Za nujne situacije zastojev in okvar koristite našo 24 h izdelavo temperaturnih tipal in merilno regulacijske opreme. Medtem, ko ste vi na poti do nas, mi že delamo. Več o tem >
Garantiramo vam 100 % izhodno kontrolo ELPRO temperaturnih tipal. Več o tem >
Sledimo načelom trajnosti, zato projektiramo in izdelujemo tako, da lahko kalibriramo, popravljamo, recikliramo, ponovno uporabimo. Več o tem >
Podatke, skice in specifikacije o temperaturnih tipalih trajno hranimo, zato jih lahko ponovimo čez 1, 10, 20 let. Več o tem >

Obnova peči za homogenizacijo in umetno staranje

Primer dobre prakse ELPRO Lepenik - popolna obnova krmilnega dela peči za homogenizacijo

OBNOVA PEČI ZA HOMOGENIZACIJO IN UMETNO STARANJE

Homogenizacija je postopek visokotemperaturne toplotne obdelave (450-800 °C), ki poteka po ulivanju kovin. Postopek je sestavljen iz naslednjih faz: segrevanje, namakanje in ohlajanje. Ta pregled je pomemben, ker vpliva na nadaljnjo predelavo in končne lastnosti nekaterih aluminijevih zlitin. Homogenizacija znatno izboljšuje temperaturno homogenost (enakomernost), saj omogoča zmanjšanje časa namakanja zlitine.

umetno staranje, obnova krmilno regulacijskega dela, obnova peči za homogenizacijo
Slika: obnova krmilno regulacijskega dela peči

Postopek utrjevanja aluminija poteka iz naslednjih faz: segrevanje, hlajenje, staranje. Vsaka zlitina ima svoje parametre staranja. Postopek staranja sledi gašenju oziroma hlajenju. Če poteka pri sobni temperaturi, govorimo o naravnem staranju. Kadar pa le-to poteka v peči pri 140-165 °C, govorimo o umetnem staranju aluminija.

Oba postopka se izvajata v za to podprtih pečeh. Le-te morajo zagotavljati učinkovitost in čim bolj optimizirati procese.

  

REŠITEV ELPRO Lepenik – PRIMER DOBRE PRAKSE

Obnova peči za homogenizacijo in umetno staranje

V ELPRO LEPENIK ponujamo rešitev s popolno obnovo krmilno regulacijskega dela peči. Slednje dosegamo z uporabo najkvalitetnejših komponent avtomatizacije naših partnerskih podjetij.

Lastnosti:

  • doseganje homogenosti v območju ± 1 °C znotraj celotnega volumna peči
  • meritev temperature s kalibriranimi tipali lastne proizvodnje – točnost, verodostojnost
  • prikaz in beleženje temperature med procesom temperaturne obdelave z monitoring sistemom COMET System MS
  • detekcija in alarmiranje procesnih dejavnikov

Prednosti

Z izboljšavo krmilno regulacijskega dela dosegamo višji izkoristek peči, optimalno delovanje, ter s tem višanje energetske učinkovitosti in ekonomičnosti.

Popolna obnova krmilno regulacijskega dela omogoča doseganje zahtev za temperaturno obdelavo po standardu CQI9.

 

ELPRO Laboratoriju za kalibracije, ki je akreditiran po SIST EN ISO/IEC 17025:2017 izvedemo preveritev volumenske homogenosti temperature peči.

 

Več o aplikaciji OBNOVA PEČI ZA HOMOGENIZACIJO IN UMETNO STARANJE najdete na povezavi.

Želimo si dolgoročnega sodelovanja.
Kontaktirajte nas.

Pokličite nas
+386 (0)2 62 96 720

Pišite nam
[email protected]