Naša zaveza k trajnosti - ELPRO
Za nujne situacije zastojev in okvar koristite našo 24 h izdelavo temperaturnih tipal in merilno regulacijske opreme. Medtem, ko ste vi na poti do nas, mi že delamo. Več o tem >
Garantiramo vam 100 % izhodno kontrolo ELPRO temperaturnih tipal. Več o tem >
Sledimo načelom trajnosti, zato projektiramo in izdelujemo tako, da lahko kalibriramo, popravljamo, recikliramo, ponovno uporabimo. Več o tem >
Podatke, skice in specifikacije o temperaturnih tipalih trajno hranimo, zato jih lahko ponovimo čez 1, 10, 20 let. Več o tem >

Naša zaveza k trajnosti

»Ne samo lepe besede, za nas trajnost pomeni čisto konkretne ukrepe:

 • skrb za materiale, da so iz zanesljivih virov in čim bližje;
 • skrb pri uporabi materialov, da ni nepotrebnih vplivov in odpadkov;
 • skrb za odpadke, da jih je čim manj in da so ločeni in ponovno uporabljeni;
 • skrb za energijo, da je zelena in da smo varčni;
 • skrb za vodo in naše vodovarstveno območje;
 • skrb za ljudi, da delamo varno, udobno, usposobljeno in z zavedanjem;
 • skrb za naravo, ki je okoli nas in da bi taka ostala;
 • skrb za okolico, ki ji pomagamo in stojimo ob strani
 • in skrb za našo družbo – s pozitivnim vplivom, pomočjo, prostovoljnim delom in lokalnimi nakupi.

Pri vsem kar počnemo razmišljamo o našem vplivu, spodbujamo k varčni rabi surovin, odkupujemo materiale za reciklažo, skrbimo za popravljivost in dolgo življenjsko dobo naših izdelkov, usposabljamo vse zaposlene, širimo dobre prakse vseh nas. Naša zaveza k trajnosti pomeni skrb za naravo in prihodnje generacije – je temelj naše vizije in vsakodnevnega dela, skupaj z uporabo moderne tehnologije za pozitivne vplive. Tudi zato in preko naših izdelkov skrbimo za trajnost naših kupcev, za njihovo energetsko učinkovitost in znižanje negativnih vplivov na ljudi in okolje. Verjamemo, da se dobro z dobrim vrača in da je to edina pot, da bodo vsi naši otroci lahko imeli lepo življenje.«

Aleksandra in Zoran Lepenik

naslovna slika za ELPRO Lepenik družbena zaveza

DRUŽBENA ODGOVORNOST, ENERGETSKA UČINKOVITOST in TRAJNOST

Z našo vizijo, odločitvami, dejanji in aktivnostmi stremimo k trajnostnemu razvoju, energetski učinkovitosti in družbeni odgovornosti.

Naša zaveza k trajnosti – aktivnosti, ukrepi, vizija

DRUŽBENA ODGOVORNOST za nas pomeni skrb za naše zaposlene, njihove družine ter okolico v kateri delamo in živimo.

Z našimi dejanji stremimo k dobrim medsebojnim odnosom, učinkoviti komunikaciji, strokovni usposobljenosti in osebnemu razvoju zaposlenih. S promocijo zdravja spodbujamo in ozaveščamo zaposlene o pomenu gibanja, vadbe, svežega zraka, zdrave prehrane in notranjega počutja. Pijemo vodo iz steklenic, prehranjujemo se z lokalnimi jabolki in spodbujamo lokalno pridelavo. Skrbimo za zdravo delovno okolje, dostojno delo, nenehno izboljšujemo procese in skrbimo za enakopravna, varna, ergonomska in zelena delovna mesta. Z donacijami in programi pomagamo ranljivim skupinam – za sobivanje s srcem in razumom. Z našimi dejanji VRAČAMO OKOLJU tako, da vzdržujemo njegov izgled in čistočo. Naš park za zaposlene ima veliko zelenico, drevesa s hrano za ptice, vrt z medonosnimi rastlinami in hotel za žuželke. To je naš prispevek k okolju, lokalni skupnosti in družbi.

ENERGETSKO UČINKOVITOST vključujemo v vse vidike našega delovnega in poslovnega procesa.

S proizvodnjo učinkovitih temperaturnih tipal vplivamo direktno na procese naših naročnikov in tako skrbimo, da so njihovi temperaturni procesi energetsko učinkoviti. Opremo iz lastne proizvodnje dopolnjujemo s partnerskimi programi merilno regulacijske tehnike, vse skupaj umerimo/kalibriramo v lastnem akreditiranem kalibracijskem laboratoriju. Ob tem razvijamo postopke tehnične podpore in aplikacije, ki znižujejo stroške porabe energije in energentov, vzdrževanja, časa in dela, izboljšujejo nadzor nad kakovostjo proizvodov in prispevajo k dolgi življenjski dobi sredstev naših naročnikov. Z vsemi navedenimi aktivnostmi skrbno zasledujemo zahteve kupcev in potrošnikov po trajnostnih izdelkih in storitvah.  

