja je v številnih procesih v farmacevtski industriji nepogrešljivo. Za to nalogo so na voljo številne rešitve. Proizvajalec antibiotikov se je, za nadzor nivoja pri pripravi medijev (kultur) za gojenje bakterij, odločil za uporabo elektronskega sistema za merjenje diferenčnega tlaka WIKA. Ta sistem z dvema procesnima pretvornikoma deluje z visoko natančnostjo in je neobčutljiv na temperaturo okolice.

Spremljanje nivoja v farmaciji je kazalnik kakovosti

Gojišča medijev (kultur) sestojijo iz več snovi. Izdelava takšne hranilne rešitve za bakterije je temeljna faza pri proizvodnji učinkovin in zdravil. Spremljanje nivoja v tem procesu ne daje le podatkov o trenutnem stanju nivoja v rezervoarju, temveč služi kot indikator pravilnega mešalnega razmerja. S tem je tesno povezana kakovost gojišč kultur.

Omenjeni proizvajalec antibiotikov za nadzor nivoja uporablja pretvornike diferenčnega tlaka. Ta tip inštrumenta ima dva procesna priključka za tlaka P1 in P2. Za merjenje nivoja je potrebno premostiti ustrezno razdaljo med dvema merilnima točkama. To se po navadi opravi s pomočjo kapilar.

Kapilare, dovzetne za nihanje temperature okolja

Potrebno je vedeti, da je kapilarna povezava zelo dovzetna na nihanje temperature okolja, kar lahko vpliva na točnost meritev. Tega so se naučili tudi proizvajalci antibiotikov. Vgradili so pretvornike različnih proizvajalcev, a stanje se ni izboljšalo. Noben inštrument ni mogel kompenzirati visokih temperatur okolice, ki je prisotna pri procesu gojenja kultur.

Obstajajo alternativni načini merjenja. Toda iz ekonomskih razlogov se je omenjeno farmacevtsko podjetje odločilo za merjenje diferenčnega tlaka, ki spremlja nivo. Ta rešitev zagotavlja zahtevano natančnost, investicija pa je bistveno nižja od drugih merilnih metod (na primer radar). Stroškovna prednost vključuje tudi spremljanje nivoja z elektronskim merjenjem diferenčnega tlaka, ki zdaj farmacevtskemu podjetju zagotavlja zanesljivo zaznavanje nivoja.

Električna povezava med primarnim in sekundarnim inštrumentom

Merilni sistem DPT-EL WIKA deluje s pomočjo dveh procesnih merilnih pretvornikov. Razporejena sta kot primarni in sekundarni inštrument. Med seboj sta povezana z električno povezavo, ki je sestavljena iz signalnega kabla in posledično neobčutljiva na temperaturo okolice.

Primarni pretvornik DPT-EL napaja sekundarnega. Sekundarni pretvornik se lahko konfigurira tudi preko zaslona primarnega pretvornika ali vmesnika. Komunikacija poteka preko notranjega BUS.

Merilni sistem za farmacevtske uporabnike WIKA je opremljen z dvema procesnima pretvornikoma IPT-20. Zaradi higienskih in varnostnih zahtev so merilni inštrumenti priključeni na proces z ustreznim tlačnim vmesnikom, v tem primeru tlačnim vmesnikom s sterilnim priključkom. Takšna merilna kombinacija zagotavlja natančnost do 0.1 odstotka razpona.

Farmacevtska industrija, nadzor nivoja z diferenčnim tlakom, farmacevtske industrije, nadzori nivoja, diferenčni tlak, diferenčni tlak, nadzor nivoja, zanesljivo spremljaje nivoja, nadzor nivoja v farmaciji, nadzor nivoja z diferenčnim tlakom v farmaciji, spremljanje nivoja v farmacevtski industriji, elektronski sistem za merjenje diferenčnega tlaka, WIKA, elektronskega sistema za merjenje diferenčnega tlaka WIKA, DPT-EL, DPT-EL WIKA, elektronsko merjenje diferenčnega tlaka, natančna merilna rešitev, procesi v farmacevtski industriji, spremljanje nivoja, proizvajanje antibiotikov, gojišča, gojišče, procesni transmiter, temperaturno okolje, spremljanje nivoja v farmacevtski industriji, indikator kakovosti, izdelava hranilne raztopine za bakterije, proizvodnja učinkovin, proizvodnja zdravil, spremljanje nivoja, spremljanje nivoja v procesu farmacevtski industriji, nivo v rezervoarju, indikator za pravilno mešalno razmerje, kakovost gojišča, proizvajalec antibiotikov, transmiter diferenčnega tlaka, procesni priključek, tlak P1, tlak P2, merjenje nivoja, merilne točke, kapilara, kapilare, proizvajalci antibiotikov, nihanje temperature okolja, temperatura okolja, temperature okolje, oddajnik, oddajniki, visoka temperatura okolja, visoke temperature okolja, merjenje nivoja, natančne meritve, antibiotiki, antibiotik, merjenje diferenčnega tlaka za spremljanje nivoja, farmacevtska podjetja, farmacevtsko podjetje, merilni sistem, merilni sistemi WIKA, merilni sistem WIKA, merilni sistemi, procesni oddajniki, signalni kabel, signalni kabli, higiena, higienske zahteve, varnostne zahteve, varnost v farmaciji, diafragma, diafragme, nivojske meritve, nivojska meritev, merilci diferenčnega tlaka s kapilarami, merilec diferenčnega tlaka s kapilarami, visoko statični tlak, merjenje diferenčnega tlaka
Slika: Elektronski merilni sistem za merjenje diferenčnega tlaka DPT-EL

Zaključek

Z elektronskim merjenjem diferenčnega tlaka dobi nadzor nivoja v farmacevtski industriji visoko natančno merilno rešitev, ki jo je mogoče prilagodljivo uporabljati. Posebej primeren je za nivojske meritve, ko merilniki diferenčnega tlaka s kapilarami dosežejo svoj limit. To je v primeru nihanja temperature okolice ali pri večjih razdaljah pri prenosu tlaka. V primerih visokih statičnih tlakov je, v primerjavi z majhnimi diferenčnimi tlaki, priporočljivo običajno merjenje diferenčnega tlaka.

Za elektronsko merjenje diferenčnega tlaka DPT-EL sta na voljo dva procesna pretvornika (model IPT-20 ali CPT-20), odvisno od zahtev – možna je tudi kombinacija obojega. Pri obeh inštrumentih je merilno območje mogoče nastaviti individualno prek funkcije ”turn down”.

Več o funkciji preklopa procesnih pretvornikov WIKA lahko izveste v videoposnetku:


☏ Pokličite nas: +386 2 62 96 720

Za mnenja in razlage sta vedno na voljo:

strokovnjakinja za temperaturne meritve: Aleksandra Lepenik

strokovnjak za meritve: Zoran Lepenik


Avtor: Mojca Kugler, Pharmaceutical industry: Level monitoring using differential pressure WIKA, 2023
marec 2023


Za vaše zmage, z našimi rešitvami. Pokličite nas:
Kontaktirajte nas.

Pokličite nas:
+386 (0)2 62 96 720

Pišite nam:
[email protected]