Za nujne situacije zastojev in okvar koristite našo 24 h izdelavo temperaturnih tipal in merilno regulacijske opreme. Medtem, ko ste vi na poti do nas, mi že delamo. Več o tem >
Garantiramo vam 100 % izhodno kontrolo ELPRO temperaturnih tipal.Več o tem >
Sledimo načelom trajnosti, zato projektiramo in izdelujemo tako, da lahko kalibriramo, popravljamo, recikliramo, ponovno uporabimo. Več o tem >
Podatke, skice in specifikacije o temperaturnih tipalih trajno hranimo, zato jih lahko ponovimo čez 1, 10, 20 let. Več o tem >
ebro termometer TFX v kalibracijski kopeli, na točki 0
Slika: TFX 410 v kalibracijski kopeli na točki 0 °C

Digitalni termometri so namenjeni večjim točnostim meritev, redko kdo je zadovoljen z odstopanjem 1 °C ali več. Zato je potrebno tipalo s termometrom umeriti – torej odpraviti je potrebno del napake, ki jo je prispevalo zamenjano tipalo.

Ali je to omogočeno ali ne, je sicer odvisno od proizvajalca termometra, a večina tehnoloških termometrov to omogoča. Ob tem ne smemo pozabiti, da je bil termometer ob nakupu najverjetneje umerjen s prvotnim tipalom, dejanskemu uporabniku pa kasneje same vrednosti napake senzorja nikoli niso poznane s strani proizvajalcev merilnikov, razen, če bi takšno ločeno specifikacijo zahtevali ob naročilu, kar uporabljajo npr. laboratoriji za kalibracije.

Odprava odstopanja

Odprava odstopanja se izvede s postopkom kalibracije in v točno določenih kalibracijskih točkah proizvajalca termometra (protokol proizvajalca) in sicer na korekcijo 0 (nič) ali minimalno vrednost skladno s specifikacijo termometra. Tako dosežemo ključen cilj odprave odstopanja, ki je, da pri normalni uporabi termometra uporabnik ne rabi upoštevati korekcije, saj je le ta zanemarljiva. 

Za vsakodnevno uporabo je namreč zelo pomembno in praktično, da ni potrebno pri vsaki meritvi upoštevati korekcije prikaza. Delo je tako hitrejše in zanesljivejše, kar se tiče rezultatov meritve. Čeprav se odprava odstopanja izvaja s kalibracijo, to še ni storitev kalibriranja v klasičnem smislu. Ker gre pri odpravi odstopanja za protokol in kalibracijske točke proizvajalca, je to lahko del priprave na kalibriranje po zahtevah uporabnika, če se izvajata zaporedno.

Storitev odprave odstopanja je potrebno izvesti pri zanesljivem izvajalcu, najbolje v akreditiranem laboratoriju, pred prvo uporabo ali po menjavi tipala in/ali pred ponovno kalibracijo. Z nestrokovno izvedbo odprave odstopanja napako pogosto povečamo, zato strokovna telesa in tudi proizvajalci merilnikov pogosto ne odobrimo/omogočimo uporabniške odprave napake. Pri merilnikih, ki pa to omogočajo, pa je potrebna velika pozornost pri izvedbi take odprave napake, upoštevanje prispevkov in tveganj.

V primeru, ko z enim merilnikom uporabljamo več temperaturnih tipal, običajno z nobenim od tipal ne izvajamo odprave odstopanja. Takrat je potrebno “ročno” upoštevati obe napaki, napako termometra in napako senzorja (ki ju je potrebno poznati in sešteti). Če bi samo z enim tipalom naredili odpravo odstopanja, uporabljali pa še druga tipala, bi povečali napako meritve pri vseh drugih tipalih. Na to je potrebno biti zelo pozoren.

