Temperaturna tipala uporovna (RTD) v higienski izvedbi z mlekarskim procesnim priključkom