Programska oprema

Programska oprema COMET je namenjena lažjemu upravljanju nastavitev naprave, shranjevanju podatkov, analizi podatkov (grafi, tabele, spletni prikaz) ter nadzoru naprave 24/7 (preko SMS sporočil, e-pošte).