ELPRO rešitev za odpravo odstopanja

ELPRO Laboratorij za kalibracije in ELPRO pooblaščeni servis EBRO izvajata odpravo odstopanja za celoten ELPRO program prenosnih temperaturnih tipal v kombinaciji z EBRO termometri in ostalimi merilniki, kot so dataloggerji ipd:

TFX 410-1 jedrni termometer EBRO

Pomembno: ta termometer se prodaja brez temperaturnega tipala, kajti le to vam izdelamo po naročilu! območje delovne temperature: -50 … +300 °C točnost: ±0.3 °C skladen z EN 13485

TFX 420 precizni jedrni termometer EBRO

območje delovne temperature: -50 … +400 °C točnost: ± 0.3 °C sonda: ni priložena konektor: LEMO skladen z EN 13485 priložen tovarniški certifikat

TFX 430 precizni termometer brez sonde EBRO

območje delovne temperature: -100 … +500 °C resolucija: 0.01 … 0.1 °C točnost: ±0.05 … ±0.2 °C brez temperaturnega tipala! Izbirate lahko med standardno TPX 130, TPX 230 in TPX 330 ali izdelava po vzorcu: kontakt.

EBI 300-T večnamenski data logger PDF EBRO

113.46

notranji senzor za temperaturo merilno območje: -30 … +70 °C točnost: ±0.5 … ±0.8 °C spomin: 40.000 točk skladen z EN 12830 priložen tovarniški certifikat

EBI 310 TE večnamenski data logger EBRO

notranji in zunanji senzor za temperaturo merilno območje notranji senzor: -30 … +75 °C merilno območje zunanji senzor: -200 … +250 °C točnost: ±0.2 … ±2.0 °C spomin: 120.000 točk

EBI 310 TX večnamenski data logger EBRO

notranji senzor za temperaturo vmesnik za priklop dveh zunanjih senzorjev zunanji senzor po naročilu kontakt ali standardni zunanji senzorji TPX 310-P merilno območje notranji senzor: -30 … +75 °C (z zunanjimi senzorji se območje spremeni: kontakt) točnost: ±0.2 … ±0.5 °C spomin: 120.000 točk


☏ Pokličite nas: +386 2 62 96 720

Za mnenja in razlage je vedno na voljo:

strokovnjakinja področja: Barbara Čičak

Več na: https://www.elpro.si/elpro-laboratorij-za-kalibracije/


Avtorica: Aleksandra Lepenik
marec 2022; revizija junij 2023


KAJ SO KALIBRACIJE NA TERENU?

Strokovni tim ELPRO LEPENIK Laboratorija za kalibracije ponujamo kalibracije na terenu, ki jih s precizno merilno opremo in instrumenti izvajamo v skladu s SIST EN ISO/IEC 17025.

Kalibracijski laboratoriji opravljamo kalibracije v skladu s svojo akreditacijo, na lokaciji laboratorija, lahko pa tudi na lokacijah naročnikov/odjemalcev, če smo tako preverjeni. Ni nujno, da je vsak kalibracijski laboratorij akreditiran tudi za delo na terenu, naš je. Vsakokratni potrjeni obsegi akreditacije so dostopni na spletnih straneh Slovenske akreditacije, direktno povezavo na našo Prilogo k Akreditacijski listini najdete v tekstu spodaj. Tako storitev na terenu poimenujemo terenska kalibracija ali kalibracija na terenu.

“Kalibracijo po mednarodnem slovarju meroslovja definiramo kot “operacija”, pri kateri se ugotavlja povezava med vrednostjo merjene veličine s pripadno merilno negotovostjo znanega etalona in kazanjem vrednosti s pripadno merilno negotovostjo merila”.

ELPRO Lepenik & Co. d.o.o. Laboratorij za kalibracije v skladu s svojo akreditacijo izvajamo kalibracije temperature in relativne vlažnosti, tudi na terenu pri naročnikih oziroma odjemalcih, kot naročnike poimenuje standard SIST EN ISO/IEC 17025.

