Za nujne situacije zastojev in okvar koristite našo 24 h izdelavo temperaturnih tipal in merilno regulacijske opreme. Medtem, ko ste vi na poti do nas, mi že delamo. Več o tem >
Garantiramo vam 100 % izhodno kontrolo ELPRO temperaturnih tipal.Več o tem >
Sledimo načelom trajnosti, zato projektiramo in izdelujemo tako, da lahko kalibriramo, popravljamo, recikliramo, ponovno uporabimo. Več o tem >
Podatke, skice in specifikacije o temperaturnih tipalih trajno hranimo, zato jih lahko ponovimo čez 1, 10, 20 let. Več o tem >

Kalibracija visoko temperaturne peči

ELPRO LEPENIK Laboratorij za kalibracije nudimo terenske kalibracije peči do 1200 °C z našo napredno merilno opremo in termočleni, ki so plod našega razvoja in proizvodnje

Kalibracija visoko temperaturnih peči je ključna za zagotavljanje natančnosti in zanesljivosti meritev temperature v industrijskih procesih in laboratorijskih procesih. V tem članku predstavljamo primer poteka terenske kalibracije, ki je bil izveden pri naročniku. Opisali bomo korake, ki smo jih izvedli med kalibracijo, vključno z uporabo potrebne opreme in merilnih instrumentov.
Kalibracija visoko temperaturne peči, akreditirana kalibracija, kalibracija, kalibracijski laboratorij, kalibracija na terenu, kalibracije, akreditirane kalibracije, dobra praksa, kalibracije visoko temperaturnih peči, zagotavljanje natančnosti, zanesljivost meritve temperature, zanesljivost meritev temperature, kalibracija za zanesljivost meritve temperature, zanesljivost meritve temperature v industrijskih procesih, industrijski procesi, kalibracija v industrijskih procesih, kalibracija v industriji, primer poteka kalibracije na terenu, primer kalibracije na terenu, primeri kalibracij na terenu, kalibracije v industriji, kalibracije v industrijskih procesih, kaliracije na terenu, koraki med kalibracijo, uporaba potrebne opreme, uporaba merilnih insutrmentov, merilni instrumenti, merilni instrument, uporaba merilnega instrumenta, kalibracija visoko temperaturne peči na terenu, natačni merilni rezultati, zanesljivi merilni rezultati, sistematični pritop kalibracije, sistematični pristop, uporaba specializirane merilne opreme, skrbno spremljanje in shranjevanje podatkov, skrbno spremljanje podatkov, spremljanje podatkov, shranjevanje podatkov, uspešna kalibracija peči, uspešna kalibracija, kalibracija peči, kalibracije peči, optimizacija industrijskih procesov, pridobitev kalibracijskega certifikata, kalibracijski certifikat, kalibracijski certifikati, certifikat o kalibraciji, cetifikiati o kalibraciji, potrejeni merilni rezultati, potrjevanje merilnih rezultatov, priprava na kalibracijo, dostopnost do merila za kalibracijo, merila za kalibracijo, merilo za kalibracijo, PKZ, digitalni etalonski merilnik, digitalni etalonski merilniki, termočlensko tipalo, termočlenska tipala, termočlensko tipalo tipa K, tipalo tipa K, merjenje pogojev okolice, pogoji okolice, meritev pogojev okolice, merjenje pogojev okolice prostora, meritev pogojev okolice prostora, postopek kalibracije, izvedba kalibracije, temperaturni razpon, konstrukcija peči, etalonsko merilo, etalonska merila, izolacija, naraščanje temprature, merjenje podatkov med kalibracijo, hijanke temperature v peči, nalepka o kalibraciji, nalepke o kalibraciji, analiza rezultatov, grafilni prikaz rezultatov kalibracije, certifikat o kalibraciji

Priprava in postavitev

Na začetku smo preverili lokacijo in dostopnost do merila za kalibracijo. Nato smo postavili mizo v bližini merila za kalibracijo, na katero smo namestili prenosni računalnik z namensko programsko opremo ter digitalni etalonski merilnik. Merilnik smo povezali s termočlenskim tipalom (tipa K; do 1200 °C), ki je zaznavalo temperaturo peči. Uporabila se je etalonska merilna oprema, ki je redno vzdrževana in preverjana v sklopu rednega preverjanja merilne opreme. Ker je potrebno skozi ves postopek kalibracije spremljati okoljske razmere oziroma pogoje okolice, smo v neposredno bližino merilne opreme postavili merilnik za merjenje temperature ter relativne vlažnosti. Pred pričetkom izvajanja meritev, smo počakali, da se vsa merilna oprema temperaturno temperira. To pomeni, da se po transportu ter izpostavljeni zunanji temperaturi, temperatura merilne opreme izenači s temperaturo prostora.

Slika: postavitev ustreznega delovnega prostora in računalnika.

Izvedba kalibracije

Za izvajanje kalibracij na terenu se kot osnova uporabljajo enaki kalibracijski postopki kot za delo v laboratoriju s primernimi prilagoditvami glede na dogovor z odjemalcem, ki zagotovi ustrezne prostore ter pogoje za kalibracijo. V tem primeru smo se osredotočili na kalibracijo visoko temperaturne peči, ki je delovala pri 800 °C. Izbrali smo merilno opremo, ki je bila primerna za ta temperaturni razpon in konstrukcijo peči, katero smo pred odhodom na teren tudi ustrezno preverili. Etalonsko merilo smo prilagodili, da smo ga lahko namestili v neposredno bližino merilnega dela peči, hkrati pa smo zagotovili ustrezno zaprtje delovnega prostora (izolacija). Spremljali smo naraščanje temperature v peči na računalniku s pomočjo omenjene merilne opreme.