Z našimi dejavnostmi in ukrepi sledimo TRAJNOSTNEMU RAZVOJU, ki predstavlja pomemben del našega poslanstva za prihodnje generacije.

Kot družba izvajamo konkretne ukrepe, s katerimi aktivno zasledujemo cilje zelene politike in krožnega gospodarstva. Vsi naši izdelki sledijo zahtevam po dolgi življenjski dobi, hkrati pa jih tudi obnavljamo in recikliramo. Ob tem skrbimo za zbiranje in predelavo enega ključnih elementov v senzorski tehniki, to je platina iz termočlenov, ki se po predelavi vrne ponovno v cikel uporabe. Platina ima v reciklaži samo 2 % izgubo, torej se je kar 98 % ponovno uporabi.

Naša zaveza k trajnosti so naša prizadevanja za nizek ogljični odtis, ki ga dosegamo tako, da: dosledno ločujemo odpadke, baterije in elektronsko opremo vračamo nazaj v skupno shemo, embaliramo v kartonsko embalažo (s polnili iz recikliranega kartona), proizvodne prostore ogrevamo in hladimo s toplotno črpalko (voda-voda), za razsvetljavo uporabljamo varčna svetila ter naravno svetlobo, službene poti opravljamo z vozili na utekočinjen naftni plin, ne izpuščamo škodljivih snovi v okolje. Ob vsem tem skrbimo za ekonomično in racionalno rabo energije, energentov in vode. 

Z načeli trajnosti sledimo STRATEGIJI 4-R za zmanjšanje negativnega vpliva na naravno in družbeno okolje:

 • zmanjšaj obseg – “Reduce”
 • recikliraj – “Recycle”
 • ponovno uporabi – “Reuse”
 • na novo oblikuj – “Redesign”

Vodi nas strategija »digital & green«. Z njo zasledujemo cilje (varčna poraba papirja, kartuš, energije in dela), ki jih prinaša digitalna transformacija in implementiramo digitalne poslovne rešitve.


Na ravni notranje organizacije imamo vpeljano OKOLJSKO POLITIKO, katere namen je dodaten vpliv na prizadevnost, zavzetost in upoštevanje vseh vključenih v delovni proces.  

V sodelovanju s SRIP Tovarne Prihodnosti smo dobitnik POTRDILA, ki potrjuje neoporečnost rezultatov, sledljivost in transparentnost za popis energentov in toplogrednih plinov na ravni organizacije.

Reference:

»eVZD – ELPRO – Prilagoditev delovnega prostora za zmanjšanje temperaturnih vplivov na zaposlene«

Pod okriljem CER smo postali član zavezništva za Zeleno okrevanje Slovenije ter eni izmed 100+ zaveznikov.

CER – Center energetsko učinkovitih rešitev, ki je vodilna platforma zelenih tehnologij. Sestavlja ga približno 50 nacionalnih (vladne in nevladne organizacije, gospodarstvo) in mednarodnih partnerjev.

Poslanstvo CER: spodbujanje inovativnega podnebno nevtralnega krožnega gospodarstva in zelenih tehnologij, ki imajo odgovore na okoljsko energetske izzive.

Vizija CER: da bi Slovenija postala stičišče razvoja zelenih tehnologij prihodnosti.

Aktivnosti CER:

 1. spodbujanje orodij za pospeševanje podnebno nevtralnega gospodarstva in zelenih tehnologij
 2. sodelovanje, povezovanje, odprtost, distributivnost pri razvoju zelenih tehnologij
 3. ozaveščanje o pozitivnih, multiplikativnih učinkih podnebno nevtralnega gospodarstva
 4. promoviranje slovenskega znanja, znanstvenih dosežkov, tehnoloških prebojev na področju zelenih tehnologij
 5. globalno mreženje in internacionalizacija.

Cilj zavezništva za zeleno okrevanje Slovenije je zagotoviti razvoj zelene, pametne in tehnološko napredne Slovenije. Hkrati je cilj zavezništva spodbuditi Vlado RS k sprejemanju ukrepov za pospeševanje zelenega gospodarstva.

Za vaše zmage, z našimi rešitvami.
Kontaktirajte nas.

Pokličite nas
+386 (0)2 62 96 720

Pišite nam
[email protected]