Odločitev o kraju izvedbe je dogovor med odjemalcem in laboratorijem, v prvi vrsti pa velja osnovno pravilo: »Če je merilo prenosljivo, se kalibracija izvaja pod nadzorovanimi pogoji okolice v laboratoriju, ker se tako doseže boljša merilna negotovost«. Če pa je zahteva in potreba uporabnika takšna, da je kalibracijo nujno izvesti na licu mesta delovanja naprave; npr. velika naprava (peč, komora, proces), zelo težka demontaža, velika možnost poškodb ipd., laboratorij preuči svoje zmožnosti in se pripravi za delo na terenu. Odvisno od priprave in uporabljenih generatorjev primerjalnega mesta, je lahko to enostaven, ali pa zelo zahteven premik opreme. Kalibracija na terenu zahteva posebej specializirano osebje za delo na terenu, ki mora poznati naročnikov proces in zahteve po varnosti. Od zahtevane opreme, specializacije osebja in težavnosti izvedbe zavisi tudi cena in zahtevnost same kalibracije. Kalibracija na terenu naročniku vedno prinaša posebej visoko dodano vrednost, zato je veliko bolj kot cena, pomembna njena pravilna izvedba, saj bo le tako naročnik dobil rezultate, ki jim lahko zaupa in na osnovi le teh potrjuje, ukrepa in izboljšuje.

Zakaj se izvaja kalibracija na terenu?

Kako poteka terenska kalibracija?

Postopek terenske kalibracije se začne z dogovorom med laboratorijem in naročnikom o kraju izvedbe, merilnih mestih in zahtevah naročnika. Nove lokacije spremlja pregled na licu mesta s strani strokovnega vodstva laboratorija. Laboratorij nato preuči svoje zmožnosti in jih potrdi s ponudbo ter okvirnim rokom izvedbe. Po potrditvi naročnika se osebje in oprema pripravi za delo na terenu ter pristopi k izvedbi, ki se zaključi z izdajo Certifikatov o kalibraciji. Vse to vključuje ustrezno pripravo opreme in uporabo generatorjev primerjalnega mesta. Celoten postopek kalibracije se izvaja v skladu s predhodno določenimi kalibracijskimi postopki in standardi.

Prednost ELPRO Lepenik Laboratorija za kalibracije so izkušnje in široko industrijsko znanje našega osebja, ki spremlja zahteve in svetuje že v fazi priprave na kalibracijo ter poskrbi, da se kalibracija izvaja skladno z zahtevami, hkrati pa je pozornost na ekonomičnosti in učinkovitosti, z mislijo na prihodnost in proces uporabnika.

Namen kalibracije je vedno v veliki dodani vrednosti za naročnika. Odjemalec s kalibracijo vedno ureja neko stanje, ki vpliva na njegov izdelek, proces, zaposlene, varnost, energetsko učinkovitost, skladnost, zahteve njegovega naročnika, zakonodajne zahteve. Akreditiran kalibracijski laboratorij mu z zagotovljeno stopnjo zaupanja izvede storitev kalibracije, ob tem pa svetuje v svojem okviru in je hkrati tudi vir novosti, saj je osebje laboratorija sistemsko usposobljeno na novosti svojega področja v zakonodaji, smernicah in pravilih.

Na katerih napravah pogosto kalibriramo na terenu?

Razlike med kalibracijo v laboratoriju in kalibracijo na terenu: 

 generiranje stabilne okolice T + RVprisotnost naročnikastroški priprave in premika opremestroški povezani s potjoizdaja akreditiranega  certifikata
laboratorij
teren

PREDNOSTI:

zelo širok spekter temperaturnih meritev od -200 do 1820 °C;

fleksibilnost lokacij: delno v laboratoriju, delno na terenu (prihranek, ekonomičnost, fleksibilnost, hitrost).