Slika: izvedba kalibracije v peči.

Merjenje in shranjevanje podatkov

Ko se je peč segrela na želeno temperaturo, smo nato nekaj časa spremljali njeno delovanje, da smo lahko določili nihanje temperature med njenim stabilnim stanjem. Po končani kalibraciji smo primerek opremili z nalepko o kalibraciji.

Kalibracija visoko temperaturne peči, akreditirana kalibracija, kalibracija, kalibracijski laboratorij, kalibracija na terenu, kalibracije, akreditirane kalibracije, dobra praksa, kalibracije visoko temperaturnih peči, zagotavljanje natančnosti, zanesljivost meritve temperature, zanesljivost meritev temperature, kalibracija za zanesljivost meritve temperature, zanesljivost meritve temperature v industrijskih procesih, industrijski procesi, 
kalibracija v industrijskih procesih, kalibracija v industriji, primer poteka kalibracije na terenu, primer kalibracije na terenu, primeri kalibracij na terenu, kalibracije v industriji, kalibracije v industrijskih procesih, kaliracije na terenu, koraki med kalibracijo, uporaba potrebne opreme, uporaba merilnih insutrmentov, merilni instrumenti, merilni instrument, uporaba merilnega instrumenta, kalibracija visoko temperaturne peči na terenu, natačni merilni rezultati, zanesljivi merilni rezultati, sistematični pritop kalibracije, sistematični pristop, uporaba specializirane merilne opreme, skrbno spremljanje in shranjevanje podatkov, skrbno spremljanje podatkov, spremljanje podatkov, shranjevanje podatkov, uspešna kalibracija peči, uspešna kalibracija, kalibracija peči, kalibracije peči, optimizacija industrijskih procesov, pridobitev kalibracijskega certifikata, kalibracijski certifikat, kalibracijski certifikati, certifikat o kalibraciji, cetifikiati o kalibraciji, potrejeni merilni rezultati, potrjevanje merilnih rezultatov, priprava na kalibracijo, dostopnost do merila za kalibracijo, merila za kalibracijo, merilo za kalibracijo, PKZ, digitalni etalonski merilnik, digitalni etalonski merilniki, termočlensko tipalo, termočlenska tipala, termočlensko tipalo tipa K, tipalo tipa K, merjenje pogojev okolice, pogoji okolice, meritev pogojev okolice, merjenje pogojev okolice prostora, meritev pogojev okolice prostora, postopek kalibracije, izvedba kalibracije, temperaturni razpon, konstrukcija peči, etalonsko merilo, etalonska merila, izolacija, naraščanje temprature, merjenje podatkov med kalibracijo, hijanke temperature v peči, nalepka o kalibraciji, nalepke o kalibraciji, analiza rezultatov, grafilni prikaz rezultatov kalibracije, certifikat o kalibraciji
Slika: graf nihanja temperature v peči.

Zaključek kalibracije

Po končani kalibraciji smo izključili peč in počakali, da se postopoma ohladi. S prehitrim ohlajanje ali prehitri izpostavitvi sobni temperaturi bi tvegali, da bi poškodovali tako peč, kot tudi našo etalonsko merilno opremo. Ko se je peč ohladila, smo varno odstranili merilno opremo. Merilno opremo smo ustrezno pospravili v za to namenjene zaščitne transportne kovčke, prostor pa smo zapustili v enakem stanju kot ob našem prihodu. Vso uporabljeno etalonsko merilno opremo smo nato ponovno preverili v našem kalibracijskem laboratoriju.

Slika: peč na kateri se je izvajala kalibracija.

Analiza rezultatov

V laboratoriju smo nato ovrednotili zbrane podatke in jih grafično prikazali. Analizirali smo pridobljene vrednosti temperature v različnih časovnih intervalih. Na podlagi teh rezultatov smo pripravili certifikat o kalibraciji, ki je vseboval vrednosti pridobljenih meritev.

Ugotovitve in zaključek

Kalibracija temperaturne peči na terenu, je bila uspešno izvedena . Z analizo rezultatov smo ugotovili, da so merilne vrednosti temperature dosegle pričakovane vrednosti in ustrezale zahtevam naročnika.


Sklep

Kalibracija visoko temperaturnih peči je ključna za zagotavljanje natančnih in zanesljivih meritev temperature v industrijskih okoljih in laboratorijih. Celoten potek kalibracije se je izvajal v skladu s standardom ISO/IEC 17025. Primer poteka kalibracije na terenu, ki smo ga predstavili v tem članku, ponazarja pomembnost skrbne priprave, uporabe pravilne merilne opreme ter analize in ovrednotenja pridobljenih podatkov. S pravilno izvedeno kalibracijo lahko zagotovimo kakovostne in zanesljive merilne rezultate ter povečamo učinkovitost in zanesljivost industrijskih in laboratorijskih procesov, ki temeljijo na visokih temperaturah.


☏ Pokličite nas: +386 2 62 96 720

Za mnenja in razlage sta vedno na voljo:

strokovnjakinja za temperaturne meritve: Aleksandra Lepenik

strokovnjak za meritve: Zoran Lepenik


Avtorja: Mojca Kugler in Žiga Grušovnik, maj 2023


Za vaše zmage, z našimi rešitvami. Pokličite nas:
Kontaktirajte nas.

Pokličite nas:
+386 (0)2 62 96 720

Pišite nam:
[email protected]