EN 12830

EN 12830 določa tehnične in funkcionalne značilnosti data loggerjev za temperaturo v živilski industriji. Navezuje se na te, ki so predvideni za aplikacijo v transportu, skladiščenju in distribuciji blaga občutljivega na temperature med80 °C in +85 °C.

Standard se nanaša na monitoring temperature.

Opredeljuje metode preskušanja, delovanje in primernost za uporabo spominskih enot o temperaturi.

Upošteva, da je lahko temperaturni senzor vgrajen v zmerilnik ali pa je oddaljen z zunanjo sondo. Njegova postavitev se razlikuje glede na to, ali se uporablja pri prevozu, skladiščenju ali distribuciji.

Predstavljamo Ebro data loggerje, ki vam zagotavljajo doseganje standarda EN 12830.

Filter

Prikaz vseh 11 rezultatov