Prednosti z dejavnostjo v hiši:

30 let strokovnih znanj in izkušenj na področju merjenja temperature, proizvodnje temperaturnih tipal in prodaje merilno regulacijske opreme;

strokovno svetovanje pri nabavi merilne opreme;  

popravila merilne opreme, naprav, strojev, avtomatizacija …

Rezultat – zagotavljanje zanesljivih meritev

Cilj terenske kalibracije je zagotoviti natančne in zanesljive meritve na napravah odjemalcev, na katerih se kalibracija izvaja. Le redno nadzorovane naprave in procesi optimalno služijo svojemu namenu. Po končanem postopku kalibracije ali validacije se izdela Certifikat o kalibraciji ali Poročilo o validaciji, ki vsebuje rezultate kalibracije/validacije, podatke o merilni negotovosti, uporabljene metode in ustrezne reference. Poročila se razlikujejo v smislu ali gre za akreditirano ali ne akreditirano dejavnost, kalibracijo ali validacijo. Za ustreznost izdaje teh dokumentov je v celoti odgovoren laboratorij.

Zaključna dokumentacija je pomembna za vrednotenje rezultatov pri naročniku in ukrepanje ter izboljševanje, za naročnikovo dokazovanje tretjim osebam, za pridobivanje poslov, za dokazovanje skladnosti z zahtevami standardov/zakonodaje. Terenska kalibracija ima široko uporabo v različnih panogah, kot so zdravstvene ustanove, farmacija in medicina, avtomobilska in letalska industrija, predelovalna industrija in vse ostale veje procesov, kjer se spremljajo vrednosti fizikalnih veličin kot so temperatura, relativna vlažnost, tlak, masa, dolžina … naj si bodo šole in restavracije ali pa nuklearna proizvodnja električne energije.

Primer terenske kalibracije:

Kalibracija grelne komore, merjenje homogenosti temperaturnega polja komore

Stranka: slovensko kovinsko predelovalno podjetje

Na osnovi predhodnega pregleda na lokaciji in naročnikovih zahtev, pripravimo nalog za izvedbo kalibracije. V laboratoriju pripravimo in ponovno kalibriramo opremo (kalibracija pred terenom) ter preverimo pripomočke. 

Merimo homogenost pravokotne grelne komore, dimenzij okvirno 2 m × 4 m × 2 m (V × Š × G), pri delovni temperaturi okoli 180 °C. Skladno s kalibracijskim postopkom za validacijo komor merimo temperaturo v 9-tih točkah komore. Beleženje podatkov je avtomatizirano, čas meritve od nekaj ur do nekaj dni, odvisno od procesa. Uporabimo namensko pripravljena in kalibrirana temperaturna tipala, proizvajalca ELPRO Lepenik. Prilagoditev izvedbe tipal je bila nujna, zaradi težje dostopnosti do merilnih mest. Beležene vrednosti prenesemo v laboratorijski program, kjer jih uredimo v Poročilo o validaciji komore po EN60068-3-5, EN60068-3-6, EN60068-3-7, EN360068-3-11, AMS 2750, CQI 9 … Opremo za izvajanje kalibracije ponovno kalibriramo in preverimo, za izključitev poslabšanja le te (kalibracija po terenu) med izvajanjem laboratorijskih aktivnosti. Rezultate in certifikat/poročilo posredujemo naročniku.

Namen kalibracije je ugotoviti dejansko stanje, zato je najpomembnejše zaupati v rezultat. Na osnovi rezultata naročnik potrdi ustreznost stanja oziroma vpelje potrebne ukrepe. Kalibracije imajo veliko vrednost, če jih uporabimo v skladu z namenom.


☏ Pokličite nas: +386 2 62 96 720

Za mnenja in razlage sta vedno na voljo:

strokovnjakinja za temperaturne meritve: Aleksandra Lepenik

strokovnjak za meritve: Zoran Lepenik


Avtorica: Aleksandra Lepenik
januar 2022; revizija junij 2023


Sorodni članki:

