Ščetke (vipers)

Ščetke (vipers) se uporabljajo za:

  • pometanje dimnikov, prezračevalnih sistemov ali cevi, čiščenje dimovodnih sistemov, čiščenje sistemov dimnih plinov, dimnikov ter kanalov in cevovodov.