Kalibracije in meroslovna sledljivost - ELPRO - Kaj kalibracija zagotavlja?
Za nujne situacije zastojev in okvar koristite našo 24 h izdelavo temperaturnih tipal in merilno regulacijske opreme. Medtem, ko ste vi na poti do nas, mi že delamo. Več o tem >
Garantiramo vam 100 % izhodno kontrolo ELPRO temperaturnih tipal. Več o tem >
Sledimo načelom trajnosti, zato projektiramo in izdelujemo tako, da lahko kalibriramo, popravljamo, recikliramo, ponovno uporabimo. Več o tem >
Podatke, skice in specifikacije o temperaturnih tipalih trajno hranimo, zato jih lahko ponovimo čez 1, 10, 20 let. Več o tem >

Kalibracije in meroslovna sledljivost

Kalibracija in meroslovna sledljivost sta strokovna pojma, ki ju ni vedno enostavno razumeti. Sta ključna pojma za razumevanje veljavnosti certifikatov.

Kaj je kalibracija?

Umerjanje oziroma kalibracija je operacija, s katero se pod določenimi pogoji najprej ugotavlja povezava med vrednostmi veličine in merilnimi negotovostmi, ki jih dajejo etaloni in ustrezna kazanja s pripadajočimi merilnimi negotovostmi, nato pa se ta informacija uporabi za ugotovitev razmerja, ki na podlagi kazanja omogoči pridobitev merilnega rezultata (vir: SIST-V ISO/IEC Vodilo 99).

Po domače: kalibracija je niz operacij, s katerimi se ugotovi razlika med kazanjem merilnega sistema ter referenčno vrednostjo, ki je realizirana z etaloni ali referenčnim materialom. S kalibracijo se ugotovi kakšen je pogrešek vašega merilnega sistema (instrumenta, senzorja, indikatorja …).

Kaj nam kalibracija zagotavlja?

Kalibracija zagotavlja merilno sledljivost rezultatov. Na podlagi kalibracije uporabnik prejme zaupanja vredno informacijo o pogrešku njegovega merilnega sistema. Z upoštevanjem rezultatov kalibracije je uporabniku omogočeno zagotavljanje lastnih zahtev kakovosti, ki pogosto sledijo zahtevam kvalitete, trajnosti in energetske učinkovitosti.

Svetovni dan akreditacije – 9. junij 2021

Kaj je meroslovna sledljivost?

Je lastnost merilnega rezultata, ki omogoča navezavo rezultata na referenco skozi dokumentirano neprekinjeno verigo meritev, od katerih vsaka prispeva k merilni negotovosti (vir: SIST-V ISO/IEC Vodilo 99).

Meroslovna sledljivost pomeni, da so vsi etaloni oziroma merilni instrumenti, ki posredno ali neposredno vplivajo na rezultat kalibracije s pomočjo nepretrgane verige primerjav sledljivi do sistema SI.

Meroslovna sledljivost se zagotovi s kalibracijo. Kot usposobljeni in kompetentni za izvajanje kalibracij se štejejo kalibracijski laboratoriji, ki izpolnjujejo zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17025. Kalibracijski certifikat, ki ga izda akreditiran kalibracijski laboratorij (akreditiran s strani katere od navedenih akreditacijskih organizacij s seznama MLA ali bilateralnih podpisnic), je zadosten dokaz merilne sledljivosti. Pri akreditiranih kalibracijskih laboratorijih velja, da se kot ustrezni štejejo tisti certifikati o kalibraciji, ki nosijo logotip akreditacijskega organa, oziroma tako sklicevanje na akreditacijo, iz katere nedvoumno izhaja, da je bila kalibracija opravljena v okviru akreditirane dejavnosti (vir Slovenska akreditacija, vodilo OA02).

V Sloveniji akreditacijo izvaja Slovenska akreditacija (SA), ki je podpisnica sporazuma o medsebojnem priznavanju akreditacije (MRA (Mutual Recognition Agreement)). To pomeni, da za izdelek za katerega obstaja akreditirano poročilo oziroma akreditiran certifikat, ni potrebe po ponovnem preizkušanju, kontroli oziroma kalibriranju v državah podpisnicah sporazuma. Seveda mora akreditirano poročilo oziroma certifikat vsebovati akreditacijski znak ali se sklicevati na status akreditacije z izjavo.

Svetovni dan kalibracije – 9. junij 2021

Za vaše zmage, z našimi rešitvami.
Kontaktirajte nas.

Pokličite nas
+386 (0)2 62 96 720

Pišite nam
[email protected]