Predstavitev novega partnerja BATEMIKA

Kaj je kalibracija in zakaj je pomembna


Kako izvajati meritve relativne vlažnosti s chilled mirror vlagomeri

MERITVE RELATIVNE VLAŽNOSTI S CHILLED MIRROR VLAGOMERI

V veliko aplikacijah se za monitoring relativne vlažnosti uporablja merilna tehnologija, ki temelji na polimernih kapacitivnih senzorjih. Ti se hitro odzivajo in so na splošno zelo stroškovno učinkoviti v območju od 10 do 98 % RV. Za točne meritve relativne vlažnosti in točke rosišča (dew point) pa je zaželeno in priporočljivo uporabljati chilled mirror vlagomere. Ti se v glavnem uporabljajo za izračune relativne vlažnosti v industrijskih okoljih. So zelo zanesljivi in v primerjavi s polimernimi senzorji RV, praktično nimajo lezenja (”drift”). Na splošno velja, da chilled mirror senzorji zagotavljajo najbolj točne meritve vlažnosti brez lezenja in potrebe po ponovljivih meritvah.

Pred uporabo chilled mirror inštrumentov je potrebno upoštevati naslednje ključne točke:

Chilled mirror inštrumenti sodijo v višji cenovni razred, toda za razliko od polimernih senzorjev, jih ni treba letno umerjati.

Če vaš proces zahteva najboljšo možno točnost in najnižjo ponovljivost meritev, je chilled mirror tehnologija idealna za vas. Mnogi polimerni senzorji ponujajo sprejemljivo točnost na papirju, ne da bi omenili večjo temperaturno odvisnost. Sprememba temperature za samo eno stopinjo Celzija lahko povzroči odstopanje skoraj 6 % RV.

Če potrebujete prenosni inštrument, je najboljša izbira lahek ročni inštrument, na osnovi polimernih senzorjev.

Če je hitrost odziva ključnega pomena, so polimerni senzorji prava izbira. Toda, spet je to odvisno od razpona – pri 90 % RV in več bi bil chilled mirror senzor boljša izbira.

Če vaša aplikacija vključuje ostro ali jedko atmosfero, je chilled mirror inštrument manj občutljiv na kontaminacijo.


TEHNOLOGIJA CHILLED MIRROR

Senzorji s tehnologijo chilled mirror merijo temperaturo, pri kateri vlaga kondenzira na zrcalni površini. Tako se pridobi temperatura rosišča (°Cdp), na podlagi katere se določi vlažnost, v odvisnosti od temperature in tlaka okolice (ali procesa).

REŠITVE ELPRO LEPENIK

ELPRO LEPENIK vam iz prodajnega programa predstavljamo chilled mirror merilnike relativne vlažnosti našega dolgoletnega angleškega partnerja Michell Instruments, ki je del skupine PST-Process Sensing Technologies.

Kako chilled mirror vlagomer izračuna relativno vlažnost?

Kaj je relativna vlažnost?

Relativna vlažnost (RV) je razmerje med količino vodne pare prisotne v plinu, v primerjavi z največjo količino vodne pare, ki jo lahko plin zadrži, preden se pri dani temperaturi pojavi kondenzacija. To pomeni, da bodo spremembe temperature, tlaka ali količine vlage vplivale na % RV.

Merilnika relativne vlažnosti Optidew in S8000 na podlagi chilled mirror tehnologije, iz našega prodajnega programa, samodejno izračunata % RV. Da bi zagotovili najboljšo stopnjo preciznosti inštrumenta, je potrebno razumeti kako ti izračuni potekajo v industrijskih pogojih, kjer so vrednosti % RV zelo nizke. Chilled mirror inštrumenti primarno merijo točko rosišča (dew point), ali v zelo suhih pogojih točko zmrzali (°Cfp).

