Oprema za čiščenje dimnikov, ventilacijskih sistemov ipd.

DTEST za oceno površinske gostote prauhu, Snap&Sweep EXTENSION, PROFESSIONAL, REGULAR, SOFT.