relativna vlažnost, relativne vlažnosti, chilled mirror, vlagomeri, vlagomer, meritve relativne vlažnosti, meritev relativne vlažnosti, monitoring, merilna tehnologija, merilne tehnologije, polimerni kapacitivni senzorji, meritve vlažnosti, meritev vlažnosti, točka rosišča, točke rosišča, dew point, polimerni senzorji, polimerni senzor, prenosni instrument, temperatura, meritev temperature, kondenzacija, temperatura rosišča, tlak, Michell, PST, vodna para, kondenzacija, Optidew, S8000, industrija, zmrzal, frost point, tlak vodne pare, parni tlak, Ex, eksplozivna atmosfera, električna energija, proizvodnja električne energije, plinske turbine, okoljski monitoring, meterologija, WMO, kondenzacija hlapov, Mpembov pojav, supercooling, Hygrogen 2, kalibracija, kalibratorji, kalibrator, kalibracije, kalibracijski laboratorij, meroslovni inštitut, Rotronic, higrometer, akredititran laboratorij, farmacija, daljinski senzor, avtomatizacija, hermetično, higrometri, merilnik vlažnosti, merilnik vlage, merilec vlažnosti, merilec vlage, merjenje RV, prenosni merilnik vlažnosti, chilled mirror higrometer, hlajenje zrcal vlagomer, precizni vlagomer in vlagometer
Slika: Optidew chilled mirror vlagomer Michell

Pri Michell-ovih chilled mirror produktih se izračun tlaka vodne pare in tlaka nasičene vodne pare izračunata po formuli parnega tlaka.

Formula za izračun relativne vlažnosti:

RV = (tlak vodne pare/tlak nasičenosti vodne pare)*100

Merjenje relativne vlažnosti v EXplozivnih območjih

Pri merjenju relativne vlažnosti v eksplozivnih atmosferah (EX) je nepogrešljiv za uporabo Optidew chilled mirror vlagomer. V aplikacijah pri proizvodnji električne energije se uporablja za zaščito sistemov plinskih turbin, saj pomaga napovedati pogoje, ki povzročajo zmrzal. S tem izboljšuje učinkovitost in preprečuje nepravilnosti oziroma škodo v notranjosti turbine. Njegov dizajn omogoča chilled mirror senzorju hiter odziv, primerljiv s polimernimi senzorji v večini aplikacijah, vključno z okoljskim monitoringom.

Merjenje relativne vlažnosti v meteorologiji – Standardna metoda WMO

Pri izračunu relativne vlažnosti v meteorologiji je potrebno razumeti dejstvo, da v ozračju pod lediščem pride do pojava kondenzacije hlapov, ki se spremenijo v tekoče stanje (namesto v led). Ta proces se dogaja pri temperaturah pod točko ledišča in tako prihaja do Mpembovega pojava (t.i. ”supercooling”). Strokovno je to pojav, pri katerem voda z višjo začetno temperaturo zmrzne hitreje, kot voda z nižjo začetno temperaturo.

Ker se ta efekt lahko pojavi v oblakih in zgornjih slojih atmosfere, je Svetovna meteorološka organizacija (WMO) pred skoraj pol stoletja odločila, da se % RV izračuna z upoštevanjem nasičenosti vodne pare nad vodo, ne glede na temperaturo. Ta odločitev je bila sprejeta, da se prepreči možnost, da bi vrednosti relativne vlažnosti presegle 100 %, ko je ozračje v stanju super hlajenja (Mpembov efekt). Uporaba te metode izračunavanja daje različne rezultate le takrat, ko se temperatura spusti pod 0 °C.

To metodo izračunavanja % RV uporabljata merilnika relativne vlažnosti s chilled mirror tehnologijo S8000 in Optidew.

V našem programu si lahko ogledate še ostale chilled mirror vlagomere in njihovo uporabo na povezavi.


Uporaba chilled mirror kalibratorjev v kalibracijskih laboratorijih

HygroHen2 in Michell S8000 Remote

Inštrumenti s tehnologijo chilled mirror so splošno priznani, kot najvišja referenca za kalibracijo vlage. Uporabljajo se kot privzeti prenosni standard vse do najvišje ravni meritev – nacionalnih meroslovnih inštitutov, vključno z NPL (Nacionalni fizikalni laboratorij) NIST (Nacionalni inštitut za standarde in tehnologijo), PTB, NML.

Podjetji Michell Instruments in Rotronic ponujata najobsežnejšo ponudbo inštrumentov za kalibracijo vlage in rosišča na trgu. Sem sodi kombinacija izdelkov HygroGen2 kalibratorja vlage in temperature z referenčnim higrometrom ter S8000 Remote precizni chilled mirror vlagomer.

relativna vlažnost, relativne vlažnosti, chilled mirror, vlagomeri, vlagomer, meritve relativne vlažnosti, meritev relativne vlažnosti, monitoring, merilna tehnologija, merilne tehnologije, polimerni kapacitivni senzorji, meritve vlažnosti, meritev vlažnosti, točka rosišča, točke rosišča, dew point, polimerni senzorji, polimerni senzor, prenosni instrument, temperatura, meritev temperature, kondenzacija, temperatura rosišča, tlak, Michell, PST, vodna para, kondenzacija, Optidew, S8000, industrija, zmrzal, frost point, tlak vodne pare, parni tlak, Ex, eksplozivna atmosfera, električna energija, proizvodnja električne energije, plinske turbine, okoljski monitoring, meterologija, WMO, kondenzacija hlapov, Mpembov pojav, supercooling, Hygrogen 2, kalibracija, kalibratorji, kalibrator, kalibracije, kalibracijski laboratorij, meroslovni inštitut, Rotronic, higrometer, akredititran laboratorij, farmacija, daljinski senzor, avtomatizacija, hermetično, higrometri, merilnik vlažnosti, merilnik vlage, merilec vlažnosti, merilec vlage, merjenje RV, prenosni merilnik vlažnosti, chilled mirror higrometer, hlajenje zrcal vlagomer, precizni vlagomer in vlagometer
Slika: Kalibrator temperature in relativne vlažnosti HygroGen2 in vlagomer Michell S8000 Remote

Zakaj je kombinacija teh dveh inštrumentov tako privlačna?

HygroGen2 izpolnjuje stroge zahteve predpisov o kakovosti in skladnosti, saj lahko kalibrira instrumente za merjenje vlage in temperature v celotnem delovnem obsegu. Kot vodilni inštrument v svojem razredu, je priljubljen v akreditiranih (ISO 17025) laboratorijih za kalibracijo vlage po vsem svetu (tudi v našem ELPRO LEPENIK & CO. d.o.o. Laboratorij za kalibracije). Pogosto se uporablja v farmaciji, saj mu njegova prenosljivost in robustnost omogočata postavitev na licu mesta za kar se da popolno kvalifikacijo sistema.

Michell S8000 Remote (različica S8000) je kompakten higrometer s tehnologijo chilled mirror z daljinskim senzorjem, ki ponuja merilno območje od < 0.5 % RV do 100 % RV (točka rosišča od -40 do +120 °C) z največjo točnostjo na trgu ±0.1 °Cdp. Brez težav se poveže s programsko opremo HygroGen2 za avtomatizirane rutinske kalibracije, kar omogoča popolno sledljivost kalibracije. S8000 Remote senzor in PRT imata posebej oblikovane vhode in O-obroče, ki zagotavljajo, da je prileganje v HygroGen2 popolnoma hermetično (neprepustno).

Področja uporabe

Zraven uporabe v farmaciji in kalibracijskih laboratorijih je paket za kalibracijo HygroGen2 in S8000 Remote primeren za vse aplikacije, ki zahtevajo kalibracijo instrumentov za merjenje vlage in temperature na licu mesta.

relativna vlažnost, relativne vlažnosti, chilled mirror, vlagomeri, vlagomer, meritve relativne vlažnosti, meritev relativne vlažnosti, monitoring, merilna tehnologija, merilne tehnologije, polimerni kapacitivni senzorji, meritve vlažnosti, meritev vlažnosti, točka rosišča, točke rosišča, dew point, polimerni senzorji, polimerni senzor, prenosni instrument, temperatura, meritev temperature, kondenzacija, temperatura rosišča, tlak, Michell, PST, vodna para, kondenzacija, Optidew, S8000, industrija, zmrzal, frost point, tlak vodne pare, parni tlak, Ex, eksplozivna atmosfera, električna energija, proizvodnja električne energije, plinske turbine, okoljski monitoring, meterologija, WMO, kondenzacija hlapov, Mpembov pojav, supercooling, Hygrogen 2, kalibracija, kalibratorji, kalibrator, kalibracije, kalibracijski laboratorij, meroslovni inštitut, Rotronic, higrometer, akredititran laboratorij, farmacija, daljinski senzor, avtomatizacija, hermetično, higrometri, merilnik vlažnosti, merilnik vlage, merilec vlažnosti, merilec vlage, merjenje RV, prenosni merilnik vlažnosti, chilled mirror higrometer, hlajenje zrcal vlagomer, precizni vlagomer in vlagometer

Avtorici: Katarina Žunko, Mojca Kugler. Vir: Chilled mirror hygrometers. PST.
maj 2021; revizija januar 2023

Pokličite nas!

Telefon: +386 2 62 96 720.

Za mnenja in razlage sta vedno na voljo:

Sorodni članki:

Merjenje vlažnosti v laboratorijih – precizni S8000 -100

Rojstvo kalibracij in ocenjevanje LK-026

ELPRO Laboratorij za kalibracije ponovno uspešno skozi ocenjevanje s strani Slovenske akreditacije

Vse uporabnike naših kalibracijskih storitev in ostale zainteresirane z veseljem obveščamo, da smo konec maja 2020 uspešno opravili ponovno ocenjevanje za akreditacijo po SIST EN/ISO 17025:2017 in s tem potrdili zaupanje akreditacijskega organa v naše izvajanje kalibracij. Več o našem laboratoriju najdete na zavihku Akreditiran laboratorij.

ROJSTVO KALIBRACIJ oziroma kako so se rodile kalibracije

Kalibracije so se rodile v Starem Egiptu. Stari Egipčani so za merjenje uporabljali komolce, dlani in prste. Kubit (laket) je bil razdeljen na 7 dlani in dlan na 4 prste, kar je povzročilo 28 prstov za en laket.

Egipčani so za merjenje uporabljali vrvi in ​​palice. Kazen za uporabo ne-kalibrirane opreme je bila smrt. No, danes ni tako hudo.

Egipčani in kalibracija merjenje
Slika: Egipčani in kalibracija

Navadni kubit (laket) je bila dolžina podlakti od komolca do konice srednjega prsta – običajno približno 45,7 cm. “Kraljevi” kubit (laket) je bil nekoliko daljši: navaden kubit (laket) plus širina dlani takrat vladajočega faraona.

kraljevski kubit (laket)
slika: kraljevski kubit (laket)

Primarni etalon kraljevega lakta (primarni standard) je bila palica izrezljana iz bloka črnega granita. Do danes preživele palice so dolge med 52,2 in 52,9 cm. Delavcem so dobavili kopije – palice iz lesa ali granita. Za vzdrževanje natančnosti le-teh je bil odgovoren kraljevi arhitekt ali vodja vsakega gradbišča.

kubit merska enota
Slika: merska enota KUBIT

Ob vsaki polni luni je bilo treba palice prinesti kraljevemu mojstru in jih primerjati z etalonom. Če tega niso storili, so bili kaznovani s smrtjo. S to standardizacijo in enakomernostjo dolžine so dosegli neverjetno natančnost. Velika piramida v Gizi je zgrajena s stranicami 440 laktov (230.364 m). Z uporabo palic so bili gradbeniki v mejah 11,4 cm – natančnost je bila boljša od 0,05 %.

Vir: Wikipedija in svetovni splet

Avtorica: Aleksandra Lepenik
julij 2020

-->

Za vaše zmage, z našimi rešitvami. Pokličite nas:
Kontaktirajte nas.

Pokličite nas:
+386 (0)2 62 96 720

Pišite nam:
[email protected]